You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Wojsko Military Religia Religion Uwielbiam podróże! I love travelling!

Podstawowe słownictwo - Essential Vocabulary

 • religia - religion
 • wiara - faith
 • wierzyć - to believe
 • Bóg - God
 • wierzyć w Boga - to believe in God
 • Wierzysz w Boga? - Do you believe in God?
 • krzyż - cross
 • robić znak krzyża - to make the sign of the cross
 • przeżegnać się - to cross yourself
 • piekło - hell
 • niebo - heaven
 • czyściec - purgatory
 • raj - paradise
 • grzech - sin

Budynki - Buildings

 • kościół - church
 • ołtarz - altar
 • świątynia - temple
 • klasztor - monastery
 • zakon - order
 • synagoga - synagogue
 • meczet - mosque

W kościele - At the church

 • być w kościele - to be in church
 • chodzić do kościoła - to go to church
 • Chodzisz do kościoła? - Do you go to church?
 • kazanie - sermon
 • modlitwa - prayer
 • modlić się - to pray
 • klęczeć - to kneel
 • Zdrowaś Mario - Hail Mary
 • odmawiać różaniec - to say one's beads
 • msza - mass
 • nabożeństwo - service
 • komunia - communion
 • przyjąć komunię - to take communion
 • błogosławieństwo - blessing
 • spowiedź - confession
 • chodzić do spowiedzi - to go to confession
 • pokuta - penance
 • chrzest - baptism
 • małżeństwo - marriage
 • Braliście ślub kościelny? - Did you have a church wedding?
 • pogrzeb - funeral
 • stypa - wake
 • cmentarz - cemetery
 • pielgrzymka - pilgrimage
 • post - fasting
 • nawrócenie - conversion
 • celibat - celibacy
 • Dziesięć Przykazań - Ten Commandments
 • parafia - parish

Człowiek i Bóg - Human and God

 • Bóg - God
 • Jezus Chrystus - Jesus Christ
 • ukrzyżować - to crucify
 • Maryja - Mary
 • Duch Święty - Holy Spirit
 • apostoł - apostle
 • dwunastu apostołów - twelve apostles
 • anioł - angel
 • diabeł - Devil
 • święty - saint, holy
 • ksiądz - priest
 • proboszcz - parish priest
 • kardynał - cardinal
 • prymas - primate
 • biskup - bishop
 • arcybiskup - archbishop
 • papież - pope
 • zakonnik / mnich- monk

Biblia - Bible

 • biblia - Bible
 • Stary Testament - Old Testament
 • Nowy Testament - New Testament
 • ewangelia - Gospel
 • Apokalipsa św. Jana - Revelation
 • cud - miracle

Religie - Religions

 • ateizm - atheism
 • ateista - atheist
 • niewierzący - non-believer
 • katolicyzm - Catholicism
 • katolik - Catholic
 • chrześcijaństwo - Christianity
 • chrześcijanin - Christian
 • judaizm - Judaism
 • Żyd - Jew
 • islam - Islam
 • muzułmanin - Muslim
 • buddyzm - Buddhism
 • buddysta - Buddhist
 • Kościół ewangelicki - Evangelical church
 • Kościół rzymsko-katolicki - Roman Catholic Church
 • Kościół protestancki - Protestant Church
 • Kościół prawosławny - Eastern Orthodox Church

Święta - Holidays

 • wigilia - Christmas Eve
 • Boże Narodzenie - Christmas
 • Wniebowstąpienie - Ascension Day
 • Wniebowzięcie - Assumption Day
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept