You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Religie Religions Wszystkie słówka All words Czas Time

Select learning mode

The list of words can be printed using the printer icon.

List of Words

 • Adam i Ewa - Adam and Eve
 • agnostycyzm - agnosticism
 • agnostyk - agnostic
 • amulet - amulet
 • anioł - angel
 • antyklerykalizm - anticlericalism
 • Apokalipsa - apocalypse
 • apostoł - apostle
 • arcybiskup - archbishop
 • ateista - atheist
 • ateistyczny - atheist
 • ateizm - atheism
 • Baranek Wielkanocny - Easter Lamb
 • bezbożność - impiety
 • bezbożny - impious
 • bezcześcić - to desecrate
 • biblia - Bible
 • biskup - bishop
 • błogosławić - to bless
 • błogosławieństwo - blessing
 • bluźnić - to blaspheme
 • bluźnierca - blasphemer
 • bluźnierstwo - blasphemy
 • Bóg - God
 • bogini - goddess
 • boski - divine
 • boskość - divinity
 • Boże Narodzenie - Christmas
 • buddyzm - Buddhism
 • celibat - celibacy
 • ceremonia - ceremony
 • chciwość - greed
 • chodzić do kościoła - to go to church
 • chór - choir
 • Chrystus - Christ
 • chrześcijanin - Christian
 • chrześcijański - Christian
 • chrześcijaństwo - Christianity
 • chrześniak - godson
 • chrześnica - goddaughter
 • chrzest - baptism
 • chwała - glory
 • cisza - silence
 • cmentarz - cemetery
 • cud - miracle
 • cudzołóstwo - adultery
 • czarna magia - black magic
 • czarna msza - black mass
 • czcić - to worship
 • czyściec - purgatory
 • diabeł - Devil
 • duch - spirit
 • duchowość - spirituality
 • duchowy - spiritual
 • Duch Święty - Holy Spirit
 • dusza - soul
 • Dziesięć Przykazań - Ten Commandments
 • Dziewica Maryja - Virgin Mary
 • dzwon - bell
 • dzwonnica - bell tower
 • egzorcysta - exorcist
 • egzorcyzm - exorcism
 • ewangelia - Gospel
 • fanatyk - fanatic
 • głosić kazanie - to preach
 • gniew - wrath
 • grzech - sin
 • grzesznik - sinner
 • grzeszyć - to sin
 • heretyk - heretic
 • herezja - heresy
 • hierarchia - hierarchy
 • hinduizm - Hinduism
 • hostia - Host
 • iść na mszę - to go to mass
 • islam - Islam
 • Jezus - Jesus
 • judaizm - Judaism
 • kadzidło - incense
 • kaplica - chapel
 • katedra - cathedral
 • katolicyzm - Catholicism
 • katolik - Catholic
 • kazanie - sermon
 • kielich - chalice
 • klasztor - monastery
 • klątwa - curse
 • klęczeć - to kneel
 • klękać - to kneel
 • kolęda - carol
 • komunia - communion
 • konfesjonał - confessional
 • kościół - church
 • kropielnica - holy water font
 • krucyfiks - crucifix
 • krzyż - cross
 • ksiądz - priest
 • Lucyfer - Lucifer
 • Matka Boska - Holy Virgin
 • matka chrzestna - godmother
 • męczennik - martyr
 • meczet - mosque
 • medytacja - meditation
 • medytować - to meditate
 • Mesjasz - Messiah
 • miłosierdzie - charity
 • mnich - monk
 • modlić się - to pray
 • modlitwa - prayer
 • msza - mass
 • muzułmanin - Muslim
 • muzułmański - Muslim
 • nabożeństwo - service
 • należeć do sekty - to belong to a sect
 • nawrócić - to convert
 • niebo - heaven
 • nieczystość - lust
 • nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu - gluttony
 • niewierny - unfaithful
 • niewierzący - non-believer
 • niewierzący - infidel
 • Nowy Testament - New Testament
 • objawienie - revelation
 • obłąkany - insane
 • obrzezać - to circumcise
 • obrzezanie - circumcision
 • odkupienie - redemption
 • odprawiać mszę - to say mass
 • ofiara - sacrifice
 • ojciec chrzestny - godfather
 • okultystyczny - occult
 • ołtarz - altar
 • organista - organist
 • pakt - pact
 • pakt z diabłem - Faustian pact
 • papież - pope
 • pastor - pastor
 • piekło - hell
 • pielgrzym - pilgrim
 • pielgrzymka - pilgrimage
 • Pismo Święte - Holy Scriptures
 • pobożność - piety
 • pobożny - pious
 • pogański - pagan
 • pogaństwo - paganism
 • pościć - to fast
 • post - fasting
 • potępiać - to condemn
 • potępienie - condemnation, damnation
 • powstrzymywać - to suppress
 • profanacja - profanation, sacrilege
 • prorok - prophet
 • protestant - Protestant
 • protestantyzm - Protestantism
 • przesąd - superstition
 • przeżegnać się - to cross yourself
 • psalm - psalm
 • pycha - pride
 • raj - paradise
 • reinkarnacja - reincarnation
 • religia - religion
 • religijny - religious
 • rozgrzeszenie - absolution
 • rozgrzeszyć - to absolve
 • rytuał - ritual
 • rzucać na kogoś urok - to cast a spell on somebody
 • sąd ostateczny - Last Judgement
 • sakrament - sacrament
 • sekta - sect
 • siedem grzechów głównych - seven deadly sins
 • ślub - wedding, marriage
 • spowiadać się - to confess
 • spowiedź - confession
 • Stary Testament - Old Testament
 • świątynia - temple
 • świecki - lay
 • święto kościelne - church holiday
 • święto religijne - religious festival
 • święty - holy, saint
 • synagoga - synagogue
 • szabat - Sabbath
 • szatan - Satan
 • talizman - talisman
 • Trójca Święta - Trinity
 • Trzej Królowie - Three Kings
 • ukrzyżować - to crucify
 • ukrzyżowanie - Crucifixion
 • umrzeć na krzyżu - to die on the cross
 • wiara - faith, belief
 • Wielkanoc - Easter
 • Wielki Piątek - Good Friday
 • Wielki Post - Lent
 • wierny - believer, faithful
 • wierzyć - to believe
 • wierzyć w Boga - to believe in God
 • wigilia - Christmas Eve
 • witraż - stained glass
 • Wniebowzięcie - Assumption Day
 • wspólnota - community
 • wstąpić do sekty - to join a sect
 • Wszystkich Świętych - All Saints Day
 • wyznać - to confess
 • wyznanie - creed, religion
 • zakonnica - nun
 • zakonnik - monk
 • zbezczeszczenie - desecration
 • ziemia obiecana - Promised Land
 • zło - evil
 • zmartwychwstać - to resurrect
 • zmartwychwstanie - resurrection
 • życie pozagrobowe - afterlife, hereafter
 • życie wieczne - eternal life
 • Żyd - Jew
 • żydowski - Jewish
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept