You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Przybory szkolne School Supplies Przedmioty szkolne School subjects Komputer Computer

Przedmioty szkolne - School Subjects

 • przedmiot - subject
 • matematyka - mathematics
 • język polski - Polish
 • język angielski - English
 • język francuski - French
 • język niemiecki - German
 • język hiszpański - Spanish
 • język rosyjski - Russian
 • biologia - biology
 • chemia - chemistry
 • fizyka - physics
 • geografia - geography
 • historia - history
 • informatyka - IT
 • muzyka - music
 • gimnastyka - gym
 • wychowanie fizyczne - physical education
 • plastyka - art
 • religia - Religious Education
 • filozofia - philosophy
 • psychologia - psychology
 • pedagogika - pedagogy
 • filologia - philology
 • prawo - law
 • architektura - architecture
 • budownictwo - construction
 • ekonomia - economics
 • ochrona środowiska - environmental protection
 • geologia - geology
 • stosunki międzynarodowe - international relations
 • zarządzanie - management
 • medycyna - medicine
 • pielęgniarstwo - nursing
 • farmacja - pharmacy

W klasie - In the classroom

Jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole? What's your favourite subject at school?
Moim ulubionym przedmiotem w szkole jest matematyka. My favourite subject at school is mathematics.
Lubię biologię. I like biology.
Nigdy nie lubiłem chemii. I never liked chemistry.
Jestem dobry z matematyki. I'm good at maths.
Nigdy nie byłem dobry z fizyki. I was never good at physics.
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept