You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Broń Weapon Prawo Law Przestępstwa Crimes

Select learning mode

The list of words can be printed using the printer icon.

List of Words

 • alibi - alibi
 • apelacja - appeal
 • areszt - remand
 • aresztowanie - arrest
 • bezprawny - unlawful
 • bronić - to defend
 • bronić praw człowieka - to promote human rights
 • być aresztowanym - to be under arrest
 • decydować - to decide
 • iść do sądu - to go to court
 • iść do więzienia - to go to prison
 • kara dożywocia - life sentence
 • kara śmierci - capital punishment
 • konfiskata - seizure
 • krzesło elektryczne - electric chair
 • krzywoprzysięstwo - perjury
 • ława przysięgłych - jury
 • legalizacja - legalisation
 • legalność - legitimacy, legality
 • legalny - legal
 • luka - gap
 • nielegalny - illegal
 • niesprawiedliwy - unfair
 • niewinny - innocent
 • obrady - deliberation
 • odrzucić projekt ustawy - to defeat a bill
 • ogłosić wyrok - to return a verdict
 • oskarżać - to charge with
 • oskarżenie - charge, prosecution, accusation
 • oskarżony - defendant
 • oskarżony - accused
 • podać do sądu - to sue
 • popełnić przestępstwo - to commit a crime
 • porada prawna - legal aid
 • prawa człowieka - human rights
 • prawa obywatelskie - civil rights
 • prawnik - lawyer
 • prawo - law
 • prawo do życia - right to live
 • proces - trial
 • przepis - regulation
 • przestrzegać prawa - to abide by the law
 • przyznawać się do winy - to plead guilty
 • regulować - to regulate
 • sąd - court
 • sądzić - to try
 • sala rozpraw - court room
 • sędzia - judge
 • skazać - to sentence, to condemn, to convict
 • skazać na karę śmierci - to sentence to death
 • skazanie - conviction
 • skazany - convict
 • sporządzić projekt ustawy - to draft a law
 • sprawa - case
 • sprawiedliwość - justice
 • sprawiedliwy - fair
 • sprzeciw - objection
 • surowy - severe, strict
 • udowadniać - to prove
 • ułaskawić - to pardon
 • uniewinnić - to acquit
 • uprawniony - entitled
 • ustanowić prawo - to pass a law
 • ustawa - law
 • ustawa zakazująca - law against
 • uznać kogoś za niewinnego - to find someone innocent
 • uznać kogoś za winnego - to find somebody guilty
 • winny - guilty
 • wnieść apelację - to appeal
 • wnieść sprawę do sądu - to take a case to court
 • wsadzić do więzienia - to jail
 • wygrać proces - to win a lawsuit
 • wyrok - sentence
 • wyrok w zawieszeniu - suspended sentence
 • zabraniać - to forbid
 • zabroniony - forbidden, prohibited
 • zakaz - ban
 • zeznanie - testimony
 • zgodny z prawem - lawful
 • złamać prawo - to break the law
 • złożyć przysięgę - to take an oath
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept