You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Pytanie o informacje Asking for information Czy mówisz po ...? Do you speak ...? Opinie Opinions

Czy mówisz po polsku? - Do you speak Polish?

Czy mówisz po polsku? Do you speak Polish? (informal)
Czy mówi pan po polsku? Do you speak Polish? (formal, when asking a man)
Czy mówi pani po polsku? Do you speak Polish? (formal, when asking a woman)
Czy mówisz ... Do you speak ...
po polsku? Polish?
po angielsku? English?
po francusku? French?
po niemiecku? German?
po rosyjsku? Russian?
po ukraińsku? Ukrainian?
po włosku? Italian?
po hiszpańsku? Spanish?
po szwedzku? Swedish?
Tak, mówię płynnie po polsku. Yes, I speak Polish fluently.
Tak, bardzo dobrze mówię po polsku. Yes, I speak Polish very well.
Nie mówię zbyt dobrze po polsku. I don't speak Polish very well.
Nie mówię po polsku. I don't speak Polish.
Wszystko rozumiem. I understand everything.
Rozumiem. I understand.
Już rozumiem. I got it.
Już wszystko jasne? Is it clear now?
Trochę rozumiem. I understand a little.
Nie rozumiem. I don't understand.
Nie rozumiem po polsku. I don't understand Polish.
Przepraszam, ale nadal nie rozumiem. I'm sorry, I still don't understand.
Nic nie rozumiem. I don't understand anything.

Przydatne wyrażenia - Useful Expressions

Przepraszam, nie rozumiem. Sorry. I don't understand.
Proszę mówić trochę wolniej. Speak more slowly please.
Proszę mówić głośniej. Speak more loudly please.
Możesz powtórzyć?/ Może pan (pani) powtórzyć? Can you repeat it?
Przepraszam, co pan powiedział? What did you say?
Źle mnie pan zrozumiał. You misunderstood me.
To na pewno jakieś nieporozumienie. It must be some misunderstanding.
Na pewno da się to jakoś wyjaśnić. There must be an explanation for this.
Mógłbyś to przeliterować? Could you spell it?
Proszę to napisać. Write it down, please.
Może mi to pan napisać? Can you write it down for me?
Nie znam tego słowa. I don't know this word.
Nie rozumiem tego słowa. I don't understand this word.
Co to znaczy? What does it mean?
Sprawdzę w słowniku. I'll check in the dictionary.
Jak jest po polsku "Sun"? What's the Polish for "Sun"?
Jak to się mówi? How do you say that?
Jak to się pisze? How do you write that?
Jak to się wymawia? How do you pronounce that?
Jak się wymawia to słowo? How do you pronounce this word?
Nie wiem jak to powiedzieć po polsku. I don't know how to say it in Polish.
Jak to powiedzieć po polsku? How do you say it in Polish?
Rozumie mnie pan (pani)? Do you understand me?
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept