You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Gospodarka Economy Urzędowe sprawy Official matters Miasto Town

Select learning mode

The list of words can be printed using the printer icon.

List of Words

 • adres - address
 • białe małżeństwo - paper marriage
 • biuro pośrednictwa pracy - job centre
 • burmistrz - mayor
 • celnik - customs officer
 • data - date
 • data urodzenia - date of birth
 • deklaracja - declaration
 • deklarować - to declare
 • dochód - income, revenue
 • dodatkowe świadczenia - fringe benefits
 • dokument - document
 • dowód osobisty - identity card
 • faktura - invoice
 • formalny - formal
 • formularz - form
 • formularz podania - application form
 • godziny urzędowania - office hours
 • imię - name
 • kartoteka policyjna - police record
 • kod - code
 • kodeks drogowy - Highway Code
 • kod pocztowy - postcode
 • komisja - commission
 • konfiskować - to confiscate
 • konsul - consul
 • konsulat - consulate
 • legalizacja - legalisation
 • licencja - licence
 • miejsce urodzenia - place of birth
 • miejsce zamieszkania - place of residence
 • nadać obywatelstwo - to grant citizenship
 • nazwisko - surname
 • nieruchomość - real property
 • obywatelstwo - citizenship
 • odmowa - refusal
 • odprawa celna - customs
 • odrzucać - to reject
 • odrzucenie - rejection
 • opodatkowanie - taxation
 • paszport - passport
 • petycja - petition
 • płacić podatki - to pay taxes
 • płeć - sex
 • podatek - tax
 • podatek dochodowy - income tax
 • podatek od nieruchomości - property tax
 • podatek VAT - VAT
 • podatnik - taxpayer
 • podpis - signature
 • podpisywać - to sign
 • pozwolenie na budowę - planning permission
 • pozwolenie na pracę - work permit
 • prawo - law
 • prawo do przeszukania - right of search
 • prawo jazdy - driving licence
 • przepis - regulation
 • ptaszek - tick
 • raj podatkowy - tax haven
 • rejestracja - registration
 • rejestrować - to register
 • rozwiedziony - divorced
 • samotna matka - single mother
 • sprawdzić tożsamość - to check identity
 • stanu wolnego - single
 • tożsamość - identity
 • ubezpieczenie zdrowotne - health insurance
 • ubiegać się - to apply
 • ubiegać się o obywatelstwo - to apply for citizenship
 • unieważnić - to invalidate
 • urząd - office
 • urząd podatkowy - tax office
 • urząd stanu cywilnego - registry office
 • urzędnik - official, clerk
 • urzędowy - official
 • ustawa - law
 • ustawa zakazująca - law against
 • uzupełniać - to complete
 • ważny - valid
 • wiek - age
 • wiek - century
 • wiza - visa
 • wymeldować się - to check out
 • wypełnić formularz - to fill in a form
 • wysokość - height
 • wystawić komuś za coś fakturę - to invoice someone for something
 • zakreślać - to mark
 • zameldować się - to check in
 • zamężna - married
 • zasiłek chorobowy - sick pay
 • zaznaczać - to mark
 • zaznaczyć - to put a tick
 • zezwolenie na pobyt stały - residence permit
 • zgodny z prawem - lawful
 • zmniejszenie podatku - tax break
 • żonaty - married
 • zrobić kopię - to duplicate
 • zwolnienie od podatku - tax exemption
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept