You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Zwiedzanie Sightseeing Na poczcie At the post office Budynki Buildings
Read the text carefully.

Kupowanie pocztówek - Buying Postcards

turysta Proszę trzy pocztówki.   Three postcards please.
pani na poczcie Mogą być te?   Are these OK?
turysta Tak, proszę jeszcze o znaczki. Dwie chciałbym wysłać do Francji, a jedną do Ukrainy.   Yes, can I have stamps too. I'd like to send two postcards to France and one to Ukraine.
pani na poczcie Proszę bardzo. Coś jeszcze?   Certainly. Anything else?
turysta To wszystko. Ile płacę?   That's all. How much is it?
pani na poczcie Dziewięć złotych.   Nine zlotys.
Read the text carefully.

Wysyłanie paczki - Sending a package

pani na poczcie Proszę?   How can I help you?
turysta Chciałbym wysłać paczkę. Zależy mi, żeby doszła jak najszybciej.   I'd like to send this package. I need it to be delivered as soon as possible.
pani na poczcie Proszę ją w takim razie wysłać priorytetem. Proszę uzupełnić ten druczek na paczkę.   Please send it by first class mail then. Please fill out this form to mail the parcel.
turysta Dziękuję.   Thank you.

Na poczcie - At a Post Office

Przepraszam, gdzie jest poczta? Excuse me, where is the post office?
Chciałbym wysłać ten list. I'd like to send this letter.
Chciałbym wysłać list polecony. I'd like to send a recorded letter.
Chciałbym wysłać to jako list polecony. I'd like to send this by registered post.
Za potwierdzeniem odbioru? Will it be recorded delivery?
Chciałbym wysłać paczkę. I'd like to send this package.
Chciałbym wysłać paczkę do Szwecji. I'd like to send a parcel to Sweden.
Chciałbym wysłać to jako zwykłą paczkę. I'd like to send this parcel by ordinary post.
Jaka jest opłata za list do ...? How much is a letter to ...?
Poproszę znaczek ... I'd like a stamp ...
na list. for a letter.
na pocztówkę. for a postcard.
Poproszę dwa znaczki. 2 stamps, please.
Poproszę trzy znaczki. 3 stamps, please.
Poproszę cztery znaczki. 4 stamps, please.
Poproszę pięć znaczków. 5 stamps, please.
Poproszę sześć znaczków na pocztówki. 6 stamps for postcards, please.
Proszę znaczek na ten list. A stamp for this letter, please.
Ile kosztuje znaczek na list? How much is a stamp for a letter?
Jaki znaczek jest potrzebny na ...? What stamp do I need for ...?
Poproszę kopertę. Could I have an envelope please?
Kiedy zostanie dostarczony? When will it be delivered?
Jutro. Tomorrow.
Za około dwa dni. In about 2 days.
Czy ten list dojdzie ... Will this letter be delivered ...
... na poniedziałek? ... on Monday?
... na wtorek? ... on Tuesday?
... na środę? ... on Wednesday?
... na czwartek? ... on Thursday?
... na piątek? ... on Friday?
W którym okienku nadaje się paczki? Which counter is for posting parcels?
Kiedy ta paczka zostanie doręczona? When this package will be delivered?
Proszę wypełnić ten druk. Fill in this form, please.
Czy mógłby mi pan pomóc wypełnić ten druk? Could you help me with this form?
Co trzeba tutaj wpisać? What should I write here?
Gdzie mam się podpisać? Where should I sign?
Czy może dla mnie jakieś listy? Are there any letters for me?
Chciałbym odebrać paczkę. I'd like to pick up a parcel.
To wszystko, dziękuję. That will be all, thank you.

Przydatne słownictwo - Useful vocabulary

 • poczta - post office
 • skrzynka pocztowa - postbox
 • listonosz - postman
 • list - letter
 • list polecony - registered letter
 • list priorytetowy - express letter
 • poleconym - by recorded delivery
 • pocztą lotniczą - by airmail
 • priorytetem - express
 • pocztówka - postcard
 • paczka - parcel
 • koperta - envelope
 • znaczek - stamp
 • stempel (pocztowy) - postmark
 • doręczenie - delivery
 • adres - address
 • ulica - street
 • miasto - city
 • kod pocztowy - postcode
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept