You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Kontrola paszportowa Passport control Kontrola celna Customs control W hotelu 1 At the hotel 1
Read the text carefully.

Kontrola celna - Customs control

celnik Proszę położyć tutaj swój bagaż.   Would you like to put your luggage on here?
Piotr Oczywiście.   Of course.
celnik Dziękuję. Ma pan coś do oclenia? Jakiś alkohol albo tytoń?   Thank you. Do you have anything to declare? Any alcohol or tobacco?
Piotr Mam butelkę whisky. I te papierosy.   I have a bottle of whisky. And these cigarettes.
celnik W porządku. Można przewieźć jedną butelkę i dwieście papierosów.   That's all right. You're allowed one bottle and two hundred cigarettes.
Piotr Ok.   OK.
celnik Czy ma pan jakieś drogie prezenty dla kogoś w Polsce? Trzeba zadeklarować wszystko co kosztuje powyżej 150 euro.   Are you bringing any expensive gifts for anybody in Poland? You have to declare anything which cost over 150 euros.
Piotr Tak, mam ten pierścionek.   Well, I have this ring.
celnik Czy ma pan jakiś dowód zakupu? Fakturę lub rachunek, na którym mógłbym zobaczyć, ile kosztował?   Have you got any proof of purchase - an invoice or a bill which shows what you paid for it?
Piotr Tak, mam rachunek. Proszę.   Yes, I have the bill. Here it is.
celnik Dziękuję. Jakaś inna biżuteria lub inne wartościowe przedmioty?   Thank you. Any other jewellery or other valuable items?
Piotr Nie.   No.
celnik Dobrze. Pozwoli pan, że zajrzę do pana bagażu? Mógłby pan otworzyć też te dwie torby? Dziękuję. Cło jakie musi pan zapłacić za pierścionek, to 182 złote. Proszę wypełnić ten formularz.   I see. Would you let me have a look in your luggage? Would you please open these two bags too? Thank you. The duty you must pay on the ring is 182zł. Fill out this form, please.

Na granicy - At the border

Gdzie jest punkt odprawy celnej? Where is customs?
Proszę się przygotować do kontroli celnej. Please get ready for customs clearance.
Czy ma pan (pani) coś do oclenia? Do you have anything to declare?
Nie mam nic do oclenia. I have nothing to declare.
Mam coś do oclenia. I have something to declare.
Czy ma pan jakiś alkohol? Do you have any alcohol?
Czy ma pan jakieś papierosy? Do you have any cigarettes?
Czy ma pan jakieś dzieła sztuki? Do you have any works of art?
Czy ma pan jakieś nielegalne substancje? Do you have any illegal substances?
Ile można przewieźć bez cła? How much can I bring in duty-free?
Proszę otworzyć bagażnik. Please, open the boot.
Czy może pan otworzyć bagaż? Can you open your luggage please?
Proszę otworzyć plecak. Please open your backpack.
Proszę otworzyć walizkę. Please open your suitcase.
Proszę otworzyć torebkę. Please open your handbag.
To tylko moje rzeczy osobiste. There are only my personal belongings.
Czy coś jest nie tak? Is anything wrong?
Nie wiedziałem, że to jest zabronione. I didn't know it's not allowed.
To nie jest moje! This isn't mine!
To nie jest mój bagaż! This isn't my luggage!
Nie mam pojęcia, jak to się tam znalazło. I have no idea how it got there.
Czy mogę przejść z tym przez granicę? Can I cross the border with this?
Czy to jest dozwolone? Is it allowed?
Tego nie wolno przewozić. You can't bring it.
Czy muszę zapłacić za to cło? Must I pay duty for it?
Musi pan zapłacić za to cło. You have to pay the duty on that.
Nie musi pan płacić za to cła. You don't have to pay the duty on that.
Czy mam wypełnić oświadczenie celne? Do I have to fill out a customs declaration?
Proszę wypełnić ten formularz. Fill in this form, please.

Przydatne słownictwo - Useful vocabulary

  • cło - duty
  • kontrola celna - customs control
  • celnik - customs officer
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept