You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Lekarze Doctors Relacje z innymi ludźmi Relations with other people Mowa i porozumiewanie się Speech and communication

Select learning mode

The list of words can be printed using the printer icon.

List of Words

 • agresywny - aggressive
 • akceptować - to accept
 • akt zemsty - act of vengeance
 • altruizm - altruism
 • antykoncepcja - contraception
 • arogancki - arrogant
 • asertywny - assertive
 • bezczelny - cheeky
 • bezinteresowny - selfless
 • bezpieczny seks - safe sex
 • białe małżeństwo - paper marriage
 • bić - to hit
 • bić - to beat
 • błagać - to beg
 • bliski - close, near
 • bliski przyjaciel - close friend
 • bliskość - closeness
 • brać czyjąś stronę - to take sides with
 • bratać się - to fraternise
 • braterstwo - fraternity
 • bratnia dusza - kindred spirit
 • bronić - to defend
 • być blisko - to be close
 • być dyskryminowanym - to be discriminated against
 • być po czyjejś stronie - to side with somebody
 • być przywiązanym - to be devoted
 • być spokrewnionym - to be related
 • być zakochanym - to be in love
 • być złym - to be angry
 • całować - to kiss
 • cenić - to value
 • chłopak - boyfriend
 • chodzić z kimś - to date
 • choroba weneryczna - venereal disease
 • chronić - to protect, to guard
 • chwalić się - to boast
 • częstować kogoś - to help someone
 • czułość - tenderness
 • czuły - tender
 • darowizna - donation
 • dawać - to give
 • dbać - to care
 • denerwować - to annoy, to upset
 • dezaprobata - disapproval
 • dialog - dialogue
 • dobroczynność - charity
 • doceniać - to appreciate
 • dogadywać się z kimś - to get on well with someone
 • dojść do porozumienia - to come to an agreement
 • donosić na kogoś - to inform against somebody
 • doradzać - to advise
 • drwić - to sneer
 • dyskretny - discreet
 • dyskryminacja - discrimination
 • dyskryminować - to discriminate
 • dyskryminujący - discriminative
 • dyskutować - to discuss
 • dziękować - to thank
 • dziewczyna - girlfriend
 • dziewictwo - virginity
 • dzwonić - to call, to telephone
 • dzwonić do kogoś - to call somebody, to phone somebody
 • egoizm - selfishness
 • erotyzm - eroticism
 • fałsz - falsehood
 • faworyzowanie - favouritism
 • flirtować - to flirt
 • gawędzić - to chat
 • gnębić - to oppress
 • gościć kogoś - to have a visit from somebody
 • gościnność - hospitality
 • grać komuś na nerwach - to get on somebody's nerves
 • grozić - to threaten
 • grupa - group
 • heteroseksualista - heterosexual
 • heteroseksualizm - heterosexuality
 • homoseksualista - homosexual
 • homoseksualizm - homosexuality
 • impotencja - impotence
 • impotent - impotent
 • inspirować - to inspire
 • integrować - to integrate
 • irytować - to irritate
 • irytujący - irritating
 • jednoczyć - to unite
 • kazać - to order
 • kłamać - to lie
 • kłócić się - to quarrel
 • kłótliwy - quarrelsome
 • kłótnia - quarrel
 • kobieciarz - womaniser
 • kochać - to love
 • kochać się - to make love
 • kochanek - lover
 • kochanie - sweetheart, honey
 • kolega - friend
 • kompromis - compromise
 • kondom - condom
 • konflikt - conflict
 • konkurować - to compete
 • kontakt - contact
 • kontaktować się - to contact
 • korespondencyjny przyjaciel - pen friend
 • korespondować - to correspond
 • kpić - to mock
 • krzyczeć na kogoś - to shout at someone
 • kusić - to entice
 • łączyć - to connect
 • łatwowierny - credulous
 • lekceważący - disrespectful
 • lekceważenie - disrespect
 • lekceważyć - to disregard
 • lesbijka - lesbian
 • liczyć na - to rely on, to count on
 • lojalny - loyal
 • lubiany - popular
 • lubić - to like
 • małżeństwo - marriage
 • małżeństwo mieszane - mixed marriage
 • małżeństwo z miłości - love match
 • małżeństwo z rozsądku - marriage of convenience
 • manipulować - to manipulate
 • manipulowany - manipulated
 • męski szowinizm - male chauvinism
 • mieć coś przeciwko - to mind
 • mieć randkę - to have a date
 • mieć wytrysk - to ejaculate
 • miłość platoniczna - platonic love
 • miły - nice
 • motywować - to motivate
 • mydlenie oczu - eyewash
 • nabrać kogoś - to fool someone
 • nadużywać czyjejś cierpliwości - to try someone's patience
 • nagana - reprimand
 • nalegać - to insist
 • namówić kogoś do czegoś - to talk somebody into something
 • napalony - horny
 • napięcie seksualne - sexual tension
 • narzeczony - fiancé
 • negocjacje - negotiation, bargaining
 • negocjować - to negotiate, to bargain
 • niegrzeczny - rude, naughty
 • nielojalny - disloyal
 • niemiły - unpleasant
 • nienawiść - hate, hatred
 • nieporozumienie - misunderstanding
 • nieśmiały - shy
 • nieszczery - insincere
 • nieuprzejmy - unkind, impolite
 • niewdzięczny - thankless, ungrateful, unrewarding
 • niewolnik - slave
 • nie zgadzać się - to disagree
 • nowożeńcy - newly-weds
 • obcy - stranger
 • obejmować - to embrace
 • obiecywać - to promise
 • obietnica - promise
 • objęcie - embrace
 • obrażać - to insult
 • oceniać - to judge
 • oceniać - to rate
 • oczekiwać - to expect
 • oczekiwanie - expectation, anticipation
 • oczerniać - to defame
 • oddać komuś - to hit back
 • odebrać kogoś - to pick somebody up
 • odmawiać - to refuse
 • odmowa - refusal
 • odradzać coś komuś - to talk somebody out of
 • odwiedzać - to visit
 • odwzajemniać uczucie - to reciprocate a feeling
 • opiekować się - to look after
 • opłakiwać - to mourn
 • oprzeć się pokusie - to resist temptation
 • opuszczać - to abandon
 • osąd - judgement
 • osądzać - to judge
 • ośmieszać - to stultify
 • oświadczyć się - to propose to
 • oszukiwać - to cheat
 • ożenić się dla pieniędzy - to marry for money
 • para - couple
 • para - pair
 • para młoda - newly-weds
 • partner - partner
 • patrzeć na kogoś z góry - to look down on somebody
 • pełen szacunku - respectful
 • pieścić - to caress
 • pieszczota - caress
 • pobrać się - to get married
 • pocałunek - kiss
 • pochwalić - to approve
 • pocieszać - to console
 • pocieszenie - consolation
 • podać do sądu - to sue
 • podejrzliwy - suspicious
 • podrywać - to chat up
 • podrzucić gdzieś kogoś - to drop somebody somewhere
 • podsłuchiwać - to eavesdrop
 • podziwiać - to admire
 • pogarda - contempt
 • pogardliwy - scornful
 • pogawędka - chat
 • pogłębiać - to deepen
 • pogodzić się - to reconcile
 • pokazać język - to stick tongue out
 • polecać - to recommend
 • polegać na - to rely on
 • pomagać - to help
 • pomoc - help
 • popierać - to advocate
 • porozumienie - settlement
 • porozumiewać się - to communicate
 • poślubić kogoś - to marry someone
 • postawić komuś drinka - to buy somebody a drink
 • poświęcenie - sacrifice
 • potępiać - to condemn
 • powitanie - greeting
 • pożądać - to desire
 • pożądanie - desire
 • pozdrawiać - to greet
 • pożegnanie - goodbye
 • poznać - to know
 • poznawać - to meet
 • pozwalać - to let, to allow
 • pożyczać - to lend
 • pożyczać komuś pieniądze - to lend money
 • pranie mózgu - brainwashing
 • prawić komplementy - to pay compliments
 • prezerwatywa - condom
 • propozycja - proposition, proposal
 • prośba - request
 • prosić - to ask
 • przebaczenie - forgiveness
 • przeciwnik - opponent, rival, challenger
 • przedstawiać - to present
 • przedstawiać - to introduce
 • przełamać lody - to break the ice
 • przepraszam - excuse me, sorry
 • przeprosić - to apologise
 • prześladować - to persecute
 • prześladowanie - persecution
 • przestraszyć - to scare, to frighten
 • przestrzegać - to obey
 • przeszkadzać - to disturb, to bother
 • przyjaciel - friend
 • przyjaciel z dzieciństwa - childhood friend
 • przyjaźń - friendship
 • przyjazny - friendly
 • przyprowadzić - to bring
 • przysługa - favour
 • przytulać - to hug
 • przytulenie - hug
 • punkt widzenia - point of view, viewpoint
 • rada - advice
 • radzić - to advise
 • randka - date
 • randka w ciemno - blind date
 • rasistowski - racist
 • rasizm - racism
 • razem - together
 • rekomendować - to recommend
 • respekt - respect
 • robić komuś krzywdę - to hurt somebody
 • romans - affair, romance
 • rozczarować - to disappoint
 • rozczarowany - disappointed
 • rozmawiać z kimś - to talk to someone
 • rozmowa - talk, conversation
 • rozmowny - talkative
 • różnica pokoleń - generation gap
 • rozumieć - to understand
 • rywal - opponent, rival, challenger
 • rywalizacja - rivalry
 • rywalizować - to rival
 • sam - alone
 • samolubny - selfish
 • sąsiad - neighbour
 • schlebiać - to flatter
 • seks - sex
 • seksizm - sexism
 • słaba płeć - weaker sex
 • śledzić - to stalk
 • solidarność - solidarity
 • spędzać - to spend
 • spełnić oczekiwania - to meet expectations
 • spełnić swoje groźby - to carry out a threat
 • spełnić żądania - to meet demands
 • spierać się - to dispute, to argue
 • spodziewać się - to anticipate
 • spotkanie - meeting
 • spotykać - to meet
 • spotykać się z przyjaciółmi - to meet friends
 • sprzeciwiać się - to object
 • stagnacja - stagnation
 • stawać twarzą w twarz - to confront
 • stosunek płciowy - sexual intercourse
 • stracić cierpliwość - to lose one's temper
 • strona - side
 • surowy - severe, strict
 • szalony - crazy, mad
 • szanować - to respect
 • szanowany - respectable
 • szansa - chance
 • szczerość - honesty, sincerity
 • szczery - sincere, frank
 • szpiegować - to spy
 • takt - tactfulness
 • taktowny - tactful
 • telefonować - to call, to telephone
 • tęsknić - to miss
 • testować - to test
 • tolerancja - tolerance
 • tolerancyjny - tolerant
 • towarzyski - sociable
 • traktować - to treat
 • troska - concern
 • trwały - lasting
 • trzymać się za ręce - to hold hands
 • tulić - to cuddle
 • uczucie - affection, feeling
 • ufać - to trust
 • ufny - trustful
 • ukryć - to hide
 • ułaskawić - to pardon
 • ultimatum - ultimatum
 • umówić spotkanie - to make an appointment
 • umówione spotkanie - appointment
 • unikać - to avoid
 • uprawiać seks - to have sex
 • uprzedzenie - prejudice
 • uprzejmość - politeness
 • uprzejmy - polite, courteous, considerate
 • urazić - to offend
 • uścisk dłoni - handshake
 • uspokajać - to calm
 • ustalać granice - to set limits
 • uświadomić komuś - to make somebody aware
 • uwaga - attention
 • uwielbienie - adoration
 • używać prezerwatywy - to use a condom
 • warunek - term
 • ważny - important
 • wdzięczny - grateful
 • wiarygodny - trustworthy, credible
 • wielbiciel - admirer
 • wierność - faithfulness
 • wina - fault, guilt
 • wina - fault, guilt
 • winić - to blame
 • witać - to welcome, to greet
 • wolny od uprzedzeń - open-minded
 • wolny związek - free union
 • wpływ - influence
 • wprowadzić w błąd - to mislead
 • wróg - enemy
 • wrogi - hostile
 • wsparcie - support, backup
 • wspierać - to support
 • wspierać kogoś - to stand by someone
 • współczucie - sympathy
 • wspólnota - community
 • współpraca - cooperation
 • współpracować - to cooperate
 • współżyć - to have intercourse
 • wybaczać - to forgive
 • wychodzić - to go out, to leave
 • wyjaśnić - to explain
 • wykorzystywać - to exploit
 • wymaganie - requirement
 • wymówka - excuse
 • wyrażać współczucie - to offer one's sympathy
 • wyśmiewać - to make fun of
 • wytrysk - ejaculation
 • wywierać wpływ - to influence
 • wywierać wpływ na kogoś - to exert influence over someone
 • wyznanie - creed, religion
 • wzajemne zrozumienie - mutual understanding
 • wzajemny szacunek - mutual respect
 • wzór do naśladowania - role model
 • zachęcać - to encourage
 • zachowywać się - to behave
 • zadowalać kogoś - to please somebody
 • zakochać się - to fall in love
 • zakochany - in love
 • zalecać się - to court
 • żałoba - mourning
 • załoga - crew
 • zaloty - courtship
 • zamieszkać z kimś - to move in with someone
 • zapraszać - to invite
 • zaproszenie - invitation
 • zaprzyjaźnić się - to make friends
 • zaręczony - engaged
 • zaręczyć się - to get engaged
 • zaufanie - trust, confidence
 • zawieść - to disappoint
 • zawieść kogoś - to let somebody down
 • zawistny - envious
 • zazdrość - jealousy, envy
 • zazdrościć - to envy
 • zazdrosny - jealous
 • zdobyć czyjeś zaufanie - to win the confidence of
 • zdrada - betrayal
 • zdradzać - to betray
 • zemścić się - to retaliate
 • zemsta - vengeance, revenge
 • ze sobą - together
 • zgoda - agreement, approval
 • zjednoczony - united
 • złe traktowanie - ill-treatment
 • źle zrozumieć - to misunderstand
 • złość - anger
 • złościć kogoś - to make someone angry
 • złośliwość - nastiness
 • złożyć komuś wizytę - to pay someone a visit
 • zły - angry
 • zmuszać - to force
 • znęcać się - to ill-treat
 • zrozumienie - understanding
 • związek - relationship
 • życzliwość - benevolence
 • życzliwy - benevolent
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept