You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Komputer Computer Internet i poczta elektroniczna Internet and E-mailing Telefon Phone

Wysyłanie maila - Sending an Email

Czy może mi pan (pani) przesłać to na maila? Can you send it to me by e-mail?
Możesz mi to przesłać jeszcze raz? Can you send resend it?
Jaki jest pana (pani) adres mailowy? What's your e-mail address?
Przesłałem to w załączniku. I send it as an attachment.
Zapomniałem załączyć plik. I forgot to attach the file.
Proszę potwierdzić odebranie wiadomości. Please confirm receipt of the message.
Jeszcze nie odpowiedział na mojego maila. He hasn't responded to my e-mail yet.
Czy dostał pan (pani) mojego maila odnośnie ...? Did you get my e-mail about ...?
Nie otrzymałem od pana (pani) żadnego maila. I got no e-mail from you.
W pana (pani) mailu nie było żadnego załącznika. There was no attachment with your e-mail.
Nie mogę otworzyć załącznika. I can't open the attachment.
Kiedy wysłał pan (pani) tego maila? When did you send the e-mail?
E-mail wrócił jako niedostarczony. The e-mail bounced back.
Muszę wysłać maila. I need to send an e-mail.
Nie mogę wysłać maila. I'm unable to send the e-mail.
Moja skrzynka mailowa jest przepełniona. My mailbox is full.

W internecie - On the internet

Czy jest tu dostęp do Internetu? Do you have Internet access here?
Czy ma pan (pani) dostęp do Internetu? Do you have access do the Internet?
Czy mogę skorzystać z Internetu? Can I use the internet?
Muszę sprawdzić coś w Internecie. I need to look something up on the Internet.
Czy jest tu gdzieś w pobliżu kafejka internetowa? Is there an Internet café around here?
Ile kosztuje godzina? How much is an hour?
Połączenie internetowe jest bardzo wolne. The connection is very slow.
Czy macie stronę internetową? Do you have a website?
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept