You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Matematyka Mathematics Praca Work Artykuły papiernicze Stationery

Select learning mode

The list of words can be printed using the printer icon.

List of Words

 • aspirować - to aspire
 • automatyzacja - automation
 • automatyzować - to automate
 • awansować - to be promoted
 • bezczynność - idleness
 • bezczynny - inactive, idle
 • bezrobocie - unemployment
 • bezrobotny - unemployed, jobless
 • biurko - desk
 • biuro - office
 • biuro pośrednictwa pracy - job centre
 • biznes - business
 • biznesmen - businessman
 • braki kadrowe - labour shortage
 • brutto - gross
 • być bez pracy - to be out of work
 • być na emeryturze - to be on a pension
 • być na służbie - to be on duty
 • być na wakacjach - to be on holiday
 • być na zwolnieniu - to be on leave
 • być niezdolnym do pracy - to be incapacitated for work
 • być odpowiedzialnym - to be in charge
 • być pod presją czasu - to be pressed for time
 • być sponsorowanym - to be sponsored
 • być ubezpieczonym - to be insured
 • być w pracy - to be at work
 • być zamieszanym - to be involved
 • być zatrudnionym - to be employed
 • certyfikat - certificate
 • choroba zawodowa - occupational disease
 • ciężka praca - hard work, labour
 • ciężko pracować - to work hard
 • czasochłonny - time-consuming
 • dać dziecko do żłobka - to put a child in daycare
 • dać sobie radę - to manage
 • decydować - to decide
 • decyzja - decision
 • diagram - chart
 • dniówka - daywork
 • dni powszednie - weekdays
 • dobrze płatny - well-paid
 • dochód brutto - gross income
 • dochód netto - net income
 • dodatkowe świadczenia - fringe benefits
 • dokument - document
 • dorabianie po godzinach - moonlighting
 • dostać podwyżkę - to get a rise
 • doświadczenie - experience
 • doświadczenie zawodowe - work experience
 • doświadczony - experienced
 • dyplom - diploma
 • dział - department
 • dzień roboczy - working day
 • dzień wypłaty - payday
 • dzwonić do kogoś - to call somebody, to phone somebody
 • e-mail - e-mail
 • edukacja - education
 • edytować - to edit
 • efekt - effect
 • efektywny - effective
 • ekspert - expert
 • elastyczny - flexible
 • elastyczny czas pracy - flexitime
 • emerytura - retirement
 • ergonomia - ergonomics
 • faks - fax
 • firma - company, firm
 • firmowy - company
 • gotowy - ready
 • harmonogram - schedule
 • improwizować - to improvise
 • jechać na wakacje - to go on holiday
 • kandydatura - candidacy
 • kariera - career
 • kierować - to direct
 • kolega z pracy - colleague
 • kompetentny - competent
 • komputer - computer
 • koncentracja - concentration
 • koncentrować się - to concentrate
 • kończyć - to finish, to end
 • konferencja - conference
 • konkurować - to compete
 • kontrakt - contract
 • kopać rów - to dig a trench
 • korporacja - corporation
 • kreatywność - creativity
 • kreatywny - creative
 • lampka biurkowa - desk lamp
 • licencja - licence
 • lider - leader
 • łowca głów - headhunter
 • mieć pracę - to have a job
 • motywować - to motivate
 • musieć - to have to, to need, to must
 • nadgodzina - overtime
 • na niepełny etat - part-time
 • na pełen etat - full-time
 • na pół etatu - part-time
 • netto - net
 • niedostępny - unavailable
 • nieobecny - absent
 • niewdzięczna praca - thankless job
 • niewykwalifikowany - unskilled, untrained
 • niezdolność do pracy - incapacitation for work
 • nisko płatna praca - low-paid job
 • nocna zmiana - night shift
 • nosić - to carry
 • obowiązkowy - dutiful
 • obsługa - service
 • oddzwonić - to call back
 • odnieść sukces - to succeed, to be successful
 • odpowiadać - to suit
 • odpowiedzialny - responsible
 • od rana do nocy - from morning till night
 • oferta - offer
 • oferta pracy - job offer
 • okres próbny - probationary period, trial
 • osiągnąć - to achieve
 • osiągnąć cel - to achieve an objective
 • osiągnięcie - achievement
 • pensja - salary
 • pilny - urgent
 • pisać na klawiaturze - to type
 • płaca minimalna - minimum wage
 • płatny urlop - paid holiday
 • podatek dochodowy - income tax
 • podwyżka - raise
 • ponaglać - to urge
 • poprawka - correction
 • posada - post
 • poszukiwać pracy - to job-hunt
 • poszukujący pracy - job-hunter
 • pozwolenie na pracę - work permit
 • praca - work, job
 • praca biurowa - office work
 • praca fizyczna - menial job
 • praca na akord - piecework
 • praca na część etatu - part-time work
 • praca na taśmie produkcyjnej - production-line work
 • praca na zmiany - shift work
 • praca tymczasowa - temporary work
 • praca zdalna - telework
 • pracodawca - employer
 • pracować - to work
 • pracować jako - to work as
 • pracować na nocnej zmianie - to work the night shift
 • pracować na pełen etat - to work full-time
 • pracować na taśmie produkcyjnej - to work on the line
 • pracować na zmiany - to work shifts
 • pracować z domu - to work from home
 • pracowity - hard-working, busy
 • pracownik - worker, jobholder, employee
 • pracownik sezonowy - seasonal worker
 • precyzja - accuracy
 • premia - bonus
 • prezentacja - presentation
 • profesja - occupation, profession
 • projekt - project
 • proponować pracę - to offer a job
 • przeciążenie - overload
 • przeciążyć - to overload
 • przejść na emeryturę - to retire
 • przejść na wcześniejszą emeryturę - to take early retirement
 • przekwalifikować się - to retrain
 • przepracowanie - overwork
 • przepracowany - overworked
 • przeprowadzać rozmowę kwalifikacyjną - to interview
 • przerwa - break
 • przesłać dalej - to forward
 • przychodzić - to come
 • referencja - credentials
 • rekomendacja - recommendation
 • robić nadgodziny - to work overtime
 • robić obchód - to be on the beat
 • robić sobie przerwę - to take a break
 • rozmawiać przez telefon - to be on the phone
 • rozmowa kwalifikacyjna - job interview
 • rynek pracy - job market
 • ryzyko zawodowe - occupational hazard
 • rzemiosło - craft
 • rzucić pracę - to quit a job
 • sala konferencyjna - meeting room
 • samochód służbowy - company car
 • satysfakcjonujący - satisfying
 • siedzieć - to sit
 • siła robocza - work force
 • skuteczny - effective
 • słabo opłacany - badly-paid
 • specjalista - specialist
 • specjalizować się - to specialize in
 • spotkanie - meeting
 • spóźniać się - to be late
 • stażysta - intern
 • strajk - strike
 • strajk głodowy - hunger strike
 • strajkować - to strike
 • stres - stress
 • stresujący - stressful
 • sukces - success
 • sumienny - dutiful
 • szef - boss
 • szkolić - to coach
 • szukać pracy - to look for a job
 • teczka - briefcase
 • telefon - phone, telephone
 • ubiegać się - to apply
 • ubiegać się o pracę - to apply for a job
 • umowa o pracę - work contract
 • umówione spotkanie - appointment
 • urlop bezpłatny - leave without pay
 • uścisk dłoni - handshake
 • usprawniający pracę - labour-saving
 • ustalić - to fix
 • utrata pracy - job loss, losing one's job
 • warunek - condition
 • wcześniejsza emerytura - early retirement
 • współpraca - cooperation
 • współpracować - to cooperate
 • wydajność - efficiency
 • wyjazd służbowy - business trip
 • wykończony - exhausted
 • wykwalifikowany - skilled
 • wymagać - to require
 • wynagrodzenie - pay
 • wypadek przy pracy - workplace accident
 • wyrzucić z pracy - to fire
 • wysiłek - effort
 • wysłać maila - to e-mail
 • wziąć dzień wolnego - to take a day off
 • wziąć urlop - to take a holiday
 • zacząć - to begin
 • zaczynać - to start
 • zadanie - task
 • zajęcie - activity
 • zajęty - busy, occupied
 • zajmować czas - to take time
 • zapłata - payment
 • zapracowany - busy
 • zarabiać - to earn
 • zarabiać na życie - to earn your living
 • zarabiać pieniądze - to earn money
 • zarobki - wage
 • zastępować - to replace
 • zastępstwo - replacement
 • zaświadczać - to certify
 • zatrudniać - to employ, to hire
 • zatrudnienie - employment
 • zawód - occupation, profession
 • zawodowy - professional
 • zbyt wysoko opłacany - overpaid
 • zdyscyplinowany - disciplined
 • zespół - team
 • zestresowany - stressed
 • źle wynagradzany - underpaid
 • zmęczony - tired
 • zmiana - shift
 • zmienić - to change
 • zmienić pracę - to change job
 • zmotywowany - motivated
 • zostać zwolnionym - to get fired
 • zrobić kopię - to duplicate
 • zrobić zawrotną karierę - to go from rags to riches
 • zwalniać - to lay off
 • zwiększyć wydajność - to boost productivity
 • zwolnić z pracy - to dismiss
 • zwolnienie lekarskie - sick leave
 • zwolnienie z pracy - lay-off
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept