You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Film, telewizja i teatr Film, television and theatre Książka i gazeta Book and newspaper Świat fantazji World of fantasy

Select learning mode

The list of words can be printed using the printer icon.

List of Words

 • akapit - paragraph
 • alfabet - alphabet
 • antykwariusz - antique dealer
 • apostrof - apostrophe
 • artykuł - article
 • atlas - atlas
 • autor - author
 • bajka - tale, story
 • baśń - fairy tale
 • biblia - Bible
 • biblioteka - library
 • biograficzny - biographical
 • brukowiec - tabloid
 • cenzura - censorship
 • charakterystyka - characterisation
 • cudzysłów - inverted commas
 • cytować - to quote
 • czasopismo - magazine, journal
 • czytać - to read
 • czytać gazetę - to read a newspaper
 • czytać książkę - to read a book
 • czytanie - reading
 • dialog - dialogue
 • dwukropek - colon
 • dziennik - daily paper
 • egzemplarz - copy
 • encyklopedia - encyclopedia
 • esej - essay
 • fikcja - fiction
 • fikcyjny - fictitious
 • gazeta - newspaper
 • historia - story
 • ilustracja - illustration
 • ilustrować - to illustrate
 • interesujący - interesting
 • kiosk - newsagent's
 • komiks - comic book
 • kontynuacja - continuation
 • kropka - dot, full stop
 • krótki - short
 • książka - book
 • książka kucharska - cookery book
 • książka telefoniczna - phone directory
 • księgarz - bookseller
 • kursywą - in italics
 • kwartalnik - quarterly
 • legenda - legend
 • lingwistyczny - linguistic
 • litera - letter
 • literacki - literary
 • literatura - literature
 • magazyn dla kobiet - woman's magazine
 • metafora - metaphor
 • miesięcznik - monthly
 • mit - myth
 • mól książkowy - bookworm
 • motto - motto
 • myślnik - dash
 • nagłówek - headline
 • najnowszy - latest
 • narracja - narration
 • narrator - narrator
 • nawias - bracket
 • nudny - boring
 • ogłoszenie - enouncement
 • okładka - cover
 • opis - description
 • opowiadać bajkę - to tell a story
 • opowiadanie - short story
 • pierwsza strona - front page
 • pisać - to write
 • pisanie - writing
 • pisarz - writer
 • Pismo Święte - Holy Scriptures
 • podkreślać - to underline
 • podkreślenie - underline
 • podkreślony - underlined
 • podręcznik - textbook
 • podtytuł - subtitle
 • poeta - poet
 • poezja - poetry
 • pogrubiony - bold
 • poranna gazeta - morning paper
 • postać - character
 • powieść - novel
 • pożyczać - to borrow
 • prenumerata - subscription
 • prenumerator - subscriber
 • prenumerować - to subscribe
 • proza - prose
 • przecinek - comma
 • przeglądać - to browse
 • przeglądanie - browsing
 • przepisywać - to rewrite
 • przestarzały - out-of-date, outdated
 • przewodnik - guidebook
 • przewodnik - guide
 • przewrócić kartkę - to turn over a page
 • przycisk - button
 • publikować - to publish
 • recytować - to recite
 • redagować - to edit
 • rękopis - manuscript
 • rozdział - chapter
 • satyryczny - satirical
 • słownictwo - vocabulary
 • słownik - dictionary
 • spis treści - table of contents
 • sprawdzić coś w słowniku - to look something up in the dictionary
 • średnik - semicolon
 • streszczenie - summary
 • strona - page
 • szczęśliwe zakończenie - happy ending
 • tekst - text
 • tygodnik - weekly
 • tytuł - title
 • ukazywać się - to appear
 • wers - verse
 • wiedza - knowledge
 • wielka litera - capital letter
 • wielokropek - ellipsis
 • wiersz - poem
 • wiersz - row, line
 • w nawiasie - in bracket
 • wprowadzenie - introduction
 • wydawać - to issue
 • wydawca - publisher
 • wyjść - to come out
 • wykrzyknik - exclamation mark
 • zakładka do książki - bookmark
 • zawierać - to contain
 • znak - sign, mark
 • znak zapytania - question mark
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept