You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Budynki Buildings W banku At the bank Kantor Exchange office

Muszę iść do banku - I have to go to the bank

Gdzie jest bank? Where is the bank?
O której otwierają bank? When does the bank open?
O której zamykają bank? What time does the bank close?
Gdzie jest najbliższy bankomat? Where's the nearest ATM?

W banku - At the bank

Chciałbym ... I'd like to ...
otworzyć konto. open a bank account.
sprawdzić stan konta. check the account statement.
wpłacić pieniądze na konto. pay into an account.
wybrać pieniądze z konta. make a withdrawal from my account.
zrobić przelew. make a transfer.
zablokować kartę. block the card.
zlikwidować konto. close the account.
zrealizować czek. cash the cheque.
Chciałbym założyć rachunek w państwa banku. I'd like to open an account with your bank.
Jakich potrzebuję dokumentów? What documents do I need?
Chciałbym zamknąć rachunek w państwa banku. I'd like to close my account with your bank.
Jakie jest oprocentowanie? What's the percentage rate?
Jaka jest prowizja? What is the commission?
Jaką pobieracie opłatę? What is your fee?
Jakie mam saldo na rachunku? What's my account balance?
Jestem na debecie. I went overdrawn.
Chciałbym zapłacić przelewem. I'd like to pay by credit transfer.
Ile czasu może iść przelew? How long will the transfer take?
Do którego okienka mam podejść? Which teller window should I use?
Jaka jest maksymalna kwota, którą można podjąć? What is the maximum withdrawal amount?

Bankomat - ATM

Gdzie jest najbliższy bankomat? Where is the nearest cash dispenser?
Muszę wybrać trochę pieniędzy. I need to withdraw some money.
Proszę włożyć kartę. Insert the card, please.
Proszę podać PIN. Enter your PIN.
Naciśnij OK, aby potwierdzić. Press OK to confirm.
Proszę czekać. Please wait.
Proszę wyjąć kartę. Remove card.
Odmowa dostępu. Access denied.
Operacja nie może zostać zrealizowana. Operation can not be completed.
Bankomat nie akceptuje mojej karty. The ATM does not accept my bank card.
Bankomat połknął mi kartę. The cash machine swallowed my card.

Przydatne słownictwo - Useful vocabulary

 • pieniądze - money
 • banknot - note
 • moneta - coin
 • reszta - change
 • złoty - zloty (Polish currency)
 • jeden złoty - 1 zloty
 • dwa złote - 2 zlotys
 • trzy złote - 3 zlotys
 • cztery złote - 4 zlotys
 • pięć złotych - 5 zlotys
 • bankomat - ATM
 • bank - bank
 • konto bankowe - bank account
 • przelew (bankowy) - transfer
 • wpłacić - to pay in
 • wypłacić - to withdraw
 • wpłata - deposit
 • wypłata z konta - withdrawal
 • stan konta / saldo na rachunku- account balance
 • wyciąg z konta - account statement
 • pokwitowanie - bill
 • zlecenie stałe - standing order
 • kredyt - credit
 • pożyczka - loan
 • stopa procentowa - interest rate
 • prowizja - commission
 • odsetki - interest
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept