You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Życie i śmierć Life and death W ruchu In motion Działanie Action

Select learning mode

The list of words can be printed using the printer icon.

List of Words

 • bezczynność - idleness
 • bezczynny - inactive, idle
 • biegać - to run
 • bieganie - running
 • brać - to take
 • chodzić - to go
 • chodzić - to walk
 • chodzić na palcach - to tiptoe
 • ciągnąć - to pull
 • ciągnąć - to drag
 • cofać - to reverse
 • dojeżdżać - to commute
 • drapać - to scratch
 • drżeć - to shiver, to tremble
 • iść - to go
 • iść za kimś - to follow
 • kłaść - to lay, to put
 • klęczeć - to kneel
 • klękać - to kneel
 • kopać - to dig
 • kopać - to kick
 • kopnięcie - kick
 • kręcić się - to spin
 • krok - step
 • krok po kroku - step by step
 • krzyżować - to cross
 • łamać - to break
 • łapać - to catch
 • leniuchować - to laze
 • leżeć - to lie
 • machać - to wave
 • mieszać - to mix
 • mieszać - to stir
 • mijać - to pass
 • naciskać - to press, to push
 • nalewać - to pour
 • naśladować - to imitate
 • naśladować - to follow
 • nosić - to carry
 • obierać - to peel
 • obracać - to turn
 • oddzielać - to separate
 • odkryć - to discover
 • otwierać - to open
 • pchać - to push
 • pieszo - on foot
 • pocierać - to rub
 • podawać - to pass
 • podnosić - to lift
 • podnosić - to raise
 • podskakiwać - to skip
 • pognieść - to crease
 • pojawiać się - to appear
 • pokazywać - to show
 • położyć się - to lie down
 • połykać - to swallow
 • popychać - to push
 • poślizgnąć się - to slip
 • postawić - to put
 • potrząsać - to shake
 • potykać się - to stumble
 • poza - pose
 • prostować - to straighten
 • próżnować - to laze
 • przechodzić - to cross
 • przechodzić - to pass
 • przekroczyć - to cross
 • przenosić - to transfer
 • przesuwać - to move
 • przewrócić - to overturn
 • przybywać - to arrive
 • przychodzić - to come
 • przyjechać - to arrive
 • przyjeżdżać - to come
 • przynieść - to bring, to fetch
 • robić fikołka - to somersault
 • robić krok - to take a step
 • rozciągać się - to stretch
 • rozciąganie - stretching
 • ruch - move, movement
 • ruchomy - mobile
 • ruszać - to move
 • rzucać - to throw
 • salto - somersault
 • schylać się - to bend
 • siedzieć - to sit
 • skakać - to jump
 • skok - jump
 • sortować - to sort
 • spacer - walk
 • spacerować - to walk
 • spadać - to fall
 • śpieszyć się - to hurry
 • stać - to stand
 • stać na rękach - to stand on one's hands
 • stanie na rękach - handstand
 • stąpać - to step
 • szukać - to look for, to search, to seek
 • toczyć się - to roll
 • trząść się - to quake
 • trząść się - to tremble
 • trzeć - to rub
 • trzymać - to hold
 • uciec - to escape
 • uciekać - to flee
 • uderzać - to strike, to hit
 • ukazywać się - to appear
 • ukryć - to hide
 • upadać - to fall
 • upadek - fall
 • usiąść - to sit down
 • wchodzić - to enter
 • wchodzić na drabinę - to climb the ladder
 • wisieć - to hang
 • wkładać - to insert
 • włożyć - to put in
 • w pośpiechu - in a hurry
 • wskazywać - to point
 • wspinać się - to climb
 • wstawać - to get up
 • wstrząsać - to shake
 • wyjść - to come out
 • wziąć - to take
 • zabierać - to take
 • zacząć - to begin
 • zakopać - to bury
 • zbierać - to pick, to harvest
 • zebrać się - to gather
 • zginać - to bend
 • zjeżdżać - to slide
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept