You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Płacenie Making payment Zwroty i reklamacje Returns and complaints Sklepy Shops
Read the text carefully.

Zwrot - Return

sprzedawca W czym mogę pomóc?   How can I help you?
klientka Chciałabym zwrócić sukienkę.   I'd like to return this dress.
sprzedawca Mogę zapytać dlaczegopani zwraca?   Can I ask why you're returning it?
klientka Jest za mała na moją córkę.   It's too small for my daughter.
sprzedawca Czy ma pani paragon?   Have you got the receipt?
klientka Oczywiście, proszę.   Of course, here it is.
sprzedawca W porządku. Proszę - dwieście dziesięć złotych.   All right. Here you are - two hundred and ten zlotys.
klientka Dziękuję.   Thank you.

Chciałbym to zwrócić - I'd like to return this item

Po ilu dniach mogę to zwrócić? How much time do I have to return it?
Chciałbym to zwrócić. I'd like to return it.
zwrócić coś to return something
Czy ma pan (pani) paragon? Have you got the receipt?
Dlaczego pan (pani) to zwraca? Why are you returning it?
Jest za duże. It's too big.
Jest za małe. It's too small.
Jest za krótkie. It's too short.
Jest za długie. It's too long.
Nie pasuje. It doesn't fit.
Mojej żonie nie spodobał się ten kolor. My wife didn't like the colour.
Chciałbym wymienić to na inny rozmiar. I'd like to change this for a different size.
wymienić coś na coś to change something for something
Czy mają to państwo w innym kolorze? Do you have it in a different colour?
Czy mają to państwo w większym rozmiarze? Do you have it in a larger size?
Czy mają to państwo w mniejszym rozmiarze? Do you have it in a smaller size?

Chciałbym złożyć reklamację - I'd like to make a complaint

Chciałbym złożyć reklamację na ten produkt. I'd like to complain about this product.
To nie działa. It doesn't work.
To przestało działać. It stopped working.
Kupiłem to tutaj trzy dni temu. I bought it here three days ago.
Mogę prosić o zwrot pieniędzy? Could I have a refund?
Żądam zwrotu pieniędzy. I require a refund.
zwrot pieniędzy refund
otrzymać zwrot pieniędzy to get your money back
Chciałbym otrzymać zwrot pieniędzy I'd like a refund.
Wolałbym zwrot pieniędzy. I'd rather have my money back.
Poproszę o nowy egzemplarz. Could I have a new one?
Mogą mi to państwo wymienić? Can you change it for me?
Ile czasu zajmie rozpatrzenie reklamacji? How long will it take to handle my complaint?
Pana reklamacja została uznana. Your complaint was admitted.
Pana reklamacja została odrzucona. Your complaint was rejected.
Dlaczego moja reklamacja została odrzucona? Why was my complaint rejected?
Chciałbym rozmawiać z pana przełożonym. Call me the supervisor.
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept