You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Królestwo Kingdom Polityka Politics Wojna War

Select learning mode

The list of words can be printed using the printer icon.

List of Words

 • anarchia - anarchy
 • antyklerykalizm - anticlericalism
 • antysemicki - anti-Semitic
 • antysemita - anti-semite
 • arena międzynarodowa - international stage
 • autocenzura - self-censorship
 • autonomia - autonomy
 • azyl polityczny - political asylum
 • bojkotować - to boycott
 • bronić praw człowieka - to promote human rights
 • cenzura - censorship
 • cenzurować - to censor
 • cesarstwo - empire
 • członek - member
 • członek partii - party member
 • debata - debate
 • debatować - to debate
 • deklaracja - declaration
 • deklarować - to declare
 • demokracja - democracy
 • demokrata - democrat
 • demokratyczny - democratic
 • demonstracja - demonstration
 • despotyzm - despotism
 • dojść do porozumienia - to come to an agreement
 • domagać się - to demand
 • domagać się zmian - to push for change
 • dyktatura - dictatorship
 • dyplomacja - diplomacy
 • dyskryminacja - discrimination
 • dyskryminować - to discriminate
 • globalizacja - globalization
 • globalny - global
 • głos - vote
 • głosować - to vote
 • głosujący - voter
 • gospodarka - economy
 • ideologia - ideology
 • iść na wybory - to go to the polls
 • kampania - campaign
 • kandydat - candidate, applicant
 • kandydatura - candidacy
 • kandydować - to stand as a candidate
 • kandydować w wyborach - to run for office
 • kapitalistyczny - capitalist
 • kapitalizm - capitalism
 • kłamać - to lie
 • koalicja - coalition
 • komunizm - communism
 • konserwatywny - conservative
 • konserwatyzm - conservatism
 • konstytucja - constitution
 • kraj - country
 • ksenofobia - xenophobia
 • łapówka - bribe
 • lewicowy - left-wing
 • liberalizm - liberalism
 • liberalny - liberal
 • manifest - manifesto
 • manipulowany - manipulated
 • minister - minister
 • minister obrony - Defence Minister
 • ministerstwo - ministry
 • Ministerstwo Rolnictwa - Department of Agriculture
 • mydlenie oczu - eyewash
 • nadużycie - abuse, misuse
 • nadużywać - to abuse, to misuse
 • nakładać podatki - to levy taxes
 • nazizm - Nazism
 • niewłaściwie zarządzać - to mismanage
 • objąć władzę - to come into power
 • obrady - deliberation
 • oddać głos - to take a ballot
 • odrzucić projekt ustawy - to defeat a bill
 • ogólnoświatowy - global
 • opozycja - opposition
 • organizacja - organisation
 • oświadczenie - statement
 • oświadczyć - to state
 • pakt - pact
 • państwo - country
 • parlament - parliament
 • partia - party
 • partia polityczna - political party
 • partia rządząca - ruling party
 • petycja - petition
 • pobierać podatki - to collect taxes
 • podatek - tax
 • podpisać porozumienie - to sign an agreement
 • podpisać traktat - to sign a treaty
 • pokój - peace
 • pokonany - defeated
 • polityczny - political
 • polityk - politician, statesman
 • polityka - politics
 • polityka ekonomiczna - economic policy
 • popierać - to advocate
 • prawicowy - right-wing
 • premier - Prime Minister
 • prezydencki - presidential
 • prezydent - President
 • propaganda - propaganda
 • protest - protest
 • protestować - to protest
 • przekonać - to convince, to persuade
 • przekonujący - convincing, persuasive
 • przekupić - to bribe
 • przywódca partii - party leader
 • rada miejska - town council
 • referendum - referendum
 • reforma - reform
 • reformować - to reform
 • regulować - to regulate
 • represyjny - repressive
 • republikanin - Republican
 • republikański - republican
 • rozmowy - talks
 • rząd - government
 • rządzić - to rule, to govern
 • rządzić krajem - to run a country
 • sankcja - sanction
 • Senat - Senate
 • skrajny - extreme
 • socjalizm - socialism
 • sojusz - alliance
 • sojusznik - ally
 • sporządzić projekt ustawy - to draft a law
 • sprzymierzyć się - to ally
 • strajk - strike
 • sztandar - banner
 • szukać azylu - to seek asylum
 • szukający azylu - asylum-seeker
 • traktat - treaty
 • tyrański - tyrannical
 • ubiegać się o azyl - to seek refuge
 • uchodźca polityczny - political refugee
 • uchwalać ustawę - to pass a bill
 • ujawniać - to disclose
 • ukrywać - to conceal
 • ultimatum - ultimatum
 • unia - union
 • Unia Europejska - European Union
 • uprawniony - entitled
 • ustanowić prawo - to pass a law
 • u władzy - in power
 • władza - power
 • władza lokalna - local authority
 • wolność słowa - freedom of speech
 • wybierać - to elect
 • wyborca - constituent
 • wybory - election
 • wybory prezydenckie - presidential election
 • wygrać wybory - to win the election
 • zasiłek dla bezrobotnych - unemployment benefit
 • zawrzeć pakt - to make a pact
 • zawrzeć pokój - to make peace
 • zdobyć czyjeś zaufanie - to win the confidence of
 • zgromadzenie - assembly
 • złożyć petycję - to present a petition
 • zmniejszenie podatku - tax break
 • zwiększanie zatrudnienia - upsizing
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept