You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Szukanie pracy Looking for a job W szkole At school Przybory szkolne School Supplies

W klasie - In the classroom

ocena grade
piątka 5
czwórka 4
trójka 3
dwója 2
jedynka 1
Jaką dostałeś ocenę? What grade did you get?
Dostałem jedynkę. I've got "1".
Dostałem dwóję. I've got "2".
Dostałem trójkę. I've got "3".
Dostałem czwórkę. I've got "4".
Dostałem piątkę. I've got "5".
zadanie domowe/ praca domowa homework
odrabiać zadanie domowe to do homework
Czy odrobiłeś zadanie domowe? Have you done your homework?
Proszę otworzyć książkę na stronie czwartej. Open you book at page 4.
Zamknij książkę. Close your book.
Cisza! Silence!
Proszę o ciszę! Silence, please!

Edukacja - Education

 • przedszkole - kindergarten
 • szkoła podstawowa - primary school
 • gimnazjum - middle school
 • szkoła średnia - secondary school
 • technikum - technical college
 • szkoła zawodowa / zawodówka- vocational school
 • studia - studies
 • uniwersytet - university
 • politechnika - technical university
 • rok szkolny - school year
 • semestr - semester
 • wakacje - holiday, vacation, holidays
 • nauczyciel - teacher
 • dyrektor - head teacher
 • uczeń - pupil
 • student - student
 • matura - secondary school certificate
 • stypendium - scholarship
 • Mam stypendium. - I have a scholarship.
 • Stypendium wynosi 500 złotych. - The scholarship comes to 500 zlotys a month.

Budynek szkoły - School building

 • klasa - classroom
 • laboratorium - laboratory
 • pracownia komputerowa - computer lab
 • pokój nauczycielski - staff room
 • sekretariat - office
 • świetlica - common-room
 • biblioteka - library
 • stołówka - canteen
 • korytarz - corridor
 • szatnia - cloakroom
 • sala gimnastyczna - gym
 • boisko - field

Uczę się - I'm learning

 • uczyć się - to learn
 • studiować - to study
 • robić powtórkę - to do a revision
 • powtarzać (materiał) - to revise
 • egzamin - exam
 • egzamin wstępny - entrance exam
 • pisać egzamin - to take an exam
 • zdać egzamin - to pass an exam
 • Zdałem wszystkie moje egzaminy za pierwszym razem. - I passed all my exams on the first try.
 • nie zdać egzaminu - to fail an exam
 • oblać egzamin - to fail an exam
 • Oblałem biologię. - I failed biology.
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept