You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Matematyka Mathematics Wszystkie słówka All words Praca Work

Select learning mode

The list of words can be printed using the printer icon.

List of Words

 • absencja - absenteeism
 • absolwent - alumnus
 • akademia - academy
 • akwarela - watercolour
 • alfabet - alphabet
 • analfabetyzm - illiteracy
 • analiza - analysis
 • analizować - to analyse
 • antropologia - anthropology
 • archeologia - archaeology
 • architektura - architecture
 • artykuły papiernicze - stationery
 • arytmetyka - arithmetic
 • astronomia - astronomy
 • asymetria - asymmetry
 • atlas - atlas
 • atrament - ink
 • badacz - researcher
 • biologia - biology
 • biurko - desk
 • błąd - mistake
 • błędny - wrong
 • blok rysunkowy - drawing block
 • botanika - botany
 • być grzecznym - to be good
 • być na wakacjach - to be on holiday
 • centymetr - centimetre
 • certyfikat - certificate
 • chemia - chemistry
 • chodzić do szkoły - to go to school
 • ciekawość - curiosity
 • cisza - silence
 • ćwiczenie - exercise
 • cyfra - digit
 • cyrkiel - compass
 • czesne - tuition fees
 • czytanie - reading
 • diagram - chart
 • dietetyka - dietetics
 • długopis - ballpoint pen
 • dobry z - good at
 • dobrze się zachowywać - to behave well
 • dodać - to add
 • dodawanie - addition
 • dokonać obliczeń - to make a calculation
 • dostać stypendium - to win a scholarship
 • dostawać się - to get
 • dwa razy - twice
 • dyplom - diploma
 • dyrektor szkoły - head teacher
 • dysleksja - dyslexia
 • dziedzina - branch, field
 • dzielenie - division
 • edukacja - education
 • edukacyjny - educational
 • egzamin - exam
 • egzamin wstępny - entrance exam
 • ekierka - set square
 • ekonomia - economics
 • ekspert - expert
 • eksperymentalny - experimental
 • eksperymentować - to experiment
 • eksperymentowanie - experimentation
 • elementarny - elementary
 • encyklopedia - encyclopedia
 • esej - essay
 • farba wodna - water paint
 • farby - paints
 • farmacja - pharmacy
 • ferie zimowe - winter break
 • filozofia - philosophy
 • fizjologia - physiology
 • fizyk - physicist
 • fizyka - physics
 • geniusz - genius
 • geografia - geography
 • geologia - geology
 • geometria - geometry
 • geometryczny - geometric
 • globus - globe
 • grupa wiekowa - age group
 • gumka do mazania - rubber
 • hipoteza - hypothesis
 • historia - history
 • ilość - amount
 • indywidualne nauczanie - individual tuition
 • informatyka - IT, computer science
 • inteligencja - intelligence
 • intensywny kurs - intensive course
 • interaktywny - interactive
 • iść na wagary - to play truant
 • jeszcze jeden - another
 • kalkulator - calculator
 • kartka papieru - piece of paper, sheet of paper
 • kąt - angle
 • kątomierz - protractor
 • kąt ostry - acute angle
 • kąt rozwarty - obtuse angle
 • kilogram - kilogram
 • kilometr - kilometre
 • klasa - class
 • klasa - classroom
 • kleić - to glue
 • klej - glue
 • kolejność - order
 • koncentracja - concentration
 • koncentrować się - to concentrate
 • końcowy - final
 • konferencja - conference
 • kreda - chalk
 • kredka - crayon, coloured pencils
 • kredki woskowe - wax crayons
 • królik doświadczalny - guinea pig
 • krzywa - curve
 • kształcić - to educate
 • kurs - course
 • kwadrat - square
 • laboratorium - laboratory
 • lampka biurkowa - desk lamp
 • łatwy - easy
 • ławka szkolna - desk
 • lekcja - lesson
 • liczba - number
 • liczyć - to count
 • linia - line
 • linia prosta - straight line
 • linijka - ruler
 • litr - litre
 • mądrość - wisdom
 • matematyk - mathematician
 • matematyka - mathematics
 • medycyna - medicine
 • metoda prób i błędów - trial and error
 • metodologia - methodology
 • metr - metre
 • miasteczko studenckie - campus
 • mieć lekcję - to have a class
 • mieć problemy z nauką - to have learning difficulties
 • mieć wyższe wykształcenie - to have a college education
 • mierzyć - to measure
 • minus - minus
 • mnożenie - multiplication
 • mnożyć - to multiply
 • muzyka - music
 • myśleć - to think
 • nabór - intake
 • nagana - reprimand
 • naklejka - sticker
 • nauczać - to teach
 • nauczanie - teaching
 • nauczyciel - teacher
 • nauka - learning
 • nauka - schooling
 • nauka jazdy - driver education
 • naukowiec - scientist
 • naukowy - scientific
 • nawias - bracket
 • nieobecny - absent
 • nieparzysty - odd
 • nieskończoność - infinity
 • nieskończony - infinite
 • notatka - note
 • notes - notebook
 • nożyczki - scissors
 • nudny - boring
 • obecny - current, present
 • objętość - volume
 • oblać - to fail
 • oblać egzamin - to fail an exam
 • obliczać - to calculate
 • obliczenie - calculation
 • obwód - perimeter
 • ocena - mark, grade
 • odejmowanie - subtraction
 • odjąć - to subtract
 • odkrywać - to explore
 • odkrywca - explorer
 • odliczać - to count down
 • okrąg - circle
 • ołówek - pencil
 • optyka - optics
 • osiągnąć poziom - to reach a level
 • parzysty - even
 • pastela - pastel
 • pionowy - vertical
 • piórnik - pencil case
 • pióro - pen
 • pisak - felt-tip pen
 • plan zajęć - timetable
 • plastelina - plasticine
 • plastyka - art
 • płaszczyzna - plane
 • plecak - backpack
 • plus - plus
 • początkujący - beginner
 • podręcznik - textbook
 • podstawowy - basic, elementary, primary
 • podwajać - to double
 • podzielić - to divide
 • pół - half
 • politechnika - technical university
 • połowa - half
 • połówka - half
 • ponadpodstawowy - secondary
 • poprawiać - to correct
 • poprawny - correct, right
 • porządek - order
 • postęp - progress
 • potrafić - to can
 • powierzchnia - area
 • powtarzać rok - to repeat a year
 • powtarzanie - repetition
 • powtórka - revision
 • powtórzyć - to revise
 • praca domowa - homework
 • prawda - truth, true
 • prawdopodobieństwo - probability
 • probówka - test tube
 • procent - percent
 • profesor - professor
 • program szkolenia - training programme, training scheme
 • program szkoleniowy - training programme, training scheme
 • program zajęć - syllabus
 • proporcja - proportion
 • prostokąt - rectangle
 • prowadzić badania naukowe - to do research
 • przedmiot - subject
 • przedszkolak - preschool child
 • przedszkole - nursery school, kindergarten
 • przekwalifikować się - to retrain
 • przepisywać - to rewrite
 • przeprowadzić eksperyment - to carry out an experiment
 • przerwa - break
 • przychodzić - to come
 • przygotowywać się do egzaminu - to prepare for an exam
 • przykład - example
 • przykładowy - exemplary
 • psychiatria - psychiatry
 • psychologia - psychology
 • punkt - point
 • rachunek prawdopodobieństwa - calculation of probability
 • raz - time
 • robić postępy - to progress
 • rok szkolny - school year
 • romb - rhombus
 • równać się - to equal
 • równanie - equation
 • równość - equality
 • równy - equal
 • rozum - reason
 • rozumieć - to understand
 • rozumowanie - reasoning
 • rozwiązać równanie - to solve an equation
 • rzucić szkołę - to drop out of school
 • sala wykładowa - lecture room
 • samouk - self-educated
 • ściągać - to crib
 • segregator - binder
 • sekunda - second
 • semestr - term, semester
 • sklep papierniczy - stationery shop
 • słaba pamięć - lack of memory
 • śniadaniówka - lunchbox
 • socjologia - sociology
 • spinacz - paperclip
 • spóźniać się - to be late
 • sprawdzać - to check
 • sprawdzenie - check
 • sprawdzić coś w słowniku - to look something up in the dictionary
 • stalówka - nib
 • statystyczny - statistical
 • statystyka - statistics
 • stołówka - canteen
 • stopień - degree
 • stożek - cone
 • student - student
 • studiować - to study
 • stypendium - scholarship
 • świadectwo - certificate
 • świadectwo szkolne - school report
 • symbol - symbol
 • symetria - symmetry
 • szafka - locker
 • szatnia - changing room
 • szerokość - width
 • sześcian - cube
 • sześcienny - cubic
 • sześciokąt - hexagon
 • szkoła - school
 • szkoła państwowa - public school
 • szkoła pomaturalna - college of further education
 • szkoła prywatna - private school
 • szkoła średnia - secondary school
 • szkoła wieczorowa - night school
 • szkoła zawodowa - vocational school
 • szkoła z internatem - boarding-school
 • szkolić - to coach
 • szkolić - to train
 • szkolny - school
 • szyfr - code
 • tabela - table
 • tablica - blackboard
 • talent - talent, gift
 • taśma klejąca - adhesive tape
 • temperówka - sharpener
 • teoria - theory
 • termin - term
 • test - test
 • tornister - school bag
 • trójkąt - triangle
 • trójkąt prostokątny - right-angled triangle
 • trójkąt równoboczny - equilateral triangle
 • trójkąt równoramienny - isosceles triangle
 • trudność - difficulty
 • trudny - difficult, hard
 • uczeń - pupil
 • uczeń mający problemy w nauce - low-achiever
 • uczęszczać - to attend
 • uczęszczać do szkoły - to attend school
 • uczyć - to teach
 • uczyć się - to learn
 • udowadniać - to prove
 • ułamek - fraction
 • umieć - to can
 • umieć czytać i pisać - to be able to read and write
 • umiejętność - skill, ability
 • umiejętność czytania - reading skills
 • umiejętność pisania - writing skills
 • umysł - mind
 • uniwersytet - university
 • usiąść - to sit down
 • utalentowany - talented, gifted
 • uzdolnienie - aptitude
 • uzupełniać - to complete
 • wakacje - school holiday
 • wiedza - knowledge
 • wiedzieć - to know
 • wiek szkolny - school age
 • wkuwać - to cram
 • w nawiasie - in bracket
 • wracać - to come back
 • wskazówka - clue
 • wybrać - to choose
 • wychowanie fizyczne - physical education
 • wychowawca - educator
 • wyjaśnić - to explain
 • wyjaśnienie - explanation
 • wyjątek - exception
 • wykład - lecture
 • wykładowca - lecturer
 • wykres - graph
 • wykres kołowy - pie chart
 • wykształcony - educated
 • wymagający - demanding, strict
 • wymazywać - to rub out
 • wypracowanie - composition, essay
 • wyrażenie - expression
 • wysokość - height
 • wzór - formula
 • zachowanie - behaviour
 • zagadnienie - issue
 • zainteresowanie - interest
 • zajęcia - classes
 • zajęcia wyrównawcze - remedial course
 • zajęcie - activity
 • zakreślać - to mark
 • zakreślacz - highlighter pen
 • zaokrąglić - to round off
 • zapamiętywać - to memorise
 • zaświadczać - to certify
 • zdać - to pass
 • zdać egzamin - to pass an exam
 • zdawać egzamin - to take an exam
 • zdolność - ability
 • zeszyt - exercise book
 • znać - to know
 • zoologia - zoology
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept