You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Artykuły papiernicze Stationery Firma i biznes Company and business Zawody Professions

Select learning mode

The list of words can be printed using the printer icon.

List of Words

 • agencja - agency
 • agencja reklamowa - advertising agency
 • agrobiznes - agribusiness
 • akcja - share
 • analiza rynku - market analysis
 • bankrut - bankrupt
 • bankrutować - to go bankrupt
 • baza danych - database
 • biuro - office
 • biznes - business
 • biznesmen - businessman
 • braki kadrowe - labour shortage
 • broszura - brochure, booklet
 • budżet - budget
 • być sponsorowanym - to be sponsored
 • cel - purpose, target, goal
 • cena detaliczna - retail price
 • cena rynkowa - market price
 • cennik - price list
 • certyfikat - certificate
 • chwytliwy - catchy
 • cięcie - cut
 • cło - duty
 • decyzja - decision
 • diagram - chart
 • dni powszednie - weekdays
 • dochód - income, revenue
 • dochodowy - profitable
 • doskonalić - to perfect
 • dostawca - provider, supplier
 • dostosowywać do potrzeb klienta - to customise
 • drapacz chmur - skyscraper
 • dyrekcja - management
 • dział - department
 • eksport - export
 • eksportować - to export
 • elastyczny czas pracy - flexitime
 • etykietować - to label
 • faks - fax machine
 • faktura - invoice
 • finansować - to finance
 • finansowanie - financing
 • finansowy - financial
 • firma - company, firm
 • firmowy - company
 • grafik komputerowy - graphic designer
 • handel - trade
 • handlować - to trade
 • hasło - slogan
 • hurtownik - wholesaler
 • import - import
 • importer - importer
 • importować - to import
 • informatyk - computer scientist
 • innowacja - innovation
 • innowacyjny - innovative
 • inwestor - investor
 • inwestować - to invest
 • inwestycja - investment
 • kampania promocyjna - advertising campaign, promotional campaign
 • kampania reklamowa - advertising campaign, promotional campaign
 • kandydat - candidate, applicant
 • kapitał - capital
 • katalog - catalogue
 • kierownictwo - leadership
 • kierownik działu - head of department
 • kłaść nacisk na - to put emphasis on
 • klient - client, customer
 • komercyjny - commercial
 • komputer - computer
 • komputeryzować - to computerise
 • konkurencja - competition
 • konkurencyjny - competitive
 • konserwować - to preserve
 • kontrakt - contract
 • korespondencja - correspondence
 • korporacja - corporation
 • koszt - cost
 • koszty produkcji - manufacturing costs
 • kredyt - credit
 • księgowość - accounting
 • księgowy - accountant
 • kwartał - quarter
 • magazyn - warehouse
 • małe przedsiębiorstwo - small business
 • marka - brand
 • marna jakość - poor quality
 • marna obsługa - poor service
 • menedżer - manager
 • monopolizacja - monopolisation
 • monopolizować - to monopolise
 • nadmiar pracowników - labour surplus
 • nagroda - reward, prize
 • negocjacje - negotiation, bargaining
 • negocjować - to negotiate, to bargain
 • netto - net
 • niedochodowy - profitless
 • niewłaściwie zarządzać - to mismanage
 • obniżać - to reduce
 • obrót - turnover
 • obsługiwać - to attend
 • odnieść sukces - to succeed, to be successful
 • odrzucić kandydata - to turn down an applicant
 • oferta pracy - job offer
 • oferta specjalna - special offer
 • ograniczony budżet - tight budget
 • opodatkowanie - taxation
 • osiągnięcie - achievement
 • osoba - person
 • paleta - pallet
 • partner - partner
 • patent - patent
 • personel - staff
 • pieczątka - stamp
 • płacić - to pay
 • planować - to plan, to schedule
 • płatność - payment
 • podatek - tax
 • podatek VAT - VAT
 • podatnik - taxpayer
 • podpis - signature
 • podpisać kontrakt - to sign a contract
 • podpisywać - to sign
 • pokaz - demonstration
 • popyt i podaż - supply and demand
 • posiedzenie - meeting
 • praca - work, job
 • pracodawca - employer
 • pracować - to work
 • pracownik - worker, jobholder, employee
 • prezentacja - presentation
 • prezentować - to present
 • procedura - procedure
 • procent - percent
 • proces - process
 • producent - producer, manufacturer
 • produkcja - production, output, manufacture
 • produkcja masowa - mass production
 • produkować - to produce, to manufacture
 • produkować na skalę masową - to mass-produce
 • produkt - product
 • programista - computer programmer
 • promocja - promotion
 • promować - to advertise, to promote
 • proponować pracę - to offer a job
 • prywatyzacja - privatisation
 • prywatyzować - to privatize
 • przedsiębiorstwo - enterprise
 • przedstawiać zalety produktu - to boast a product
 • przemysł - industry
 • przemysłowy - industrial
 • przeprowadzać rozmowę kwalifikacyjną - to interview
 • przesyłka reklamowa - mail shot
 • przetarg - tender
 • przyciągać uwagę mediów - to attract media coverage
 • punkt sprzedaży - point of sale
 • rabat - rebate
 • rachunek - bill
 • recepcja - reception
 • recepcjonista - receptionist
 • redukcja zatrudnienia - downsizing
 • redukować - to reduce
 • reklama - commercial, advert, advertisement
 • reklamować - to advertise, to promote
 • reklamować produkt - to advertise a product
 • reprezentować - to represent
 • rewolucyjny - revolutionary
 • robić interesy - to do business
 • robić nadgodziny - to work overtime
 • rodzinny biznes - family business
 • rozładować - to unload
 • ryzykować - to risk
 • sala konferencyjna - meeting room
 • samochód służbowy - company car
 • sekretarka - secretary
 • sektor prywatny - private sector
 • siła robocza - work force
 • specjalista - specialist
 • specjalizować się - to specialize in
 • spółka akcyjna - public limited company
 • spotkanie - meeting
 • sprzątacz - cleaner
 • sprzedany - sold
 • sprzedawać - to sell
 • sprzedawać detalicznie - to retail
 • sprzedawać hurtowo - to sell wholesale
 • sprzedaż wysyłkowa - mail order
 • stały - steady, regular
 • standard - standard
 • standaryzacja - standardisation
 • strategia - strategy
 • strategiczny - strategic
 • sukces - success
 • szef - boss
 • szkolić - to train
 • targi - trade fair
 • tir - HGV
 • towar - goods
 • udział w rynku - market share
 • udział w zysku - profit sharing
 • ulotka - leaflet
 • umowa o pracę - work contract
 • umówić spotkanie - to make an appointment
 • usługa - service
 • usprawniający pracę - labour-saving
 • ustalić - to fix
 • warunek - term
 • warunek - condition
 • wchodzić na giełdę - to go to the market
 • w nadchodzących latach - in years to come
 • wózek widłowy - forklift truck
 • wprowadzać innowacje - to innovate
 • wprowadzić - to introduce
 • współpraca - cooperation
 • współpracować - to cooperate
 • wycofywać produkt z rynku - to take a product off the market
 • wyjazd służbowy - business trip
 • wykwalifikowany - skilled
 • wyposażyć - to fit out
 • wyróżniać się - to stand out
 • wystawić komuś za coś fakturę - to invoice someone for something
 • wzrost - increase, growth
 • zakup - purchase
 • zamówienie - order
 • zapracowany - busy
 • zarząd - management
 • zarządzać - to direct
 • zatrudniać - to employ, to hire
 • zatrudnienie - employment
 • zespół - team
 • zmniejszyć zatrudnienie - to reduce the staff
 • zwiększanie zatrudnienia - upsizing
 • zwolnienie od podatku - tax exemption
 • zwrot pieniędzy - refund
 • zwrot z inwestycji - return on investment
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept