You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Religia Religion Uwielbiam podróże! I love travelling! Kontynenty Continents

Przydatne słownictwo - Useful vocabulary

 • podróżować - to travel
 • podróż - journey, travel
 • podróżnik - traveller
 • plan podróży - itinerary
 • być na wycieczce - to be on the trip
 • wycieczka - trip
 • wyjechać - to leave
 • wyjechać za granicę - to go abroad
 • wyruszyć w drogę - to get underway
 • wyruszyć w podróż - to set out on a journey
 • wyruszyć w świat - to go to see the world
 • być w drodze - to be on one's way
 • przyjechać - to arrive
 • przybyć na miejsce - to arrive at a place
 • zgubić się - to get lost
 • zabłądzić - to lose one's way
 • pytać o drogę - to ask for directions
 • wskazać drogę - to show the way
 • jechać autostopem - to hitchhike

Turystyka - Tourism

Organizują państwo wycieczki? Do you organise trips?
Chciałbym się wybrać na wycieczkę do ... I'd like to make a trip to ...
Ile kosztuje taka wycieczka? How much is such a trip?
Chciałbym zarezerwować całodzienną wycieczkę dla pięciu osób. I'd like to order an all-day trip for five persons.
Jest z nami dwoje dzieci. Two children are going with us.
Jak długo potrwa ta wycieczka? How long does the hike take?
O której jest wyjazd? What time is the departure?
Codziennie o dziewiątej. Daily at 9 a.m.
O każdej pełnej godzinie. On the hour.
Kiedy wrócimy? When do we return?
Co jest zawarte w cenie? What is included in the price?
Czy wynajęcie przewodnika jest wliczone w cenę? Is a guide included in the price?
Co powinniśmy zabrać ze sobą? What should we take with us?

Podróżowanie samochodem - Travelling by car

Jedźmy samochodem. Let's go by car.
Wsiadaj! Get in!
Mogę usiąść z przodu? Can I sit in the front?
Zapnij pasy. Fasten your seat belt.
Będziemy prowadzić na zmianę. We'll take turns at the wheel.
Mam prowadzić? Shall I drive?
Mogę otworzyć okno? Can I wind down the window?
Mogę włączyć klimatyzację? Can I turn the air-conditioning on?
Zjedź na pobocze. Pull over.
Możemy się na chwilę zatrzymać? Can we stop for a minute?
Muszę skorzystać z toalety. I need to use the toilet.
Zatrzymam się na stacji benzynowej. I will stop at a service area.
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept