You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

W ruchu In motion Działanie Action Problemy Problems

Select learning mode

The list of words can be printed using the printer icon.

List of Words

 • adaptacja - adaptation
 • aktywny - active
 • asertywny - assertive
 • aspirować - to aspire
 • automatyzacja - automation
 • automatyzować - to automate
 • awansować - to be promoted
 • bezczynność - idleness
 • bezczynny - inactive, idle
 • bezgraniczny - limitless
 • bezinteresowny - selfless
 • bez znaczenia - meaningless
 • bić - to hit
 • bić - to beat
 • bierny - passive
 • błąd - mistake
 • błagać - to beg
 • błyskawiczny - quick
 • bodziec - incentive
 • bohater - hero
 • bohaterski - heroic
 • bohaterstwo - heroism
 • brać - to take
 • brać czyjąś stronę - to take sides with
 • brać udział - to participate, to attend, to take part
 • budować - to build
 • buntowniczy - rebellious
 • być grzecznym - to be good
 • być niepokonanym - to be unbeaten
 • być odpowiedzialnym - to be in charge
 • być pod obserwacją - to be under observation
 • być w stanie - to be able
 • być w szczytowej formie - to be in top shape
 • być zamieszanym - to be involved
 • cel - purpose, target, goal
 • chętny - willing
 • chronić - to protect, to guard
 • chudnąć - to lose weight
 • chybić - to miss, to miss the mark
 • ciągnąć - to pull
 • ciągnąć - to drag
 • cierpliwość - patience
 • ćwiczenie - exercise
 • czcić - to worship
 • czekać - to wait
 • czerpać z czegoś przyjemność - to take pleasure in doing something
 • dać sobie radę - to manage
 • decydować - to decide
 • decyzja - decision
 • deklaracja - declaration
 • demonstracja - demonstration
 • determinacja - determination
 • dłubać w nosie - to pick one's nose
 • dobre maniery - good manners
 • dobrze przemyślany - well thought out
 • dobrze wychowany - well-behaved
 • dołączyć - to join
 • domagać się zmian - to push for change
 • doskonalić - to perfect
 • dostarczać - to supply
 • dostosować - to adjust
 • dotykać - to touch
 • drzeć - to tear
 • dylemat - dilemma
 • dynamiczny - dynamic
 • działać - to act
 • działać - to work
 • efekt - effect
 • efekt uboczny - side effect
 • eksperyment - experiment
 • eksperymentalny - experimental
 • eksperymentować - to experiment
 • eksperymentowanie - experimentation
 • ekspresyjny - expressive
 • eliminować - to eliminate
 • energia - energy
 • energiczny - energetic
 • ergonomia - ergonomics
 • etyczny - ethical
 • gafa - blunder
 • histeryczny - hysterical
 • hobby - hobby
 • imponujący - imposing
 • improwizować - to improvise
 • impulsywny - impulsive
 • ingerować w coś - to interfere in
 • innowacja - innovation
 • innowacyjny - innovative
 • inspiracja - inspiration
 • inteligentny - intelligent
 • intencja - intention
 • interpretacja - interpretation
 • interweniować - to intervene
 • intuicja - intuition
 • irracjonalny - irrational
 • izolować - to isolate
 • kariera - career
 • kierować - to direct
 • kłaść - to lay, to put
 • koncentracja - concentration
 • koncentrować się - to concentrate
 • kończyć - to finish, to end
 • konieczny - necessary
 • kontemplować - to contemplate
 • kontrola - control
 • kontrolować - to control
 • kontynuować - to continue
 • korzyść - advantage
 • krok - step
 • krok po kroku - step by step
 • kształtować - to shape, to form
 • łączyć - to merge
 • łapać - to catch
 • łatwy - easy
 • lekkomyślny - reckless
 • lenistwo - laziness, sloth
 • leniuchować - to laze
 • leniwy - lazy
 • lista - list
 • logiczny - logical
 • lubić coś robić - to like doing something
 • mający dobre chęci - well-meaning
 • manifest - manifesto
 • manipulować - to manipulate
 • marnować - to waste
 • marnować czas - to waste time
 • marzyć - to dream
 • masturbacja - masturbation
 • masturbować się - to masturbate
 • męczyć się - to tire
 • metoda - method
 • mieć zamiar - to be going to
 • mieszać - to mix
 • misja - mission
 • moc - power
 • móc - to can, to might, to may
 • monitorować - to monitor
 • monitorowanie - monitoring
 • motywować - to motivate
 • możliwość - possibility, chance
 • możliwy - possible
 • musieć - to have to, to need, to must
 • myć samochód - to wash a car
 • myśleć - to think
 • naciskać - to press, to push
 • na dłuższą metę - in the long run
 • nadrabiać stracony czas - to make up for lost time
 • nadużycie - abuse, misuse
 • nadzieja - hope
 • nagradzać - to reward
 • nagroda - reward, prize
 • naiwny - naive
 • nalewać - to pour
 • namówić kogoś do czegoś - to talk somebody into something
 • napędzać - to power
 • naprawiać - to repair, to fix, to mend
 • narzędzie - tool
 • naśladować - to follow
 • naśladować - to imitate
 • naśladownictwo - imitation
 • niczym nieskrępowany - footloose
 • niegrzeczny - rude, naughty
 • niemożliwy - impossible
 • nieodpowiedzialny - irresponsible
 • nieodwracalny - irreversible
 • nieposłuszny - disobedient
 • nierozsądny - unreasonable
 • nie spieszyć się - to take one's time
 • niespodzianka - surprise
 • niesprawny - inefficient
 • nieuprzejmy - unkind, impolite
 • niezależność - independence
 • niezmordowany - tireless
 • obowiązek - duty
 • obracać - to turn
 • obserwować - to observe
 • ochrona - protection
 • oczekiwać - to expect
 • oczekiwanie - expectation, anticipation
 • oddać głos - to take a ballot
 • oddać komuś - to hit back
 • odkryć - to discover
 • odkrycie - discovery
 • odnieść sukces - to succeed, to be successful
 • odnowić - to renew, to renovate
 • od razu - at once
 • odrzucać - to reject
 • odwaga - courage
 • odważny - brave, courageous
 • odwet - retaliation
 • odzyskać - to retrieve
 • ofensywa - offensive
 • oferować - to propose, to offer
 • ograniczać - to limit, to restrict
 • okazja - opportunity
 • okrucieństwo - cruelty
 • okrutny - cruel
 • oprzeć się pokusie - to resist temptation
 • organizować - to organise
 • osiągnąć - to achieve
 • osiągnąć cel - to achieve an objective
 • osiągnięcie - achievement
 • osłabić - to weaken
 • ostrożny - careful
 • oświetlić - to light
 • oszczędzać czas - to save time
 • otrzymać - to receive
 • otwierać - to open
 • pamiętać - to remember
 • pasywny - passive
 • pauza - pause
 • pchać - to push
 • plan - plan
 • planować - to plan, to schedule
 • pobić rekord - to break a record
 • pobudzać - to boost
 • pocić się - to sweat
 • pocierać - to rub
 • początek - beginning
 • podawać - to pass
 • poddać się - to give in
 • podnosić - to raise
 • podnosić - to lift
 • podsumowanie - summary
 • podsumowywać - to sum up
 • podział - division
 • pokaz - demonstration
 • pokazać język - to stick tongue out
 • pokazywać - to show
 • pokonany - defeated
 • pomocny - helpful
 • pomysł - idea
 • pomysłowy - clever
 • pomysłowy - imaginative
 • popełnić błąd - to make a mistake
 • poprawiać - to improve
 • porażka - failure, defeat
 • porównanie - comparison
 • porównywać - to compare
 • porywczy - hot-tempered
 • posiadać - to own
 • pośpiech - hurry
 • postęp - progress
 • postępowy - progressive
 • poświęcenie - sacrifice
 • poświęcić - to consecrate
 • poszukiwanie - search
 • potrzeba - need
 • potykać się - to stumble
 • powód - reason, cause
 • powodzenie - luck
 • powstrzymywać - to suppress
 • powtarzać - to repeat
 • powtarzanie - repetition
 • pozwalać - to let, to allow
 • pracować - to work
 • pracować jako - to work as
 • pracować z domu - to work from home
 • prawdopodobieństwo - probability
 • precyzja - accuracy
 • próbować - to try
 • procedura - procedure
 • proponować - to propose, to offer
 • prostować - to straighten
 • protest - protest
 • protestować - to protest
 • prowadzić - to lead
 • prowokacyjny - provocative
 • prowokować - to provoke
 • próżnować - to laze
 • przebiegły - cunning
 • przechodzić - to pass
 • przechodzić samego siebie - to excel oneself
 • przechowywać - to store
 • przedłużać - to lengthen, to prolong
 • przedstawiać - to present
 • przekonać - to convince, to persuade
 • przekształcenie - transformation
 • przekwalifikować się - to retrain
 • przełom - breakthrough
 • przemyśleć - to think out
 • przestać coś robić - to give up something
 • przestawać - to stop
 • przestrzegać - to obey
 • przesuwać - to move
 • przeszkadzać - to disturb, to bother
 • przetwarzać - to process
 • przewidywać - to predict, to foresee
 • przewrócić - to overturn
 • przez cały dzień - all day long
 • przyciągać - to attract
 • przyciągać uwagę - to attract the attention
 • przyczyna - reason, cause
 • przygoda - adventure
 • przygotowanie - preparation
 • przygotowywać - to prepare
 • przynieść - to bring, to fetch
 • przypadek - case
 • przypadek - accident
 • przypominać - to remind
 • przypominać sobie - to remember
 • przypomnienie - reminder
 • przypuszczać - to suppose
 • przysługa - favour
 • przyspieszyć - to speed up
 • przystosować - to adapt
 • przyznać - to admit
 • przyznać się - to confess
 • reagować - to react
 • reakcja łańcuchowa - chain reaction
 • realizować - to realise
 • redukować - to reduce
 • reguła - rule
 • rekord - record
 • rezultat - result, outcome
 • rezygnacja - resignation
 • rezygnować - to resign
 • robić - to do, to make
 • robić krok - to take a step
 • robić obchód - to be on the beat
 • robić postępy - to progress
 • rozdzierać - to tear
 • rozsądek - reason, common sense
 • rozsądny - reasonable, sensible
 • roztargniony - absent-minded
 • rozważać - to consider
 • rozwiązać problem - to solve a problem
 • rozwiązanie - solution
 • rozwiązywać - to solve
 • rozwijać - to develop
 • ruszać - to move
 • rutyna - routine
 • ryzyko - risk
 • ryzykować - to risk
 • ryzykowny - risky
 • rzucać - to throw
 • rzucić pracę - to quit a job
 • samolubny - selfish
 • skończony - finite
 • skutek - result, effect
 • słaby - weak
 • śledzić - to stalk
 • śmiały - bold
 • spędzać czas - to spend time
 • spełnić marzenie - to fulfil a dream
 • śpieszyć się - to hurry
 • spodziewać się - to anticipate
 • sposób - way
 • sprawdzenie - check
 • sprawny - efficient
 • spryskiwać - to spray
 • sprzeciwiać się - to object
 • sprzeciwiać się czemuś - to oppose
 • stać - to stand
 • stać się - to happen
 • stagnacja - stagnation
 • starać się - to try
 • stawać się - to become
 • stop - stop
 • stosowany - applied
 • stracić na wadze - to lose weight
 • strajk - strike
 • strajkować - to strike
 • strajkujący - striker
 • strategia - strategy
 • strategiczny - strategic
 • sukces - success
 • symulacja - simulation
 • systematyczny - systematic
 • sytuacja - situation
 • szansa - chance
 • szkodzić - to harm
 • szlachetny - noble
 • sztuczka - trick
 • szukać - to look for, to search, to seek
 • szybki - fast, quick
 • taktyka - tactic
 • tempo - pace
 • trafić - to hit
 • trafić do celu - to hit the mark
 • trafić w dziesiątkę - to hit the bull's-eye
 • traktować - to treat
 • trik - trick
 • trwać - to last
 • trzaskać - to bang
 • trzeć - to rub
 • trzymać - to hold
 • tworzyć - to create, to make, to compose
 • ucieczka - escape
 • uciekać - to flee
 • uczestniczyć - to participate, to attend, to take part
 • uczęszczać - to attend
 • udawać - to pretend
 • uderzać - to strike, to hit
 • uderzenie - hit
 • udowadniać - to prove
 • ujawnić - to reveal
 • ukryć - to hide
 • ukrywać - to conceal
 • ulepszenie - improvement
 • umiejętność - skill, ability
 • unieważnić - to invalidate
 • unikać - to avoid
 • uparty - stubborn
 • upór - stubbornness
 • usprawiedliwiać się - to excuse
 • ustalać granice - to set limits
 • ustalić - to fix
 • ustanawiać - to set
 • uświadamiać sobie - to become aware of
 • uszkadzać - to damage
 • uważać - to look out, to be careful
 • używać - to use
 • wabić - to entice
 • wahać się - to hesitate
 • walić - to bang
 • wina - fault, guilt
 • wizja - vision
 • wkład - input
 • wolny - slow
 • wpływ - influence
 • wprowadzać innowacje - to innovate
 • wprowadzić - to introduce
 • wprowadzić w błąd - to mislead
 • wskazówka - clue
 • wskazywać - to point
 • wstrzykiwać - to inject
 • wybierać - to elect
 • wybór - selection
 • wybór - choice
 • wybrać - to choose
 • wychowywać - to raise
 • wycofać się - to withdraw
 • wyczerpujący - exhausting
 • wyczyn - feat
 • wydajność - efficiency
 • wygrać - to win
 • wygrać nagrodę - to win a prize
 • wygrać za wszelką cenę - to win at all costs
 • wykluczyć - to except
 • wykonywać - to perform
 • wykorzystywać - to exploit
 • wykryć - to detect
 • wykrycie - detection
 • wymagać - to require
 • wymaganie - requirement
 • wymazywać - to rub out
 • wymiana - exchange
 • wymienić - to replace, to change
 • wymówka - excuse
 • wymyślić - to devise
 • wynaleźć - to invent
 • wynikać - to result
 • wyobrażać sobie - to imagine
 • wyobraźnia - imagination
 • wypożyczyć - to hire
 • wyprowadzać psa - to walk the dog
 • wyrzucić - to bin
 • wysiłek - effort
 • wytrzymywać - to stand
 • wywierać wpływ - to influence
 • wyzwanie - challenge
 • wyzwolić - to liberate
 • wziąć - to take
 • wznosić toast - to toast
 • wzór do naśladowania - role model
 • zabezpieczać - to secure
 • zabierać - to take
 • zabraniać - to forbid
 • zabronić - to ban
 • zachęcać - to encourage
 • zachęcający - encouraging
 • zachowanie - behaviour
 • zachowywać się - to behave
 • zacząć - to begin
 • zaczynać - to start
 • zadanie - task
 • zademonstrować - to demonstrate
 • żądny przygód - adventurous
 • zaginiony w akcji - missing in action
 • zainteresowany - interested
 • zajmować - to occupy
 • zakopać - to bury
 • zakreślać - to mark
 • zakwalifikować się - to qualify
 • zależność - dependence
 • zamiar - intention
 • zapominać - to forget
 • zapraszać - to invite
 • zaskakiwać - to surprise
 • zasłużony - deserved
 • zastanawiać się - to wonder
 • zastąpienie - replacement
 • zastępować - to replace
 • zastój - standstill
 • zastosowanie - application
 • zatrzymywać - to keep
 • zatrzymywać - to stop
 • zauważyć - to notice
 • zawieść - to disappoint
 • zaznaczać - to mark
 • zbierać - to pick, to harvest
 • zdecydowany - determined
 • zdeterminowany - determined
 • zdrzemnąć się - to take a nap
 • zdyscyplinowany - disciplined
 • zejść na ziemię - to come down to earth
 • zemsta - vengeance, revenge
 • zginać - to bend
 • zgłosić się na ochotnika - to volunteer
 • ziewać - to yawn
 • źle się zachowywać - to misbehave
 • złe traktowanie - ill-treatment
 • złośliwy - spiteful
 • złożyć - to put together
 • zmiana - change
 • zmienić pracę - to change job
 • zmniejszyć przewagę - to narrow a lead
 • zmotywowany - motivated
 • zmuszać - to force
 • znaczący - meaningful
 • znajdować - to find
 • zniechęcający - dissuasive
 • zostać - to stay
 • zostawić - to leave
 • zrobić pauzę - to pause
 • zrzec się czegoś - to renounce something
 • zubożyć - to impoverish
 • zużyty - used
 • zwiększyć wydajność - to boost productivity
 • zwrócić uwagę - to pay attention
 • zwycięstwo - victory, win
 • zwycięzca - winner, victor
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept