You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Relacje z innymi ludźmi Relations with other people Mowa i porozumiewanie się Speech and communication Telefon Phone

Select learning mode

The list of words can be printed using the printer icon.

List of Words

 • akcent - accent
 • akceptować - to accept
 • argument - argument
 • banał - cliché
 • bariera - barrier
 • bezczelny - cheeky
 • bez znaczenia - meaningless
 • biegły - fluent
 • błędnie wymówić - to mispronounce
 • bluźnić - to blaspheme
 • bzdura - rubbish
 • chichotać - to giggle
 • chwalić - to praise
 • chwalić się - to boast
 • cichy - quiet
 • cytować - to quote
 • cześć - hello
 • debata - debate
 • debatować - to debate
 • deklaracja - declaration
 • deklarować - to declare
 • dialekt - dialect
 • dialog - dialogue
 • dobranoc - good night
 • dobry wieczór - good evening
 • dojść do porozumienia - to come to an agreement
 • donosić na kogoś - to inform against somebody
 • doradzać - to advise
 • do widzenia - goodbye, see you
 • do zobaczenia - goodbye, see you
 • drwić - to sneer
 • dwujęzyczny - bilingual
 • dwuznaczny - ambiguous
 • dyktować - to dictate
 • dyskusja - discussion
 • dyskusyjny - debatable
 • dyskutować - to discuss
 • dzięki - to thanks
 • dziękować - to thank
 • dzień dobry - good morning, good afternoon
 • fakt - fact
 • fałsz - falsehood
 • gadatliwy - garrulous
 • gawędzić - to chat
 • głos - voice
 • gra słów - play on words
 • gwara - dialect
 • hipoteza - hypothesis
 • historia - story
 • humor - humour
 • informacja - information
 • informować - to inform
 • insynuacja - innuendo
 • interpretować - to interpret
 • ironia - irony
 • i tak dalej - and so on
 • jąkać się - to stutter, to stammer
 • jąkała - stammerer
 • jąkanie się - stuttering, stammering
 • język - language
 • język obcy - foreign language
 • język ojczysty - native language, mother tongue
 • kazać - to order
 • kłamać - to lie
 • kłamca - liar
 • kłamstwo - lie
 • kłaść nacisk na - to put emphasis on
 • kochanie - sweetheart, honey
 • komentarz - comment
 • komunikacja - communication
 • komunikatywny - communicative
 • kontrargument - counter argument
 • kontynuować - to continue
 • konwersacja - conversation
 • kpić - to mock
 • krytykować - to criticize
 • krzyczeć - to shout
 • krzyczeć na kogoś - to shout at someone
 • krzyk - scream, shout, yell
 • ksywa - nickname
 • lakoniczny - laconic
 • łamaniec językowy - tongue-twister
 • literować - to spell
 • logopeda - speech therapist
 • magiczne zaklęcie - magic spell
 • małomówny - taciturn
 • mamrotać - to mumble
 • metafora - metaphor
 • mieć coś przeciwko - to mind
 • mieć rację - to be right
 • mieć znaczenie - to matter
 • milczenie - silence
 • modlitwa - prayer
 • monolog - monologue
 • motto - motto
 • mowa - speech
 • mówca - speaker
 • mówić - to speak, to say, to talk
 • mówić głośniej - to speak up
 • mówić od rzeczy - to talk nonsense
 • na przykład - for example
 • narracja - narration
 • narzekać - to complain
 • Na zdrowie! - Bless you!
 • Na zdrowie! - Cheers!
 • nazwa - name
 • negocjacje - negotiation, bargaining
 • negocjować - to negotiate, to bargain
 • nie ma za co - you're welcome
 • niemowa - mute
 • niemy - mute
 • nieszczery - insincere
 • nie zgadzać się - to disagree
 • nonsens - nonsense
 • o - about
 • obelga - insult
 • obelżywy - vituperative
 • obiecywać - to promise
 • obiektywny - objective
 • obietnica - promise
 • obrażać - to insult
 • oczerniać - to defame
 • odmawiać - to refuse
 • odmowa - refusal
 • odpowiadać - to answer, to reply
 • odpowiedź - answer, reply, response
 • oferować - to propose, to offer
 • ogłaszać - to announce
 • ogłoszenie - enouncement
 • opinia - opinion
 • opinia publiczna - public opinion
 • opisywać - to describe
 • opowiadać - to narrate
 • opowiadać bajkę - to tell a story
 • ostrzegać - to warn
 • oświadczenie - statement
 • oświadczyć - to state
 • oszczerstwo - slander
 • oznajmić - to announce
 • pa - bye
 • plotka - gossip, rumour
 • plotkarz - gossip
 • plotkować - to gossip
 • płynnie - fluently
 • płynność - fluency
 • pochlebny - flattering
 • pochwała - praise
 • poczucie humoru - sense of humour
 • podkreślać - to stress
 • podkreślić - to emphasise
 • podnieść głos - to raise one's voice
 • podsłuchiwać - to eavesdrop
 • podsłuchiwanie - eavesdropping
 • podsumowanie - summary
 • podsumowywać - to sum up
 • podziękowanie - thanks
 • podzielać - to share
 • pogawędka - chat
 • pomysł - idea
 • ponaglać - to urge
 • porozumiewać się - to communicate
 • potoczny - colloquial
 • potok słów - flow of words
 • potwierdzać - to affirm
 • potwierdzić - to confirm
 • potwierdzony - confirmed
 • powiedzieć - to say, to tell
 • powitanie - greeting
 • Powodzenia! - Good luck!
 • powtarzać - to repeat
 • pozdrawiać - to greet
 • pożegnanie - goodbye
 • prawda - truth, true
 • prawić komplementy - to pay compliments
 • proponować - to propose, to offer
 • propozycja - proposition, proposal
 • prośba - request
 • prosić - to ask
 • Proszę - Here you are!
 • proszę - please
 • przechwałki - boasting
 • przedstawiać - to introduce
 • przejęzyczenie - slip of the tongue
 • przejść od razu do rzeczy - to go straight to the point
 • przekazać wiadomość - to convey a message
 • przekleństwo - swear word
 • przeklinać - to swear
 • przekonać - to convince, to persuade
 • przekonujący - convincing, persuasive
 • przemówienie - speech
 • przepowiadać - to predict
 • przepraszam - excuse me, sorry
 • przeprosić - to apologise
 • przerwać - to interrupt
 • przesada - overkill
 • przykład - example
 • przysięgać - to swear
 • przyznać - to admit
 • przyznać się - to confess
 • pytać - to ask
 • pytać o drogę - to ask for directions
 • pytający - interrogative
 • pytanie - question
 • pytanie retoryczne - rhetorical question
 • rada - advice
 • radzić - to advise
 • recytować - to recite
 • relacjonować - to relate, to report
 • retoryczny - rhetorical
 • retoryka - rhetoric
 • rozkaz - order
 • rozkazywać - to order
 • rozmawiać - to talk, to converse
 • rozmawiać przez telefon - to be on the phone
 • rozmawiać z kimś - to talk to someone
 • rozmowa - talk, conversation
 • rozmowa kwalifikacyjna - job interview
 • rozmowny - talkative
 • rozmowy - talks
 • rymować - to rhyme
 • samogłoska - vowel
 • schlebiać - to flatter
 • sekret - secret
 • sens - sense
 • seplenić - to lisp
 • seplenienie - lisp
 • skarga - complaint
 • skarżyć się - to complain
 • slang - slang
 • słowo - word
 • słowo kluczowe - keyword
 • słuchać - to listen
 • spierać się - to dispute, to argue
 • spółgłoska - consonant
 • sprzeciw - objection
 • sprzeciwiać się - to object
 • stop - stop
 • szczerość - honesty, sincerity
 • szczery - sincere, frank
 • szczerze - honestly
 • szept - whisper, murmur
 • szeptać - to whisper, to murmur
 • szyderczy - jeering
 • szydzić - to jeer
 • tajemnica - mystery
 • tak - yes
 • temat - topic, theme, subject
 • tłumacz - translator
 • tłumacz - interpreter
 • tłumaczenie - translation
 • tłumaczyć - to translate
 • toast - toast
 • ton - tone
 • trudny do wymówienia - unpronounceable
 • twierdzący - affirmative
 • twierdzić - to claim
 • uciszyć - to silence
 • urazić - to offend
 • usprawiedliwiać się - to excuse
 • uświadomić komuś - to make somebody aware
 • utrzymywać - to maintain
 • uwaga - remark
 • uwaga - attention
 • wada wymowy - speech defect
 • wiadomości - news
 • witać - to welcome, to greet
 • wniosek - conclusion
 • wolność słowa - freedom of speech
 • wrzeszczeć - to yell, to scream
 • wspomnieć - to mention
 • wtrącić się do rozmowy - to cut in
 • wygłosić mowę - to make a speech, to deliver a speech
 • wygłosić przemówienie - to make a speech, to deliver a speech
 • wyjaśnić - to explain
 • wyjaśnienie - explanation
 • wykrzyknąć - to exclaim
 • wymawiać - to pronounce
 • wymowa - pronunciation
 • wymówka - excuse
 • wyraz - word
 • wyrażenie - expression
 • wyrazić - to express
 • wyrazić się - to express oneself
 • wyśmiewać - to make fun of
 • wywiad - interview
 • wyznać - to confess
 • wyznać miłość - to declare one's love
 • wznosić toast - to toast
 • zabronić - to ban
 • żądać - to demand
 • zagadka - riddle
 • zagadnienie - issue
 • zaklęcie - spell
 • zapożyczenie - borrowing
 • zaprzeczać - to deny
 • zaprzeczyć - to contradict
 • zarozumialstwo - conceit
 • zarozumiały - conceited
 • żart - joke, trick
 • żartować - to joke
 • zdanie - opinion
 • zdanie - sentence
 • zeznanie - testimony
 • zgadywać - to guess
 • zgadzać się - to agree
 • źle zrozumieć - to misunderstand
 • złożyć przysięgę - to take an oath
 • znaczenie - meaning
 • znaczyć - to mean
 • zrzec się czegoś - to renounce something
 • zrzęda - moaner
 • zwrot - phrase
 • życzenie - wish
 • życzyć - to wish
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept