You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Środowisko naturalne Environment Ochrona środowiska Environmental Protection Rośliny Plants

Dbajmy o środowisko - Let's take care of the environment

 • ochrona środowiska - environmental protection
 • zanieczyszczenie środowiska - environmental pollution
 • zanieczyszczenie - pollution
 • skażenie - contamination
 • zanieczyszczać - to contaminate, to pollute
 • zanieczyszczenie powietrza - air pollution
 • spaliny - exhaust fumes
 • smog - smog
 • kwaśne deszcze - acid rain
 • zanieczyszczenie wody - water pollution
 • wyciek ropy - oil spill
 • globalne ocieplenie - global warming
 • efekt cieplarniany - greenhouse effect
 • dziura ozonowa - ozone hole
 • wycinanie lasów - deforestation
 • polowanie na zwierzęta - animal hunting
 • gatunek zagrożony - endangered species
 • wyginąć - become extinct
 • recykling - recycling
 • ponownie wykorzystać - re-use
 • opakowanie zwrotne - returnable package
 • przetworzony papier - recycled paper
 • produkt ekologiczny - ecological product
 • przyjazny dla warstwy ozonowej - ozone-friendly
 • energooszczędny - energy-saving
 • benzyna bezołowiowa - unleaded petrol
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept