You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Zapoznawanie się Meeting people Dane osobowe Personal data Wygląd Appearance

Dane osobowe - Personal data

 • imię - name
 • nazwisko - surname
 • nazwisko panieńskie - maiden name
 • data urodzenia - date of birth
 • miejsce urodzenia - place of birth
 • płeć - sex
 • mężczyzna - male
 • kobieta - female
 • wiek - age
 • miejsce zamieszkania - place of residence
 • adres - address
 • adres tymczasowy - temporary address
 • adres zameldowania - permanent address
 • ulica - street
 • numer domu - No.
 • kod pocztowy - postcode
 • stan cywilny - marital status
 • kawaler - single (man)
 • panna - single (woman)
 • żonaty - married (man)
 • zamężna - married (woman)
 • wdowiec - widowed (man)
 • wdowa - widowed (woman)
 • rozwiedziony - divorced (man)
 • rozwiedziona - divorced (woman)
 • obywatelstwo - citizenship
 • narodowość - nationality
 • Numer paszportu - Passport No.
 • Numer dowodu tożsamości - Identity card No.
 • Numer prawa jazdy - Driving licence No.
 • Miejsce wydania - Place of issue
 • Wydany przez ... - Issued by ...
 • Data wydania - Date of issue
 • Ważny do ... - Valid until ...
 • Data ważności - Expiry date
 • numer telefonu - phone number
 • numer telefonu komórkowego - mobile number
 • zawód - profession
 • numer konta - account number
 • podpis - signature

Wypełnianie formularzy - Filling out forms

Proszę wypełnić ten formularz. Fill in this form.
Czy mogę dostać nowy formularz? Can I have another form?
Pomyliłem się. I got it wrong.
Czy mogę to przekreślić? Can I cross it out?
Proszę pisać drukowanymi literami. Write in capital letters.
Co mam tutaj wpisać? What goes in here?
Czy mam wypełnić wszystkie pola? Do I have to fill all blanks?
Nie wypełniać. Leave blank.
Niepotrzebne skreślić. Strike out where not applicable.
Gdzie mam to podpisać? Where should I sign it?
Czy mogę pożyczyć długopis? Can I borrow your pen?
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept