You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Samochód Car Religia i wierzenia Religion and beliefs Kościół Church

Select learning mode

The list of words can be printed using the printer icon.

List of Words

 • amulet - amulet
 • anioł - angel
 • antyklerykalizm - anticlericalism
 • Apokalipsa - apocalypse
 • ateista - atheist
 • ateistyczny - atheist
 • ateizm - atheism
 • bezbożność - impiety
 • bezcześcić - to desecrate
 • biblia - Bible
 • błogosławić - to bless
 • bluźnić - to blaspheme
 • bluźnierca - blasphemer
 • bluźnierstwo - blasphemy
 • Bóg - God
 • bogini - goddess
 • boski - divine
 • boskość - divinity
 • celibat - celibacy
 • ceremonia - ceremony
 • chodzić do kościoła - to go to church
 • czarna magia - black magic
 • czarna msza - black mass
 • czcić - to worship
 • czyściec - purgatory
 • diabeł - Devil
 • duch - spirit
 • duchowość - spirituality
 • duchowy - spiritual
 • dusza - soul
 • egzorcysta - exorcist
 • egzorcyzm - exorcism
 • fanatyk - fanatic
 • heretyk - heretic
 • herezja - heresy
 • Jezus - Jesus
 • klątwa - curse
 • krucyfiks - crucifix
 • meczet - mosque
 • medytacja - meditation
 • medytować - to meditate
 • mnich - monk
 • należeć do sekty - to belong to a sect
 • nawrócić - to convert
 • niebo - heaven
 • niewierny - unfaithful
 • niewierzący - non-believer
 • niewierzący - infidel
 • Nowy Testament - New Testament
 • obłąkany - insane
 • obrzezać - to circumcise
 • obrzezanie - circumcision
 • ofiara - sacrifice
 • okultystyczny - occult
 • pakt - pact
 • pakt z diabłem - Faustian pact
 • pastor - pastor
 • piekło - hell
 • pielgrzym - pilgrim
 • pielgrzymka - pilgrimage
 • pobożny - pious
 • pogański - pagan
 • pogaństwo - paganism
 • pościć - to fast
 • post - fasting
 • potępiać - to condemn
 • potępienie - condemnation, damnation
 • powstrzymywać - to suppress
 • profanacja - profanation, sacrilege
 • prorok - prophet
 • przesąd - superstition
 • psalm - psalm
 • raj - paradise
 • reinkarnacja - reincarnation
 • religia - religion
 • religijny - religious
 • rozgrzeszenie - absolution
 • rozgrzeszyć - to absolve
 • rytuał - ritual
 • rzucać na kogoś urok - to cast a spell on somebody
 • sąd ostateczny - Last Judgement
 • sekta - sect
 • Stary Testament - Old Testament
 • świątynia - temple
 • święto religijne - religious festival
 • synagoga - synagogue
 • szabat - Sabbath
 • szatan - Satan
 • talizman - talisman
 • wiara - faith, belief
 • wierny - believer, faithful
 • wierzyć - to believe
 • wierzyć w Boga - to believe in God
 • wspólnota - community
 • wstąpić do sekty - to join a sect
 • zło - evil
 • życie pozagrobowe - afterlife, hereafter
 • życie wieczne - eternal life
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept