You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Kupowanie i płacenie Purchasing and paying Płacenie Making payment Zwroty i reklamacje Returns and complaints
Read the text carefully.

W kasie - At the Checkout

kasjer Dzień dobry, ma pani kartę stałego klienta?   Good morning, do you have a loyalty card?
klientka Tak.   Yes I do.
kasjer Dziękuję. Razem 35 euro.   Thank you. That's 35 euros.
klientka Proszę.   Here you are.
kasjer Dziękuję. Oto pani reszta i rachunek.   Thank you. Here is your change and your receipt.
klientka Dziękuję. Do widzenia.   Thank you. Bye.

Chciałbym zapłacić - I'd like to pay

Gdzie jest kasa? Where's the cash desk?
Jak chce pan (pani) zapłacić? How do you want to pay?
Chciałbym zapłacić gotówką. I'd like to pay cash.
Chcę zapłacić kartą kredytową. I'd like to pay by credit card.
Zapłacę kartą kredytową. I'll pay by credit card.
Czy można płacić kartą? Do you take credit cards?
Nie mam wystarczająco dużo pieniędzy. I haven't go enough money.
Nie mam drobnych. I have no change.
Potrzebuję drobnych. I need some change.
Czy może mi pan rozmienić dwadzieścia dolarów? Can you break a twenty dollar bill?
Czy mogę prosić o rachunek? Could I have a receipt, please?
Proszę zatrzymać resztę. Keep the change, please.
Chce pan (pani) na to siatkę? Would you like a bag for that?

Przydatne słownictwo - Useful vocabulary

  • płacić gotówką - to pay in cash
  • gotówka - cash
  • płacić kartą - to pay by credit card
  • karta kredytowa - credit card
  • płacić czekiem - to pay by cheque
  • czek - cheque
  • wydać resztę - to give the change
  • reszta - change
  • rozmienić - to change
  • Masz rozmienić 10 złotych? - Do you have change for a ten zloty note?
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept