You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Przestępstwa Crimes Śledztwo Investigation Pozytywne, negatywne, neutralne Positive, negative, neutral

Śledztwo i aresztowanie - Investigation and arrest

 • wezwać policję - to call the police
 • prowadzić śledztwo - to investigate
 • podejrzewać kogoś o coś - to suspect somebody of something
 • przesłuchiwać świadka - to question a witness
 • znaleźć dowody - to find evidence
 • znaleźć odciski palców - to find fingerprints
 • znaleźć narzędzie zbrodni - to find murder weapon
 • aresztować podejrzanego - to arrest a suspect
 • oskarżyć kogoś o przestępstwo - to accuse someone of a crime
 • złapać przestępcę - to catch a criminal
 • ukarać grzywną - to fine
 • wysłać kogoś do więzienia - to send somebody to prison
 • pójść do więzienia - to go to prison
 • skazać kogoś na ... - to sentence somebody to ...
 • ... karę więzienia - ... imprisonment
 • ... karę dożywocia - ... life imprisonment
 • ... karę śmierci - ... death penalty
 • zwolnić podejrzanego - to release a suspect
 • zwolnić kogoś za kaucją - to release somebody on bail
 • uniknąć kary za coś - to get away with something
 • uciec - to escape

Do zobaczenia w sądzie - See you in court

 • podać kogoś do sądu - to take someone to court
 • sądzić oskarżonego - to try an accused
 • wydać wyrok - to pass a sentence
 • uznać kogoś za winnego - to find somebody guilty
 • uznać kogoś za niewinnego - to find someone innocent
 • sąd - court
 • sędzia - judge
 • adwokat - lawyer
 • prokurator - prosecutor
 • proces - trial
 • wyrok - sentence
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept