You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Odżywianie Nutrition W szkole At school Uczenie się Learning

Select learning mode

The list of words can be printed using the printer icon.

List of Words

 • absencja - absenteeism
 • absolwent - alumnus
 • być grzecznym - to be good
 • być na wakacjach - to be on holiday
 • chodzić do szkoły - to go to school
 • cisza - silence
 • czesne - tuition fees
 • dobrze się zachowywać - to behave well
 • dostać stypendium - to win a scholarship
 • dostawać się - to get
 • dyplom - diploma
 • dyrektor szkoły - head teacher
 • edukacja - education
 • edukacyjny - educational
 • egzamin - exam
 • egzamin wstępny - entrance exam
 • esej - essay
 • ferie zimowe - winter break
 • grupa wiekowa - age group
 • iść na wagary - to play truant
 • klasa - classroom
 • kleić - to glue
 • koncentracja - concentration
 • koncentrować się - to concentrate
 • końcowy - final
 • kreda - chalk
 • kształcić - to educate
 • laboratorium - laboratory
 • ławka szkolna - desk
 • lekcja - lesson
 • liczyć - to count
 • miasteczko studenckie - campus
 • mieć lekcję - to have a class
 • nabór - intake
 • nagana - reprimand
 • nauczać - to teach
 • nauczanie - teaching
 • nauczyciel - teacher
 • nauka - schooling
 • nauka - learning
 • nieobecny - absent
 • nudny - boring
 • obecny - current, present
 • oblać - to fail
 • ocena - mark, grade
 • plan zajęć - timetable
 • politechnika - technical university
 • ponadpodstawowy - secondary
 • poprawiać - to correct
 • powtarzać rok - to repeat a year
 • praca domowa - homework
 • profesor - professor
 • program zajęć - syllabus
 • przedszkolak - preschool child
 • przedszkole - nursery school, kindergarten
 • przerwa - break
 • przychodzić - to come
 • przygotowywać się do egzaminu - to prepare for an exam
 • przykładowy - exemplary
 • punkt - point
 • rok szkolny - school year
 • sala wykładowa - lecture room
 • ściągać - to crib
 • semestr - term, semester
 • spóźniać się - to be late
 • stołówka - canteen
 • student - student
 • studiować - to study
 • stypendium - scholarship
 • świadectwo - certificate
 • świadectwo szkolne - school report
 • szafka - locker
 • szatnia - changing room
 • szkoła - school
 • szkoła państwowa - public school
 • szkoła pomaturalna - college of further education
 • szkoła prywatna - private school
 • szkoła średnia - secondary school
 • szkoła wieczorowa - night school
 • szkoła zawodowa - vocational school
 • szkoła z internatem - boarding-school
 • szkolny - school
 • tablica - blackboard
 • test - test
 • trudny - difficult, hard
 • uczeń - pupil
 • uczeń mający problemy w nauce - low-achiever
 • uczęszczać - to attend
 • uczęszczać do szkoły - to attend school
 • uczyć - to teach
 • uczyć się - to learn
 • usiąść - to sit down
 • uzupełniać - to complete
 • wakacje - school holiday
 • wiek szkolny - school age
 • wracać - to come back
 • wybrać - to choose
 • wychowawca - educator
 • wykład - lecture
 • wykładowca - lecturer
 • wykształcony - educated
 • wymagający - demanding, strict
 • wymazywać - to rub out
 • wypracowanie - composition, essay
 • zachowanie - behaviour
 • zainteresowanie - interest
 • zajęcia - classes
 • zajęcia wyrównawcze - remedial course
 • zajęcie - activity
 • zdać - to pass
 • zdać egzamin - to pass an exam
 • zdawać egzamin - to take an exam
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept