You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Mówienie o pracy Talking about work Słownictwo związane z pracą Job vocabulary Umawianie spotkań Making Appointments

W pracy - At work

 • pracodawca - employer
 • pracownik - employee
 • współpracownik - co-worker
 • kolega z pracy - colleague
 • kariera - career
 • zawód - profession
 • zatrudnienie - employment
 • praca - job, work
 • praca fizyczna - menial job
 • pracować dla ... - to work for ...
 • pracować nad czymś - to work on something
 • pracować z domu - to work from home
 • pracować samodzielnie - to work alone
 • pracować w grupie - to work in a group
 • praca zespołowa - teamwork
 • być odpowiedzialnym za ... - to be responsible for ...
 • zarabiać na życie jako ... - to earn your living as a ...
 • On zarabia na życie jako pisarz. - He earns his living as a writer.
 • nadgodziny - overtime
 • robić nadgodziny - to work overtime
 • wynagrodzenie za nadgodziny - overtime pay
 • dzień wolny - day off
 • mieć dzień wolny - to have a day off
 • wziąć dzień wolnego - to take a day off
 • urlop - holiday
 • wziąć urlop - to take a holiday
 • być na urlopie - to be on leave
 • dzień roboczy - working day
 • czas pracy - working hours
 • chodzić do pracy - to go to work
 • nieobecność w pracy - absence from work
 • zwolnienie lekarskie - sick leave
 • wynagrodzenie za czas choroby / zasiłek chorobowy- sick pay
 • wynagrodzenie / płaca- wage
 • stawka godzinowa - hourly wage
 • miesięczna pensja - monthly salary
 • warunki płacowe - salary package
 • podwyżka wynagrodzenia - pay rise
 • dobrze płatna praca - well-paid job
 • samochód służbowy - company car
 • służbowy telefon komórkowy - company mobile phone

Być zatrudnionym vs. być zwolnionym - Be employed vs. be fired

 • zatrudnić - to employ
 • być zatrudnionym - to be employed
 • zwolnić z pracy - to dismiss
 • wyrzucić kogoś z pracy - to fire somebody
 • stracić pracę - to lose your job
 • bezrobotny - jobless, unemployed
 • rzucić pracę - to quit a job
 • wypowiedzenie - notice
 • okres wypowiedzenia - notice period
 • zrezygnować z pracy - resign from a job
 • być na zasiłku - to be on benefit
 • przejść na emeryturę - to retire
 • emerytura - retirement
 • strajkować - to strike

Formy zatrudnienia - Forms of employment

 • praca na pełen etat - full-time job
 • praca na pół etatu - half-time job
 • praca na część etatu - part-time work
 • praca dorywcza - odd job
 • stała praca - permanent job
 • praca tymczasowa - temporary work
 • praca sezonowa - seasonal work
 • praca wakacyjna - summer job
 • zmiana - shift
 • poranna zmiana - morning shift
 • popołudniowa zmiana - evening shift
 • nocna zmiana - night shift
 • samozatrudnienie - self-employment
 • samozatrudniony - self-employed
 • prowadzić firmę - to run a business
 • zatrudniać pracowników - to hire employees

Stanowiska w firmie - Positions at the company

 • prezes - chairman
 • wiceprezes - vice chairman
 • zarząd - management
 • Dyrektor Zarządzający - Managing Director
 • dyrektor - director
 • kierownik - supervisor
 • menedżer - manager
 • asystent - assistant
 • personel - staff
 • zespół - team
 • pracownik - jobholder, employee, worker

Produkcja - Production

 • produkować - to manufacture
 • wprowadzać produkt - to introduce a product
 • szeroka gama produktów - wide range of products
 • zaawansowana technologia - advanced technology
 • prowadzić kampanię reklamową - to run an advertising campaign
 • jakość - quality
 • sprawdzać jakość - to check the quality
 • kontrola jakości - quality check
 • produkt wysokiej jakości - high quality product
 • sprzedawać - to sell
 • wyniki sprzedaży - sales figures
 • Sprzedaż spadła. - Sales decreased.
 • Sprzedaż wzrosła. - Sales increased.
 • obrót - turnover
 • dochód - revenue, income
 • dochód brutto - gross income
 • dochód netto - net income
 • zysk - profit
 • podatek - tax
 • udziały w rynku - market shares
 • konkurencyjne ceny - competitive prices
 • inwestować pieniądze w ... - to invest money in ...
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept