You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Czy mówisz po ...? Do you speak ...? Opinie Opinions Polecenia Commands

Niezbędne słownictwo - Essential vocabulary

Lubię ... I like ...
Nie lubię ... I don't like ...
Nienawidzę ... I hate ...
Nie znoszę ... I can't stand ...
Wolę ... I prefer ...

Myślę, że to jest ... - I think that it's ...

 • To jest ... - It's ...
 • dobre. - good.
 • niedobre. - not good.
 • świetne. - great.
 • wspaniałe. - wonderful.
 • niesamowite. - unbelievable.
 • interesujące. - interesting.
 • zabawne. - amusing.
 • śmieszne. - funny.
 • nudne. - boring.
 • banalne. - trivial.
 • głupie. - stupid.
 • naiwne. - naive.
 • dziwne. - strange.
 • straszne. - terrible.
 • skomplikowane. - complicated.
 • ważne. - important.
 • proste. - simple.
 • pilne. - urgent.
 • pyszne. - delicious.

Co o tym myślisz? - What do you think about it?

Co myślisz?/ Co sądzisz? What do you think?
Co o tym myślisz? What do you think about it?
Co ty na to? What do you say to this?
Co sądzisz na ten temat? How do you feel about this?
Jakie masz zdanie na ten temat? What's your view on this?
Myślę, że .../ Sądzę, że ... I think that ...
Uważam, że ... I consider that ...
Domyślam się, że ... I can imagine that ...
Wyobrażam sobie, że ... I imagine that ...
Wydaje mi się, że ... It seems to me that ...
Przypuszczam, że ... I suppose that ...
Wierzę, że ... I believe that ...
Wątpię, czy ... I doubt whether ...
Wątpię, że ... I doubt that ...
Oczekuję, że ... I expect that ...
Mam nadzieję, że ... I hope that ...
Obawiam się, że ... I'm afraid that ...
Nie sądzę, że ... I don't think that ...
Jestem pewny, że ... I'm certain that ...
Cieszę się, że ... I'm glad that ...
Dziwię się, że ... I'm surprised that ...
Nie rozumiem, dlaczego ... I don't understand why ...
Ciekaw (ciekawa) jestem, czy ... I wonder whether ...
Ciekaw (ciekawa) jestem, jak ... I wonder how ...
Nic o tym nie wiem. I know nothing about it.
Nie obchodzi mnie to. It doesn't concern me.
Nie widzę różnicy. I can't see any difference.
Co za różnica? What's the difference?
Nie ma porównania. There's no comparison.
To nie ma sensu. It doesn't make sense.

Tak czy nie? - Yes or no?

Tak, oczywiście. Yes, of course.
Chyba tak. I think so.
Tak, ale ... Yes, but ...
Może. Maybe.
Być może. Perhaps.
Możliwe. Possibly.
Trudno powiedzieć. It's difficult to say.
To niemożliwe. That's impossible.
Wręcz przeciwnie. Quite the opposite.
Chyba nie. Probably not.
Oczywiście, że nie. Of course not.
Na pewno nie. Surely not.
Wcale nie. Not at all.
Nic podobnego. Nothing of the sort.
Nie ma mowy. Nothing doing.
To zależy. It depends.
Nie zawsze. Not always.

Zgadzasz się ze mną? - Do you agree with me?

Całkowicie się zgadzam. I agree entirely.
Tak, zgadzam się. Yes, I agree.
Zgadzam się z tobą. I agree with you.
W pewnym stopniu się zgadzam, ale ... I agree to some extent but ...
Obawiam się, że nie mogę się z tobą zgodzić. I'm afraid I can't agree with you.
Nie mogę się z tobą zgodzić. I can't agree with you.
Nie mogę się z tym zgodzić. I can't agree with that.
Nie zgadzam się tobą. I don't agree with you.
Zupełnie się nie zgadzam. I don't agree at all.
Rozumiem, co masz na myśli, ale ... I see your point, but ...
Wiem o co ci chodzi, ale ... I know what you mean, but ...
Też tak myślę. I think so too.
Ja myślę inaczej. I think otherwise.
Ja to widzę inaczej. I see it differently.
To jest twoje zdanie. That's your opinion.
Chyba oszalałeś (oszalałaś). You must be mad.
Chyba zwariowałeś (zwariowałaś). You must be crazy.
Chyba żartujesz. You must be joking.
Masz rację. You're right.
Mylisz się. You're wrong.

Podczas dyskusji - During discussion

Czy mogę coś powiedzieć? May I say something?
Przepraszam, że przerywam, ale ... Excuse me for interrupting, but ...
Moim zdaniem ... In my opinion ...
Po pierwsze ... First of all ...
Po drugie ... Secondly ...
Z jednej strony ... ale z drugiej strony ... On the one hand ... but on the other hand ...
Jeśli chodzi o ... When it comes to ...
Mam pytanie. I have a question.
Mam pomysł. I have an idea.
Chcę powiedzieć, że ... I'd like to say that ...
Chciałbym zwrócić uwagę, że ... I'd like to point out that ...
Chodzi mi o to, że ... My point is that ...
Zapewniam cię, że ... I assure you that ...
Szczerze mówiąc ... Frankly speaking ...
Jednym słowem ... In a word ...
Jeśli dobrze rozumiem, ... If I understand correctly, ...
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale ... I'm not sure I understood correctly, but ...
Nie wiem, czy dobrze słyszałem, ale ... I'm not sure I heard right, but ...
Czy to prawda, że ...? Is it true that ...?
Jesteś pewien? Are you sure?
Naprawdę? Really?
Rzecz w tym, że ... The thing is that ...
Załóżmy, że ... Granted that ...
Nalegam by ... I insist that ...
Myślę, że powinniśmy ... I think we should ...
Myślę, że nie powinniśmy ... I think we shouldn't ...
Musimy to dokładniej przedyskutować. We need to discuss this further.
Na zakończenie ... In conclusion ...
No i co z tego? So what?
Nieważne. Never mind.
Co masz na myśli? What do you mean?
Jeszcze raz? Once again?
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept