You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Komunikacja publiczna Public transport Orientacja w mieście Finding your way around the city Zwiedzanie Sightseeing
Read the text carefully.

Chodźmy do centrum miasta - Let's go to the city centre

turystka Przepraszam, czy może mi pan pomóc? Chcę dojść do centrum miasta.   Excuse me, can you help me? I want to go to the city centre.
pan w kapeluszu To dość daleko. Musi pani jechać autobusem numer 3 i wysiąść na piątym przystanku, który nazywa się "Krakowska".   It's quite far. You need to take the bus No. 3 and get off at the fifth stop called "Krakowska".
turystka Jak daleko jest przystanek?   How far is the bus stop?
pan w kapeluszu Niedaleko - jest tam.   Not far. It's over there.
turystka Dziękuję.   Thank you.
pan w kapeluszu Proszę.   You're welcome.
Read the text carefully.

Gdzie jest teatr? - Where's the Theatre?

turysta Przepraszam, gdzie jest Teatr Bagatela?   Excuse me, where is the Bagatela Theatre?
pani w sukience w groszki Musi pan iść prosto i na skrzyżowaniu skręcić w prawo.   You need to go straight ahead and turn right at the crossing.
turysta Czy to daleko?   Is it far from here?
pani w sukience w groszki Dwa przystanki tramwajem.   Two tram stops.
Read the text carefully.

Chciałbym dojść do muzeum - I'd like to go to the Museum

pan w samochodzie Przepraszam, gdzie jest Muzeum Botaniczne?   Excuse me, where is the Botanical Museum?
pani z pieskiem To niedaleko. Proszę zawrócić i na pierwszych światłach skręcić w prawo. Po lewej stronie drogi zobaczy pan budynek Muzeum.   It's not far from here. You need to turn back and then turn right at the first traffic lights. You will see the Museum on your left.

Pytanie o drogę - Asking directions

Czy może mi pan pomóc? Can you help me? (to a man)
Czy może mi pani pomóc? Can you help me? (to a woman)
Czy może mi pan wskazać drogę do ...? Can you show me the way to ...?
Gdzie to jest? Where is it?
Muszę się dostać do ... I need to get to ...
Jak się tam dostanę? How do I get there?
Zgubiłem się (Zgubiłam się). I've got lost.
Szukam ... I'm looking for ...
... hotelu. ... the hotel.
... banku. ... the bank.
... poczty. ... the post office.
... szpitala. ... the hospital.
... szkoły. ... the school.
Przepraszam, gdzie jest ...? Excuse me, where is ... here?
... poczta? ... the post office?
... bank? ... the bank?
... apteka? ... the pharmacy?
... kino? ... the cinema?
... teatr? ... the theatre?
... opera? ... the opera?
... muzeum? ... the museum?
... rynek? ... the market?
... dworzec? ... the station?
... szpital? ... the hospital?
... basen? ... the swimming pool?
... plaża? ... the beach?
Jak dojść ...? How to get to ...?
... do hotelu? ... the hotel?
... do centrum? ... the centre?
... do banku? ... the bank?
... do apteki? ... the pharmacy?
... do kina? ... the cinema?
... do teatru? ... the theatre?
... do opery? ... the opera?
... do muzeum? ... the museum?
... do restauracji? ... the restaurant?
... do kawiarni? ... the café?
... do szpitala? ... the hospital?
... do kościoła? ... the church?
... do ambasady? ... the embassy?
... na rynek? ... the market?
... na pocztę? ... the post-office?
... na basen? ... the swimming pool?
... na uniwersytet? ... the university?
... na plażę? ... the beach?
Niestety nie wiem. I'm sorry, I don't know.
Przykro mi, nie jestem stąd. Sorry, I'm not from around here.
To powinno być gdzieś tutaj. It should be somewhere here.

Pokazywanie drogi - Giving directions

Niech pan (pani) jedzie .../ Proszę jechać ... Go ... (by transport)
Niech pan (pani) idzie .../ Proszę iść ... Go ... (on foot)
Tędy. This way.
Tamtędy. That way.
Proszę iść tędy./ Proszę iść w stronę. Go this way.
Proszę iść tamtędy./ Proszę iść w tamtą stronę. Go that way.
Proszę iść prosto. Go straight ahead.
Proszę skręcić w prawo. Turn right.
Proszę skręcić w lewo. Turn left.
Na światłach proszę skręcić w lewo. Turn left at the lights.
Na pierwszym skrzyżowaniu proszę skręcić w lewo. Turn left at the first crossing.
Na drugim skrzyżowaniu proszę skręcić w prawo. Turn right at the second traffic lights.
Proszę zawrócić. Turn back.
Proszę jechać drogą. Take this road.
Proszę iść wzdłuż tej ulicy. Go along this street.
Proszę iść tym chodnikiem. Go along the pavement.
Proszę iść ścieżką. Go along the path.
W jakim kierunku? In what direction?
Idzie pan w złym kierunku. You're going the wrong direction.
w przeciwnym kierunku in the opposite direction
Czy to jest blisko? Is it near?
Czy to jest daleko stąd? Is it far from here?
To jest dość blisko. It's quite close.
To jest dość daleko. It's quite a long way.
To niedaleko stąd. It's not far.
Jak daleko to jest stąd? How far from here is it?
Parę minut pieszo. A few minutes on foot.
Parę minut samochodem. A few minutes by car.
Trzeba jechać autobusem. You need to take a bus.
Trzeba jechać tramwajem numer cztery. You need to take a tram No. 4.
Trzeba jechać metrem. You need to take the underground.
Jak daleko to jest? How far is it?
Jak daleko jest do ...? How far is it to ...?
Czy dojdę tam pieszo? Can I go there on foot?
Ile czasu to zajmie na piechotę? How long does it take on foot?
Czy można tam dojechać samochodem? Can we get there by car?
To będzie ... It'll be ...
na końcu tej ulicy. at the end of the street.
po lewej. on your left.
po prawej. on your right.
po prawej stronie drogi. on the right side of the road.
na rogu. on the corner.
obok ... next to ...
przed panem (panią). straight ahead of you.
Czy można się tam dostać jakąś inną drogą? Is there any other way to get there?

Masz mapę? - Do you have a map?

Czy może mi pan pokazać to na mapie? Can you show it to me on the map?
Czy może mi pan pokazać na mapie gdzie jesteśmy? Can you show me on the map where we are?
Jesteśmy tutaj. We're here.
Musi pan iść tędy. Go this way.
tu/ tutaj here
tam there
po prawej (stronie) on the right
po lewej (stronie) on the left
przed in front of
za after, behind
naprzeciwko opposite
blisko/ niedaleko near
daleko far
Jak się nazywa ta ulica? What is the name of this street?
Czy mógłby pan powtórzyć? Could you repeat, please?

Miejsca - Places

 • ulica - street
 • skrzyżowanie - junction
 • światła / sygnalizacja świetlna- traffic lights
 • rondo - roundabout
 • przystanek autobusowy - bus stop
 • przystanek tramwajowy - tram stop
 • przejście dla pieszych - pedestrian crossing
 • stacja metra - underground station
 • tory kolejowe - railway tracks

Kierunki świata - Cardinal directions

 • północ - north
 • na północy - in the north
 • południe - south
 • na południu - in the south
 • wschód - east
 • na wschodzie - in the east
 • zachód - west
 • na zachodzie - in the west
 • północny-wschód - north-east
 • południowy-wschód - south-east
 • południowy-zachód - south-west
 • północny-zachód - north-west
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept