You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Na lotnisku 1 At the Airport 1 Na lotnisku 2 At the Airport 2 Kontrola paszportowa Passport control

Przydatne słownictwo - Useful vocabulary

 • lotnisko - airport
 • lot - flight
 • samolot - aeroplane, plane
 • rozkład lotów - flight schedule
 • przyloty - arrivals
 • przylecieć - to arrive
 • odloty - departures
 • odlecieć - to depart
 • hala odlotów - departure lounge
 • startować - to take off
 • pas startowy - runway
 • lądować - to land
 • lądowanie awaryjne - emergency landing
 • cel podróży - destination
 • pasażer - passenger
 • Pasażerowie podróżujący do ... - The passengers on destination of ...
 • stewardesa - stewardess
 • pilot - pilot
 • zarezerwować lot - to book a flight
 • odprawa - check-in
 • zgłosić się do odprawy - to check in
 • miejsce odprawy - check-in desk
 • odprawa bagażu - baggage check-in
 • bilet lotniczy - air ticket
 • karta pokładowa - boarding card
 • paszport - passport
 • wiza - visa
 • walizka - suitcase
 • bagaż - baggage, luggage
 • zważyć bagaż - weigh the luggage
 • bagaż podręczny - hand luggage
 • przywieszka na bagaż - luggage tag
 • wydawanie bagażu - baggage claim
 • przechodzić przez ... - to go through ...
 • wykrywacz metali - metal detector
 • opróżnić kieszenie - to empty pockets
 • zdjąć - to take off
 • przejść dalej - to proceed
 • celnik - customs officer
 • bramka - gate
 • wejść na pokład samolotu - to board the plane
 • O której zaczyna się wchodzenie na pokład? - What time does boarding begin?
 • Rozpoczyna się wchodzenie na pokład lotu numer 112. - Flight number 112 is now boarding.
 • miejsce przy oknie - window seat
 • miejsce przy przejściu - aisle seat
 • pas bezpieczeństwa - seat belt
 • pierwsza klasa - first class
 • druga klasa - second class
 • Przyjemnej podróży! - Have a good trip!
 • Miłego lotu! - Enjoy your flight!
 • miejsce odbioru bagażu - baggage reclaim
 • taśmociąg bagażowy - conveyor belt
 • sklepy wolnocłowe - duty-free shops
 • strefa wolnocłowa - duty-free zone

Lot jest opóźniony czy o czasie? - Flight is delayed or on-time?

Lot jest o czasie. The flight is on time.
Pana samolot odleci o czasie. Your flight is expected to take off on time.
zgodnie z rozkładem on schedule
Lot jest opóźniony. The flight is delayed.
Pana lot jest opóźniony o godzinę. Your flight is delayed one hour.
opóźnienie delay
spodziewane opóźnienie expected delay
Lot jest odwołany. The plane is cancelled.
Lot 87B do Warszawy został odwołany. Flight 87B to Warsaw has been cancelled.
Pana lot został odwołany. Your flight has been cancelled.
odwołany cancelled
z powodu złej pogody due to bad weather

Gdzie jest ...? - Where is ...?

Jak mogę dostać się na lotnisko? How do I get to the airport?
Gdzie mam się zgłosić do odprawy? Where do I check in?
Gdzie przyloty? Where are the arrivals?
Gdzie odloty? Where are the departures?
Gdzie odloty międzynarodowe? Where are the international departures?
Gdzie jest informacja? Where is information?
Gdzie jest bramka numer dwanaście? Where is Gate 12?
Gdzie mogę odebrać bagaż? Where can I reclaim my luggage?
Gdzie jest odbiór bagażu? Where is the baggage claim area?

Rezerwacja biletu lotniczego - Booking a ticket

Chciałbym zarezerwować bilet lotniczy do ... I'd like to book a plane ticket to ...
Ile kosztuje bilet w pierwszej klasie? How much is a first class ticket?
Ile kosztuje bilet w klasie ekonomicznej? How much is an economy class ticket?
Chciałbym kupić bilet do Krakowa. I'd like to buy a ticket to Cracow.
W jedną czy w dwie strony? One way or round trip?
Chciałby pan miejsce przy przejściu czy przy oknie? Would you like an aisle or a window seat?
Czy to jest lot bezpośredni? Is it a direct flight?
O której odlatuje mój samolot? What time does my plane take off?
Proszę być przy bramce trzydzieści minut przed planowanym czasem odlotu. Please be at the gate thirty minutes before your scheduled flight.
To jest pana karta pokładowa. Here is your boarding pass.
Bilety na ten lot zostały wyprzedane. Tickets for that flight are sold out.
Kiedy odlatuje następny samolot? When in the next plane?
Czy mogę anulować rezerwację? May I cancel the reservation?
Czy mogę anulować bilet lotniczy? May I cancel the ticket?
Jaka jest opłata za anulowanie rezerwacji? How much is the cancellation fee?

Odprawa - Check-in

Dokąd pan leci? Where are you flying to?
Czy mogę zobaczyć pana kartę pokładową? Can I see your boarding card?
Zgubiłem kartę pokładową. I've lost my boarding card.
Czy mogę zobaczyć pana paszport? Can I see your passport, please?
Obawiam się, że pana paszport jest nieważny. I'm afraid your passport has expired.
Czy ma pan jakiś inny dokument tożsamości? Do you have a second piece of identification?
Ile sztuk bagażu pan nadaje? How many bags are you checking in?
Obawiam się, że pana bagaż za dużo waży. I'm afraid your luggage is overweight.
Jaka jest opłata za nadbagaż? How much is the excess baggage fee?
Opłata za nadbagaż wynosi ... There's an excess baggage charge of ...
Jaka jest maksymalna waga bagażu na osobę? What's the baggage allowance per person?
Czy mogę zabrać to na pokład? Can I take this on board?
Proszę przejść do bramki numer 4. Please proceed to gate number 4.
Ostatnie wezwanie dla pasażerów lotu numer 77. Final boarding call for flight number 77.
Obawiam się, że spóźnił się pan na odprawę. I'm afraid you're too late to check-in.

W samolocie - On the plane

Witamy na pokładzie. Welcome on board.
Proszę zająć miejsce. Please take your seat.
Jaki ma pan numer miejsca? What's your seat number?
Mogę zobaczyć pana kartę pokładową? Can I see your boarding pass?
Proszę iść za mną. Fallow me, please.
Czy mogę zmienić swoje miejsce? Can I change my seat, please?
Napije się pan czegoś? Would you like something to drink?
Zaraz wracam. I will be right back.
Proszę wyłączyć telefon komórkowy. Please turn off your mobile phone.
O której godzinie lądujemy? What time do we land?
Nie mogę zapiąć pasa bezpieczeństwa. I can't fasten my seat belt.
Nie działa mi lampka do czytania. My reading light isn't working.
Czy może mi pan (pani) pomóc odchylić oparcie? Can you help me recline my seat?
Czy może pan (pani) z powrotem wyprostować siedzenie? Could you please put your seat back up?
Niedobrze mi. I feel sick.
Gdzie jest torebka chorobowa? Where is the sick bag?
Czy można tu palić? May I smoke here?

Zgubiony bagaż - Lost luggage

Gdzie mogę zgłosić zgubienie bagażu? Where can I complain about lost luggage?
Byłem pasażerem lotu nr ... z ... I was on the flight No. ... from ...
Dotarła do mnie tylko jedna sztuka bagażu. Only one piece of my luggage arrived.
Miałem dwie sztuki bagażu. I had two pieces of luggage.
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept