You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

W aptece At the pharmacy Palenie papierosów Cigarette smoking Nagłe wypadki Emergencies

Palenie - Smoking

Palisz? Do you smoke?
Chcesz papierosa? Would you like a cigarette?
Tak, proszę. Yes, please.
Nie, dziękuję. Rzucam palenie. No thanks. I quit smoking.
Nie, dziękuję. Nie palę. No thanks, I don't smoke.
Poczęstujesz mnie papierosem? Can you spare me a cigarette?
Masz ogień? Do you have a light?
Masz zapałki? Do you have matches?
Masz zapalniczkę? Do you have a lighter?
Czy ma pan (pani) zapalniczkę? Do you have a lighter? (formal)
Nie mam ani zapalniczki, ani zapałek. I have no lighter or matches.
Nie ma popielniczki. There is no ashtray.
Mogę prosić o popielniczkę? May I have an ashtray?
Będzie panu przeszkadzać, jeśli zapalę? Do you mind if I smoke?
Czy mogę tu zapalić? Can I smoke in here?
Proszę tu nie palić. Don't smoke here please.
Chodźmy zapalić na zewnątrz. Let's have a smoke outside.

Przydatne słownictwo - Useful vocabulary

  • popielniczka - ashtray
  • paczka papierosów - packet of cigarettes
  • cygaro - cigar
  • fajka - pipe

Możesz zobaczyć - You can see

  • Dla palących - Smoking
  • Dla niepalących - Non-smoking
  • Zakaz palenia - No smoking
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept