You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Religia i wierzenia Religion and beliefs Kościół Church Religie Religions

Select learning mode

The list of words can be printed using the printer icon.

List of Words

 • Adam i Ewa - Adam and Eve
 • anioł - angel
 • apostoł - apostle
 • arcybiskup - archbishop
 • Baranek Wielkanocny - Easter Lamb
 • bezbożność - impiety
 • bezbożny - impious
 • bezcześcić - to desecrate
 • biblia - Bible
 • biskup - bishop
 • błogosławić - to bless
 • błogosławieństwo - blessing
 • bluźnić - to blaspheme
 • bluźnierca - blasphemer
 • bluźnierstwo - blasphemy
 • Bóg - God
 • Boże Narodzenie - Christmas
 • celibat - celibacy
 • chciwość - greed
 • chodzić do kościoła - to go to church
 • chór - choir
 • Chrystus - Christ
 • chrześcijanin - Christian
 • chrześcijański - Christian
 • chrześcijaństwo - Christianity
 • chrześniak - godson
 • chrześnica - goddaughter
 • chrzest - baptism
 • chwała - glory
 • cisza - silence
 • cmentarz - cemetery
 • cud - miracle
 • cudzołóstwo - adultery
 • czcić - to worship
 • diabeł - Devil
 • Duch Święty - Holy Spirit
 • dusza - soul
 • Dziesięć Przykazań - Ten Commandments
 • Dziewica Maryja - Virgin Mary
 • dzwon - bell
 • dzwonnica - bell tower
 • egzorcysta - exorcist
 • egzorcyzm - exorcism
 • ewangelia - Gospel
 • głosić kazanie - to preach
 • gniew - wrath
 • grzech - sin
 • grzesznik - sinner
 • grzeszyć - to sin
 • heretyk - heretic
 • hierarchia - hierarchy
 • hostia - Host
 • iść na mszę - to go to mass
 • kadzidło - incense
 • kaplica - chapel
 • katedra - cathedral
 • katolik - Catholic
 • kazanie - sermon
 • kielich - chalice
 • klasztor - monastery
 • klęczeć - to kneel
 • klękać - to kneel
 • kolęda - carol
 • komunia - communion
 • konfesjonał - confessional
 • kościół - church
 • kropielnica - holy water font
 • krzyż - cross
 • ksiądz - priest
 • Lucyfer - Lucifer
 • Matka Boska - Holy Virgin
 • matka chrzestna - godmother
 • męczennik - martyr
 • Mesjasz - Messiah
 • miłosierdzie - charity
 • modlić się - to pray
 • modlitwa - prayer
 • msza - mass
 • nabożeństwo - service
 • nawrócić - to convert
 • niebo - heaven
 • nieczystość - lust
 • nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu - gluttony
 • niewierzący - non-believer
 • Nowy Testament - New Testament
 • objawienie - revelation
 • odkupienie - redemption
 • odprawiać mszę - to say mass
 • ojciec chrzestny - godfather
 • ołtarz - altar
 • organista - organist
 • papież - pope
 • piekło - hell
 • Pismo Święte - Holy Scriptures
 • pobożność - piety
 • pobożny - pious
 • pościć - to fast
 • post - fasting
 • potępiać - to condemn
 • potępienie - condemnation, damnation
 • profanacja - profanation, sacrilege
 • przeżegnać się - to cross yourself
 • pycha - pride
 • religijny - religious
 • rozgrzeszyć - to absolve
 • sąd ostateczny - Last Judgement
 • sakrament - sacrament
 • siedem grzechów głównych - seven deadly sins
 • ślub - wedding, marriage
 • spowiadać się - to confess
 • spowiedź - confession
 • świecki - lay
 • święto kościelne - church holiday
 • święty - holy, saint
 • szatan - Satan
 • Trójca Święta - Trinity
 • Trzej Królowie - Three Kings
 • ukrzyżować - to crucify
 • ukrzyżowanie - Crucifixion
 • umrzeć na krzyżu - to die on the cross
 • Wielkanoc - Easter
 • Wielki Piątek - Good Friday
 • Wielki Post - Lent
 • wierny - believer, faithful
 • wierzyć w Boga - to believe in God
 • wigilia - Christmas Eve
 • witraż - stained glass
 • Wniebowzięcie - Assumption Day
 • Wszystkich Świętych - All Saints Day
 • wyznać - to confess
 • wyznanie - creed, religion
 • zakonnica - nun
 • zakonnik - monk
 • zbezczeszczenie - desecration
 • ziemia obiecana - Promised Land
 • zmartwychwstać - to resurrect
 • zmartwychwstanie - resurrection
 • życie wieczne - eternal life
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept