You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Polecenia Commands Potrzeby, prośby i propozycje Needs, requests and suggestions Napisy informacyjne Public notices

Niezbędne słownictwo - Essential Vocabulary

Potrzebuję ... I need ...
Nie potrzebuję ... I don't need ...
Chcę ... I want ...
Nie chcę ... I don't want ...
Chciałbym (Chciałabym) ... I would like ...
Nie chciałbym (Nie chciałabym) ... I wouldn't like ...
Muszę ... I have to ...
Nie muszę ... I don't have to ...
Mam ochotę na ... I feel like ...
Nie mam ochoty na ... I don't feel like ...
Wolę ... I prefer ...

Potrzeby - Needs

Jestem głodny (głodna). I'm hungry.
Chce mi się pić. I'm thirsty.
Jestem zmęczony (zmęczona). I'm tired.
Jestem śpiący (śpiąca)./ Chce mi się spać. I'm sleepy.
Źle się czuję. I feel sick.
Jestem chory (chora). I'm sick.

Chcę, potrzebuję, muszę - I want to, I need to, I have to

 • Chcę ... - I want to ...
 • Chciałbym ... - I'd like to ...
 • Potrzebuję ... - I need to ...
 • Muszę ... - I have to ...
 • iść do toalety. - go to a toilet.
 • wziąć prysznic. - take a shower.
 • wykąpać się. - take a bath.
 • umyć ręce. - wash my hands.
 • posprzątać. - clean up.
 • zrobić zakupy. - do some shopping.
 • kupić coś. - buy something.
 • ugotować obiad. - cook dinner.
 • zjeść coś. - eat something.
 • napić się czegoś. - drink something.
 • odpocząć. - take a rest.
 • odetchnąć. - catch my breath.
 • usiąść. - to sit down.
 • wstać. - get up.
 • iść spać. - go to sleep.
 • zostać w domu. - stay at home.
 • iść do domu. - go home.
 • zadzwonić do kogoś. - call somebody.
 • spotkać się z kimś. - meet somebody.
 • coś zrobić. - do something.
 • załatwić pewną sprawę. - do some business.
 • się pospieszyć. - hurry.
 • trochę popracować. - do some work.
 • zrobić to sam. - do it myself.

Czy mógłbyś ...? - Could you ...?

Czy mógłbyś mi pomóc? Could you help me?
Czy mógłby mi pan (pani) pomóc? Could you help me? (formal)
Czy mógłbyś mi powiedzieć ...? Could you tell me ...?
Czy mógłbyś mi doradzić? Could you advise me?
Czy mógłbyś mi pokazać ...? Could you show me ...?
Czy mógłbyś mi dać ...? Could you give me ...?
Czy mógłbyś mi podać ...? Could you hand me ...?
Czy mógłbyś mi przynieść ...? Could you bring me ...?
Czy mógłbyś się tym zająć? Could you arrange it?
Czy będziesz miał coś przeciwko, jeśli otworzę okno? Do you mind if I open the window?
Czy mogę zamknąć drzwi? May I close the door?
Czy mogę otworzyć okno? May I open the window?
Tak, oczywiście. Yes, of course.
Tak, proszę. Yes, go ahead.
Tak, nie ma problemu. Yes, no problem.
Wolałbym nie. I'd rather not.
Wolałbym, żebyś tego nie robił. I'd rather you didn't.
Obawiam się, że nie. I'm afraid not.
Czy miałbyś coś przeciwko, gdybym ...? Do you mind if I ...?
Tak naprawdę, to miałbym. Actually, I would.
Nie, nie mam nic przeciwko. No, I don't mind.

Przydatne wyrażenia - Useful expressions

Czy byłoby możliwe ...? Would it be possible ...?
Chciałbym pana (panią) prosić ... I'd like to ask you ...
Czy byłby pan tak miły i ...? Would you be so kind and ...?
Mógłbym to pożyczyć? Could I borrow it?
Chciałbym wiedzieć, czy ... I wonder if ...
Czy będzie panu (pani) przeszkadzać, jeśli ...? Do you mind if ...?
Jeśli nie ma pan (pani) nic przeciwko temu. If you don't mind.
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept