You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Urzędowe sprawy Official matters Wszystkie słówka All words Miasto Town

Select learning mode

The list of words can be printed using the printer icon.

List of Words

 • admirał - admiral
 • adres - address
 • agresja - aggression
 • agresor - aggressor
 • agresywność - aggressiveness
 • agresywny - aggressive
 • akcja - share
 • akt zemsty - act of vengeance
 • alibi - alibi
 • alkoholik - alcoholic
 • alkoholizm - alcoholism
 • alkomat - breathalyser
 • ambasada - embassy
 • ambasador - ambassador
 • amunicja - ammunition
 • analfabetyzm - illiteracy
 • analiza - analysis
 • analiza rynku - market analysis
 • analizować - to analyse
 • anarchia - anarchy
 • angielski - English
 • Anglik - English, Englishman
 • antyklerykalizm - anticlericalism
 • antysemicki - anti-Semitic
 • antysemita - anti-semite
 • apelacja - appeal
 • arena międzynarodowa - international stage
 • areszt - remand
 • aresztować - to arrest
 • aresztowanie - arrest
 • aresztowany - arrested
 • armata - cannon
 • armia - army
 • artyleria - artillery
 • arystokracja - aristocracy
 • arystokrata - aristocrat
 • arystokratyczny - aristocratic
 • atak - attack
 • atakować - to attack
 • atak terrorystyczny - terrorist attack
 • autocenzura - self-censorship
 • autonomia - autonomy
 • azyl polityczny - political asylum
 • baczność - attention
 • badać sprawę - to investigate a case
 • bagnet - bayonet
 • bandyta - thug
 • barbarzyński - barbarous
 • barykada - barricade
 • berło - sceptre
 • bezdomny - homeless
 • bezlitosny - pitiless
 • bezlitosny - cold-blooded
 • bezpieczeństwo na drogach - road safety
 • bezpłodność - sterility
 • bezprawny - unlawful
 • bezrobocie - unemployment
 • bezrobotny - unemployed, jobless
 • białe małżeństwo - paper marriage
 • bić - to hit
 • bić - to beat
 • bieda - poverty
 • biedny - poor
 • bitwa - battle
 • biuro pośrednictwa pracy - job centre
 • bogactwo - wealth, riches
 • bojkotować - to boycott
 • bomba - bomb
 • bomba nuklearna - nuclear bomb
 • bombardowanie - bombing
 • bombowiec - bomber
 • branie zakładników - hostage taking
 • bratać się - to fraternise
 • braterstwo - fraternity
 • broń - weapon
 • broń biologiczna - biological weapon
 • broń chemiczna - chemical weapon
 • bronić - to defend
 • bronić praw człowieka - to promote human rights
 • broń nuklearna - nuclear weapon
 • brutalny - violent
 • brygada - brigade
 • budować drogi - to build roads
 • budżet - budget
 • burmistrz - mayor
 • być aresztowanym - to be under arrest
 • być bez pracy - to be out of work
 • być dyskryminowanym - to be discriminated against
 • być głodnym - to be hungry
 • być niepokonanym - to be unbeaten
 • być niezdolnym do pracy - to be incapacitated for work
 • być obcego pochodzenia - to be of foreign origin
 • być pod obserwacją - to be under observation
 • być świadomym - to be aware of
 • być w wojsku - to be in the forces
 • cela - cell
 • celnik - customs officer
 • cena dolara - price of the dollar
 • cenzura - censorship
 • cenzurować - to censor
 • cesarstwo - empire
 • cesarz - emperor
 • chemiczny - chemical
 • chory - ill, sick, diseased
 • chuligan - hooligan
 • chuligaństwo - hooliganism
 • chwała - glory
 • cudzoziemiec - foreigner
 • cywil - civilian
 • członek - member
 • członek partii - party member
 • czołg - tank
 • data - date
 • data urodzenia - date of birth
 • debata - debate
 • debatować - to debate
 • decydować - to decide
 • deficyt - deficit
 • deklaracja - declaration
 • deklarować - to declare
 • demokracja - democracy
 • demokrata - democrat
 • demokratyczny - democratic
 • demonstracja - demonstration
 • despota - despot
 • despotyzm - despotism
 • detektyw - detective
 • dewastować - to devastate
 • dezercja - desertion
 • dezerter - deserter
 • dochód - income, revenue
 • dochodzenie - investigation
 • dodatkowe świadczenia - fringe benefits
 • dojść do porozumienia - to come to an agreement
 • dokument - document
 • domagać się - to demand
 • domagać się zmian - to push for change
 • doping - doping
 • dowód - proof, evidence
 • dowódca - commanding officer
 • dowód osobisty - identity card
 • dowodzić - to command, to be in command, to lead
 • druga wojna światowa - Second World War
 • dusić - to choke, to strangle
 • dwór - court, manor
 • dyktator - dictator
 • dyktatorski - dictatorial
 • dyktatura - dictatorship
 • dyplomacja - diplomacy
 • dyplomata - diplomat
 • dyskryminacja - discrimination
 • dyskryminować - to discriminate
 • działo - cannon
 • efekt cieplarniany - greenhouse effect
 • egzekucja - execution
 • ekonomia - economics
 • ekonomiczny - economic
 • ekonomista - economist
 • eksplozja - explosion
 • eksport - export
 • eksportować - to export
 • eliminować - to eliminate
 • emigracja - emigration
 • emigrant - emigrant
 • emigrować - to emigrate
 • epidemia - epidemic
 • Estończyk - Estonian
 • Estonia - Estonia
 • estoński - Estonian
 • faktura - invoice
 • fałszować dane - to tamper with data
 • faszystowski - fascist
 • faszyzm - fascism
 • finansowanie - financing
 • finansowy - financial
 • firma - company, firm
 • flaga - flag
 • flota - fleet
 • formalny - formal
 • formularz - form
 • formularz podania - application form
 • francuski - French
 • Francuz - French, Frenchman
 • gaz łzawiący - tear gas
 • gęstość zaludnienia - population density
 • gęsto zaludniony - densely populated
 • gilotyna - guillotine
 • globalizacja - globalization
 • globalne ocieplenie - global warming
 • globalny - global
 • głód - hunger, famine, starvation
 • głodny - hungry
 • głodować - to starve
 • głos - vote
 • głosować - to vote
 • głosujący - voter
 • gnębić - to oppress
 • godziny urzędowania - office hours
 • górnictwo - mining
 • górnik - miner
 • gospodarczy - economic
 • gospodarka - economy
 • granat - grenade
 • granica - border
 • graniczyć - to border
 • Grecja - Greece
 • grecki - Grecian
 • Grek - Greek
 • grozić - to threaten
 • grupa etniczna - ethnic group
 • gwałcić - to rape
 • gwałciciel - rapist
 • gwałt - rape
 • handel - trade
 • handel narkotykami - drug trafficking
 • handel niewolnikami - slave traffic
 • handlarz narkotyków - drug dealer
 • harpun - harpoon
 • hebrajski - Hebrew
 • hełm - helmet
 • hierarchia - hierarchy
 • Hindus - Indian
 • hinduski - Indian, Hindi
 • historia - story
 • historia - history
 • historyczny - historic
 • historyk - historian
 • Holandia - Netherlands
 • honor - honour
 • hossa - boom
 • hymn narodowy - national anthem
 • identyfikować - to identify
 • ideologia - ideology
 • imię - name
 • imigrant - immigrant
 • imperialny - imperial
 • import - import
 • importer - importer
 • importować - to import
 • Indie - India
 • inflacja - inflation
 • inwazja - invasion
 • Irlandczyk - Irish, Irishman
 • Irlandia - Ireland
 • irlandzki - Irish
 • iść do sądu - to go to court
 • iść do więzienia - to go to prison
 • iść na wojnę - to go to war
 • iść na wybory - to go to the polls
 • iść w górę - to rise
 • izolacja - isolation
 • jądrowy - nuclear
 • Japończyk - Japanese
 • Japonia - Japan
 • japoński - Japanese
 • język ojczysty - native language, mother tongue
 • kajdanki - handcuffs
 • kampania - campaign
 • kampania uświadamiająca - awareness campaign
 • kandydat - candidate, applicant
 • kandydatura - candidacy
 • kandydować - to stand as a candidate
 • kandydować w wyborach - to run for office
 • kapitalistyczny - capitalist
 • kapitalizm - capitalism
 • kara - punishment, penalty
 • karabin - rifle
 • karabin maszynowy - machine gun
 • karać - to punish, to penalize
 • kara dożywocia - life sentence
 • kara śmierci - capital punishment
 • kartoteka policyjna - police record
 • kat - executioner, torturer
 • katastrofa - disaster, catastrophe
 • katastrofa ekologiczna - environmental disaster
 • kaucja - deposit
 • kawaleria - cavalry
 • kazirodztwo - incest
 • kieszonkowiec - pickpocket
 • kłamać - to lie
 • kłusownictwo - poaching
 • kłusownik - poacher
 • kneblować - to gag
 • koalicja - coalition
 • kod - code
 • kodeks drogowy - Highway Code
 • kod pocztowy - postcode
 • komisja - commission
 • komunizm - communism
 • konfiskata - seizure
 • konfiskować - to confiscate
 • konflikt - conflict
 • konserwatywny - conservative
 • konserwatyzm - conservatism
 • konstytucja - constitution
 • konsul - consul
 • konsulat - consulate
 • kontrola - control
 • kontrolować - to control
 • korona - crown
 • koronacja - coronation
 • kradzież - theft
 • kradzież kieszonkowa - pickpocketing
 • kradzież w sklepie - shoplifting
 • kraj - country
 • kraj rozwinięty - developed country
 • kraść - to steal
 • kraść ze sklepu - to shoplift
 • krążownik - cruiser
 • krew - blood
 • król - king
 • królestwo - kingdom
 • królewski - royal, regal
 • królowa - queen
 • kryminalista - criminal
 • kryzys gospodarczy - economic crisis
 • krzesło elektryczne - electric chair
 • krzywoprzysięstwo - perjury
 • ksenofobia - xenophobia
 • książę - prince
 • księstwo - dukedom
 • księżniczka - princess
 • kula - bullet
 • kurs wymiany walut - exchange rate
 • ładunek wybuchowy - explosive
 • łapówka - bribe
 • ława przysięgłych - jury
 • legalizacja - legalisation
 • legalność - legitimacy, legality
 • legalny - legal
 • lewicowy - left-wing
 • liberalizm - liberalism
 • liberalny - liberal
 • licencja - licence
 • litewski - Lithuanian
 • Litwa - Lithuania
 • Litwin - Lithuanian
 • łódź podwodna - submarine
 • łotewski - Latvian
 • Łotwa - Latvia
 • Łotysz - Latvian
 • ludobójstwo - genocide
 • ludowy - folk
 • ludzkie zaniedbanie - human negligence
 • łuk - bow
 • luka - gap
 • łup - loot
 • magazynek - clip
 • makler giełdowy - stockbroker
 • maltretować - to maltreat
 • manewr - manoeuvre
 • manifest - manifesto
 • manipulowany - manipulated
 • marsz - march
 • marynarka wojenna - navy
 • masakra - massacre
 • masakrować - to massacre
 • maska przeciwgazowa - gas mask
 • masowa egzekucja - mass execution
 • maszerować - to march
 • miasto - city
 • miasto - town
 • miecz - sword
 • miejsce urodzenia - place of birth
 • miejsce zamieszkania - place of residence
 • miejsce zbrodni - crime scene
 • mieszkaniec - inhabitant
 • mina - mine
 • minister - minister
 • minister obrony - Defence Minister
 • ministerstwo - ministry
 • Ministerstwo Rolnictwa - Department of Agriculture
 • misja - mission
 • mniejszość - minority
 • molestować - to molest
 • molestowanie seksualne - sexual harassment
 • monarcha - monarch
 • monopol - monopoly
 • monopolizować - to monopolise
 • morderca - murderer, killer
 • morderstwo - murder, killing
 • mordować - to assassinate
 • mundur - uniform
 • musztra - drill
 • mydlenie oczu - eyewash
 • myśliwiec - fighter
 • nabój - round
 • nadać obywatelstwo - to grant citizenship
 • nadużycie - abuse, misuse
 • nadużywać - to abuse, to misuse
 • nadwaga - overweight
 • nadzór - surveillance
 • najechać - to invade
 • najeźdźca - invader
 • nakładać podatki - to levy taxes
 • nałożyć na kogoś grzywnę - to fine somebody
 • napad - assault
 • napaść - assault
 • napastnik - assailant
 • napastować - to harass
 • narkotyk - drug
 • naród - nation, people
 • narodowość - nationality
 • narodowy - national
 • nazizm - Nazism
 • nazwisko - surname
 • negocjować - to negotiate, to bargain
 • nękać - to harass
 • niebezpieczeństwo - danger
 • niebezpieczny - dangerous
 • nielegalne przekroczenie granicy - illegal crossing
 • nielegalnie przekroczyć granicę - to enter illegally
 • nielegalny - illegal
 • nielegalny imigrant - illegal immigrant
 • Niemcy - Germany
 • Niemiec - German
 • niemiecki - German
 • niepodległość - independence
 • nierówność - inequality
 • nierówny - unequal
 • nieruchomość - real property
 • niesprawiedliwość społeczna - social injustice
 • niesprawiedliwy - unfair
 • nietolerancja - intolerance
 • nietolerancyjny - intolerant
 • niewinny - innocent
 • niewłaściwie zarządzać - to mismanage
 • niezależny - autonomous, freelance
 • niszczyć - to destroy
 • niż demograficzny - baby bust
 • Norweg - Norwegian
 • Norwegia - Norway
 • norweski - Norwegian
 • nuklearny - nuclear
 • obalić - to disprove
 • objąć władzę - to come into power
 • obniżać - to reduce
 • obóz koncentracyjny - concentration camp
 • obrabować - to rob
 • obrady - deliberation
 • obrażenie - injury
 • obrona - defence
 • obronny - defensive
 • obyczaj - custom
 • obywatel - citizen
 • obywatelstwo - citizenship
 • ochroniarz - security guard
 • ocieplać się - to get warmer
 • odcisk palca - fingerprint
 • oddać głos - to take a ballot
 • oddany - devoted
 • oddział - division
 • oddział wojskowy - troop
 • odizolowany - isolated
 • odmowa - refusal
 • odpady radioaktywne - radioactive waste
 • odprawa celna - customs
 • odrzucać - to reject
 • odrzucenie - rejection
 • odrzucić projekt ustawy - to defeat a bill
 • odwet - retaliation
 • ofensywa - offensive
 • ofiara - victim
 • oficer - officer
 • ogłosić wyrok - to return a verdict
 • ogólnoświatowy - global
 • ojczysty - native
 • ojczyzna - homeland
 • okaleczyć - to maim
 • okop - trench
 • okres międzywojenny - inter-war period
 • okręt - vessel, warship
 • okręt wojenny - vessel, warship
 • okrucieństwo - cruelty
 • okrutny - cruel
 • okupacja - occupation
 • okupować - to occupy
 • opodatkowanie - taxation
 • opozycja - opposition
 • organizacja - organisation
 • oskarżać - to charge with
 • oskarżenie - charge, prosecution, accusation
 • oskarżony - accused
 • oskarżony - defendant
 • osłabić - to weaken
 • ostry - sharp
 • ostrzyć - to sharpen
 • oświadczenie - statement
 • oświadczyć - to state
 • oszukiwać - to cheat
 • oszukiwać - to deceive
 • oszustwo - fraud
 • otruć - to poison
 • pakt - pact
 • pałac - palace
 • pancernik - battleship
 • panowanie - reign
 • państwo - country
 • państwo policyjne - police state
 • parlament - parliament
 • partia - party
 • partia polityczna - political party
 • partia rządząca - ruling party
 • partyzant - guerilla
 • paszport - passport
 • patriotyzm - patriotism
 • pchnąć nożem - to stab
 • pedofil - paedophile
 • pedofilia - paedophilia
 • pełnić wartę - to mount guard
 • petycja - petition
 • piechota - infantry
 • pierwsza wojna światowa - First World War
 • piractwo - piracy
 • pistolet - gun, pistol
 • płacić podatki - to pay taxes
 • płeć - sex
 • pobierać podatki - to collect taxes
 • pobrać odciski palców - to fingerprint
 • pobudzać - to boost
 • pobyt - stay
 • pocisk rakietowy - missile
 • podać do sądu - to sue
 • podatek - tax
 • podatek dochodowy - income tax
 • podatek od nieruchomości - property tax
 • podatek VAT - VAT
 • podatnik - taxpayer
 • podbój - conquest
 • poddać się - to surrender
 • poddany - subject
 • podejrzany - suspicious
 • podejrzewać - to suspect
 • podłożyć ogień - to set fire
 • podpalacz - arsonist
 • podpalenie - arson
 • podpis - signature
 • podpisać porozumienie - to sign an agreement
 • podpisać traktat - to sign a treaty
 • podpisywać - to sign
 • podsłuch telefoniczny - wiretapping
 • podział - division
 • pojedynek - duel
 • pokój - peace
 • pokojowy - pacific
 • pokonać - to defeat
 • pokonany - defeated
 • pole bitwy - battlefield
 • policja - police
 • policjant - policeman
 • polityczny - political
 • polityk - politician, statesman
 • polityka - politics
 • polityka ekonomiczna - economic policy
 • Polska - Poland
 • popełnić morderstwo - to commit a murder
 • popełnić przestępstwo - to commit a crime
 • popierać - to advocate
 • populacja - population
 • popyt i podaż - supply and demand
 • porada prawna - legal aid
 • porażka - failure, defeat
 • porwać - to kidnap
 • porwać samolot - to hijack
 • porwanie - kidnapping
 • porwanie samolotu - hijack
 • porywacz - kidnapper
 • poszukiwać pracy - to job-hunt
 • poszukiwać za morderstwo - to want for murder
 • poszukiwanie - search
 • poszukujący pracy - job-hunter
 • potępiać - to condemn
 • powieszenie - hanging
 • powódź - flood
 • pozwolenie na budowę - planning permission
 • pozwolenie na pracę - work permit
 • prawa człowieka - human rights
 • prawa obywatelskie - civil rights
 • prawicowy - right-wing
 • prawnik - lawyer
 • prawo - law
 • prawo do przeszukania - right of search
 • prawo do życia - right to live
 • prawo jazdy - driving licence
 • premier - Prime Minister
 • prezydencki - presidential
 • prezydent - President
 • procent - percent
 • proces - trial
 • proch - powder
 • propaganda - propaganda
 • protest - protest
 • protestować - to protest
 • prowadzić kampanię przeciwko - to campaign against
 • prowadzić śledztwo - to investigate
 • prowadzić wojnę - to make war
 • prywatyzacja - privatisation
 • prywatyzować - to privatize
 • przegrywać - to lose
 • przejście graniczne - border crossing
 • przejść na stronę wroga - to go over to the enemy
 • przekonać - to convince, to persuade
 • przekonujący - convincing, persuasive
 • przekroczyć dozwoloną prędkość - to exceed the speed limit
 • przekupić - to bribe
 • przekupstwo - bribery
 • przeludnienie - overpopulation
 • przeludniony - overcrowded
 • przemoc - violence
 • przemoc domowa - domestic violence
 • przemycać - to smuggle
 • przemysł - industry
 • przemysłowy - industrial
 • przemytnik - smuggler
 • przepis - regulation
 • przepustka - leave
 • prześladować - to persecute
 • prześladowanie - persecution
 • przesłuchanie - interrogation
 • przesłuchiwać świadka - to question a witness
 • przestępstwo - crime
 • przestrzegać prawa - to abide by the law
 • przewaga - advantage
 • przyrost ludności - population growth
 • przywódca partii - party leader
 • przyznać się - to confess
 • przyznawać się do winy - to plead guilty
 • psychopata - psychopath
 • ptaszek - tick
 • pułapka - trap
 • pułk - regiment
 • rabuś - robber
 • rada miejska - town council
 • radiowóz - police car
 • rafineria - refinery
 • raj podatkowy - tax haven
 • rakieta - rocket
 • rana - wound
 • ranić - to injure
 • ranny - injured, wounded
 • rebelia - rebellion
 • referendum - referendum
 • reforma - reform
 • reformować - to reform
 • region - region
 • regulować - to regulate
 • rejestracja - registration
 • rejestrować - to register
 • rekrut - recruit
 • represyjny - repressive
 • reprezentować - to represent
 • republikanin - Republican
 • republikański - republican
 • rewizja osobista - body search
 • robić komuś krzywdę - to hurt somebody
 • rodzina królewska - Royal Family
 • rolnictwo - agriculture
 • równość - equality
 • równy - equal
 • rozbić - to break, to crash
 • rozbroić - to disarm
 • rozejm - truce
 • rozkaz - order
 • rozmowy - talks
 • rozpocząć ofensywę - to launch an offensive
 • rozwalić - to smash
 • rozwiedziony - divorced
 • rybołówstwo - fishing
 • rycerz - knight
 • rząd - government
 • rządzić - to rule, to govern
 • rządzić krajem - to run a country
 • sąd - court
 • sądzić - to try
 • sala rozpraw - court room
 • samotna matka - single mother
 • sanitariusz - stretcher-bearer
 • sankcja - sanction
 • ściąć głowę - to behead
 • ścięcie głowy - beheading
 • sędzia - judge
 • sekta - sect
 • sektor - sector
 • sektor prywatny - private sector
 • sektor publiczny - public sector
 • Senat - Senate
 • seryjny zabójca - serial killer
 • sierota wojenna - war orphan
 • siły powietrzne - air force
 • skazać - to sentence, to condemn, to convict
 • skazać na karę śmierci - to sentence to death
 • skazanie - conviction
 • skazany - convict
 • skład amunicji - ammunition dump
 • skrajny - extreme
 • słabo zaludniony - scarcely populated
 • śledzić podejrzanego - to tail a suspect
 • śledztwo - investigation
 • służba wojskowa - military service
 • służyć - to serve
 • smog - smog
 • socjalizm - socialism
 • sojusz - alliance
 • sojusznik - ally
 • spekulacja - speculation
 • spekulować - to speculate
 • spełnić swoje groźby - to carry out a threat
 • spełnić żądania - to meet demands
 • społeczeństwo - society
 • społeczny - social
 • sporządzić projekt ustawy - to draft a law
 • sprawa - case
 • sprawa - matter
 • sprawca - culprit
 • sprawdzić tożsamość - to check identity
 • sprawiedliwość - justice
 • sprawiedliwy - fair
 • sprzeciw - objection
 • sprzedawać narkotyki - to sell drugs
 • sprzymierzyć się - to ally
 • średnia długość życia - life expectancy
 • stać na straży - to be on guard
 • stan - state
 • stanu wolnego - single
 • statystyczny - statistical
 • stawiać opór - to resist
 • stereotyp - stereotype
 • stocznia - shipyard
 • stolica - capital city
 • stopa bezrobocia - unemployment rate
 • stopień wojskowy - military rank
 • stracić - to execute
 • strajk - strike
 • strajk głodowy - hunger strike
 • strajkować - to strike
 • strajkujący - striker
 • strategia - strategy
 • strażnik - guard
 • strażnik więzienny - prison guard
 • strzał - shot
 • strzała - arrow
 • strzelać - to shoot
 • strzelanie - shooting
 • surowy - severe, strict
 • system - system
 • szantaż - blackmail
 • szantażować - to blackmail
 • szeregowy - private
 • szpieg - spy
 • szpiegować - to spy
 • szpital polowy - field hospital
 • sztandar - banner
 • szturm - onslaught
 • szubienica - gallows
 • szukać azylu - to seek asylum
 • szukać pracy - to look for a job
 • szukający azylu - asylum-seeker
 • szyfr - code
 • taktyka - tactic
 • tarcza - shield
 • tępy - blunt
 • terrorysta - terrorist
 • terroryzm - terrorism
 • torpeda - torpedo
 • tortura - torture
 • torturować - to torture
 • totalitarny - totalitarian
 • tożsamość - identity
 • tradycja - tradition
 • tradycyjny - traditional
 • traktat - treaty
 • tron - throne
 • trucizna - poison
 • Trzeci Świat - Third World
 • tyrański - tyrannical
 • ubezpieczenie zdrowotne - health insurance
 • ubiegać się - to apply
 • ubiegać się o azyl - to seek refuge
 • ubiegać się o obywatelstwo - to apply for citizenship
 • uchodźca polityczny - political refugee
 • uchwalać ustawę - to pass a bill
 • uchylający się od podatków - tax evader
 • uciec - to escape
 • ucieczka - escape
 • ucisk - oppression
 • uderzenie - hit
 • uderzyć pięścią - to punch
 • udowadniać - to prove
 • udział w rynku - market share
 • ujawniać - to disclose
 • ukrywać - to conceal
 • ułaskawić - to pardon
 • ultimatum - ultimatum
 • umiejętność pisania - writing skills
 • umierać z głodu - to be starving, to die of hunger
 • unia - union
 • Unia Europejska - European Union
 • unieważnić - to invalidate
 • uniewinnić - to acquit
 • uprawniony - entitled
 • urząd - office
 • urząd podatkowy - tax office
 • urząd stanu cywilnego - registry office
 • urzędnik - official, clerk
 • urzędowy - official
 • ustanowić prawo - to pass a law
 • ustawa - law
 • ustawa zakazująca - law against
 • uświadamiać sobie - to become aware of
 • utrata pracy - job loss, losing one's job
 • uwięzienie - imprisonment
 • u władzy - in power
 • uzależniony - addicted
 • uznać kogoś za niewinnego - to find someone innocent
 • uznać kogoś za winnego - to find somebody guilty
 • uzupełniać - to complete
 • walczyć - to fight
 • walczyć z czymś - to fight against something
 • walka - combat, fight
 • waluta - currency
 • wandal - vandal
 • wandalizm - vandalism
 • ważny - valid
 • wchodzić na giełdę - to go to the market
 • węgiel - coal
 • Węgier - Hungarian
 • węgierski - Hungarian
 • Węgry - Hungary
 • werbować - to recruit
 • weteran - veteran
 • wiązać - to bind
 • wiek - century
 • wiek - age
 • Wielka Brytania - Great Britain
 • więzienie - prison, jail
 • wina - fault, guilt
 • wina - fault, guilt
 • winny - guilty
 • wiza - visa
 • władza - power
 • władza lokalna - local authority
 • włamać się - to break in, to burgle
 • włamać się do komputera - to hack into a computer
 • włamanie - break-in, burglary
 • włamywacz - burglar
 • Włoch - Italian
 • Włochy - Italy
 • włoski - Italian
 • wnieść apelację - to appeal
 • wnieść sprawę do sądu - to take a case to court
 • wojna - war
 • wojna domowa - civil war
 • wojna o niepodległość - war of independence
 • wojna partyzancka - guerilla warfare
 • wojna światowa - world war
 • wojsko - army, military
 • wojskowy - military
 • wolność - freedom, liberty
 • wolność słowa - freedom of speech
 • wolny - free
 • wracać - to come back
 • wróg - enemy
 • wrogi - hostile
 • wsadzić do więzienia - to jail
 • wskaźnik umieralności - death rate
 • wskaźnik urodzeń - birth rate
 • wstąpić do sekty - to join a sect
 • wstąpić do wojska - to join the army
 • wybierać - to elect
 • wyborca - constituent
 • wybory - election
 • wybory prezydenckie - presidential election
 • wybuchnąć - to explode
 • wycofać się - to withdraw
 • wycofać się - to retreat
 • wycofanie się - retreat
 • wycofanie wojsk - troop withdrawal
 • wydobywać - to mine
 • wygnanie - exile
 • wygrać proces - to win a lawsuit
 • wygrać wybory - to win the election
 • wymeldować się - to check out
 • wypełnić formularz - to fill in a form
 • wypowiedzenie wojny - declaration of war
 • wypowiedzieć wojnę - to declare war
 • wyrok - sentence
 • wyrok w zawieszeniu - suspended sentence
 • wyrządzić krzywdę - to harm
 • wyrzutnia rakietowa - rocket launcher
 • wysłać z misją - to send on a mission
 • wysokość - height
 • wystawić komuś za coś fakturę - to invoice someone for something
 • wyż demograficzny - baby boom
 • wyzwolenie - liberation
 • wyzwolić - to liberate
 • wziąć zakładników - to take hostages
 • wzrastać - to increase, to rise
 • wzrost - increase, growth
 • wzrost płac - wage increase
 • zabezpieczać - to secure
 • zabić - to kill
 • zabity - dead
 • zabójca - murderer, killer
 • zabójstwo - murder, killing
 • zabraniać - to forbid
 • zabroniony - forbidden, prohibited
 • żądać - to demand
 • zaginiony w akcji - missing in action
 • zagranica - foreign countries
 • za granicą - abroad
 • zagrożenie - threat
 • zakaz - ban
 • zakładnik - hostage
 • zakreślać - to mark
 • zamek - castle
 • zameldować się - to check in
 • zamężna - married
 • zamieszkany - inhabited
 • zamieszki - riot
 • zamordować - to murder
 • żandarmeria - military police
 • zanieczyszczać - to pollute, to contaminate
 • zanieczyszczenie powietrza - air pollution
 • zanieczyszczony - polluted
 • zasadzka - ambush
 • zasiłek - benefit
 • zasiłek chorobowy - sick pay
 • zasiłek dla bezrobotnych - unemployment benefit
 • zasoby naturalne - natural resources
 • zastraszenie - intimidation
 • zatopić statek - to sink a ship
 • zawrzeć pakt - to make a pact
 • zawrzeć pokój - to make peace
 • zaznaczać - to mark
 • zaznaczyć - to put a tick
 • zbrodnia - crime
 • zbrodnia przeciw ludzkości - crime against humanity
 • zbrodniarz wojenny - war criminal
 • zbroić się - to arm oneself
 • zdegradować - to demote
 • zdezerterować - to desert
 • zdobyć - to conquer
 • zdobyć - to acquire
 • zdobyć czyjeś zaufanie - to win the confidence of
 • zdobywca - conqueror
 • zdrajca - betrayer, traitor
 • zestrzelić samolot - to down a plane
 • zeznanie - testimony
 • zezwolenie na pobyt stały - residence permit
 • zginąć w akcji - to die in action
 • zgłosić się na ochotnika - to volunteer
 • zgodny z prawem - lawful
 • zgromadzenie - assembly
 • zjednoczony - united
 • złamać prawo - to break the law
 • złapany na gorącym uczynku - caught in the act
 • zło - evil
 • złodziej - thief
 • złodziej sklepowy - shoplifter
 • złożyć petycję - to present a petition
 • złożyć przysięgę - to take an oath
 • zmniejszać - to decrease
 • zmniejszanie - decrease
 • zmniejszenie podatku - tax break
 • zmniejszyć - to diminish
 • zmobilizować armię - to raise an army
 • znaleźć schronienie - to find shelter
 • znęcać się - to ill-treat
 • zniewolić - to enslave
 • zniszczenie - destruction
 • żołnierski - soldierly
 • żołnierz - soldier
 • żołnierz zawodowy - regular soldier
 • żonaty - married
 • zostać informatorem - to turn informer
 • zostać zabitym - to get killed
 • zranić - to hurt, to wound
 • zrobić kopię - to duplicate
 • zrzucić bombę - to drop a bomb
 • zwiększanie zatrudnienia - upsizing
 • zwolnić - to release
 • zwolnienie - release
 • zwolnienie od podatku - tax exemption
 • zwyczaj - habit, custom
 • żyć w pokoju - to be at peace
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept