You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

W szkole At school Uczenie się Learning Artykuły szkolne School equipment

Select learning mode

The list of words can be printed using the printer icon.

List of Words

 • akademia - academy
 • alfabet - alphabet
 • analfabetyzm - illiteracy
 • badacz - researcher
 • biurko - desk
 • błąd - mistake
 • błędny - wrong
 • certyfikat - certificate
 • ciekawość - curiosity
 • ćwiczenie - exercise
 • czytanie - reading
 • dobry z - good at
 • dysleksja - dyslexia
 • dziedzina - branch, field
 • edukacja - education
 • edukacyjny - educational
 • ekspert - expert
 • eksperymentalny - experimental
 • eksperymentować - to experiment
 • eksperymentowanie - experimentation
 • elementarny - elementary
 • encyklopedia - encyclopedia
 • fizyk - physicist
 • geniusz - genius
 • hipoteza - hypothesis
 • indywidualne nauczanie - individual tuition
 • inteligencja - intelligence
 • intensywny kurs - intensive course
 • interaktywny - interactive
 • klasa - class
 • koncentrować się - to concentrate
 • konferencja - conference
 • królik doświadczalny - guinea pig
 • kształcić - to educate
 • kurs - course
 • laboratorium - laboratory
 • łatwy - easy
 • lekcja - lesson
 • mądrość - wisdom
 • metoda prób i błędów - trial and error
 • metodologia - methodology
 • mieć problemy z nauką - to have learning difficulties
 • mieć wyższe wykształcenie - to have a college education
 • myśleć - to think
 • nauczać - to teach
 • nauczanie - teaching
 • nauczyciel - teacher
 • nauka - schooling
 • nauka - learning
 • nauka jazdy - driver education
 • naukowiec - scientist
 • naukowy - scientific
 • notatka - note
 • oblać egzamin - to fail an exam
 • odkrywać - to explore
 • odkrywca - explorer
 • osiągnąć poziom - to reach a level
 • początkujący - beginner
 • podstawowy - basic, elementary, primary
 • poprawny - correct, right
 • postęp - progress
 • potrafić - to can
 • powtarzanie - repetition
 • powtórka - revision
 • powtórzyć - to revise
 • prawda - truth, true
 • probówka - test tube
 • program szkolenia - training programme, training scheme
 • program szkoleniowy - training programme, training scheme
 • prowadzić badania naukowe - to do research
 • przekwalifikować się - to retrain
 • przepisywać - to rewrite
 • przeprowadzić eksperyment - to carry out an experiment
 • przykład - example
 • robić postępy - to progress
 • rozum - reason
 • rozumieć - to understand
 • rozumowanie - reasoning
 • rzucić szkołę - to drop out of school
 • samouk - self-educated
 • słaba pamięć - lack of memory
 • sprawdzać - to check
 • sprawdzić coś w słowniku - to look something up in the dictionary
 • studiować - to study
 • szkoła - school
 • szkolić - to train
 • szkolić - to coach
 • talent - talent, gift
 • teoria - theory
 • termin - term
 • trudność - difficulty
 • uczyć - to teach
 • uczyć się - to learn
 • udowadniać - to prove
 • umieć - to can
 • umieć czytać i pisać - to be able to read and write
 • umiejętność - skill, ability
 • umiejętność czytania - reading skills
 • umiejętność pisania - writing skills
 • umysł - mind
 • uniwersytet - university
 • utalentowany - talented, gifted
 • uzdolnienie - aptitude
 • wiedza - knowledge
 • wiedzieć - to know
 • wkuwać - to cram
 • wskazówka - clue
 • wyjaśnić - to explain
 • wyjaśnienie - explanation
 • wyjątek - exception
 • wykształcony - educated
 • wyrażenie - expression
 • zagadnienie - issue
 • zajęcia wyrównawcze - remedial course
 • zakreślać - to mark
 • zapamiętywać - to memorise
 • zaświadczać - to certify
 • zdolność - ability
 • znać - to know
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept