You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Przedmioty szkolne School subjects Matematyka Mathematics Praca Work

Select learning mode

The list of words can be printed using the printer icon.

List of Words

 • analiza - analysis
 • analizować - to analyse
 • arytmetyka - arithmetic
 • asymetria - asymmetry
 • centymetr - centimetre
 • cyfra - digit
 • cyrkiel - compass
 • diagram - chart
 • dodać - to add
 • dodawanie - addition
 • dokonać obliczeń - to make a calculation
 • dwa razy - twice
 • dzielenie - division
 • ekierka - set square
 • geometria - geometry
 • geometryczny - geometric
 • ilość - amount
 • jeszcze jeden - another
 • kalkulator - calculator
 • kąt - angle
 • kątomierz - protractor
 • kąt ostry - acute angle
 • kąt rozwarty - obtuse angle
 • kilogram - kilogram
 • kilometr - kilometre
 • kolejność - order
 • krzywa - curve
 • kwadrat - square
 • liczba - number
 • liczyć - to count
 • linia - line
 • linia prosta - straight line
 • litr - litre
 • matematyk - mathematician
 • matematyka - mathematics
 • metr - metre
 • mierzyć - to measure
 • minus - minus
 • mnożenie - multiplication
 • mnożyć - to multiply
 • nawias - bracket
 • nieparzysty - odd
 • nieskończoność - infinity
 • nieskończony - infinite
 • objętość - volume
 • obliczać - to calculate
 • obliczenie - calculation
 • obwód - perimeter
 • odejmowanie - subtraction
 • odjąć - to subtract
 • odliczać - to count down
 • okrąg - circle
 • parzysty - even
 • pionowy - vertical
 • płaszczyzna - plane
 • plus - plus
 • podwajać - to double
 • podzielić - to divide
 • pół - half
 • połowa - half
 • połówka - half
 • porządek - order
 • powierzchnia - area
 • prawdopodobieństwo - probability
 • procent - percent
 • proporcja - proportion
 • prostokąt - rectangle
 • punkt - point
 • rachunek prawdopodobieństwa - calculation of probability
 • raz - time
 • romb - rhombus
 • równać się - to equal
 • równanie - equation
 • równość - equality
 • równy - equal
 • rozwiązać równanie - to solve an equation
 • sekunda - second
 • sprawdzenie - check
 • statystyczny - statistical
 • statystyka - statistics
 • stopień - degree
 • stożek - cone
 • symbol - symbol
 • symetria - symmetry
 • szerokość - width
 • sześcian - cube
 • sześcienny - cubic
 • sześciokąt - hexagon
 • szyfr - code
 • tabela - table
 • trójkąt - triangle
 • trójkąt prostokątny - right-angled triangle
 • trójkąt równoboczny - equilateral triangle
 • trójkąt równoramienny - isosceles triangle
 • ułamek - fraction
 • w nawiasie - in bracket
 • wykres - graph
 • wykres kołowy - pie chart
 • wysokość - height
 • wzór - formula
 • zaokrąglić - to round off
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept