You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account

Table of contents

Przestępstwa Crimes Problemy społeczne i ogólnoświatowe Social and global problems Gospodarka Economy

Select learning mode

The list of words can be printed using the printer icon.

List of Words

 • alkoholik - alcoholic
 • alkoholizm - alcoholism
 • analfabetyzm - illiteracy
 • anarchia - anarchy
 • atak terrorystyczny - terrorist attack
 • azyl polityczny - political asylum
 • bandyta - thug
 • barykada - barricade
 • bezdomny - homeless
 • bezpieczeństwo na drogach - road safety
 • bezpłodność - sterility
 • bezrobocie - unemployment
 • bezrobotny - unemployed, jobless
 • bieda - poverty
 • biedny - poor
 • być bez pracy - to be out of work
 • być dyskryminowanym - to be discriminated against
 • być głodnym - to be hungry
 • być niezdolnym do pracy - to be incapacitated for work
 • być świadomym - to be aware of
 • chory - ill, sick, diseased
 • efekt cieplarniany - greenhouse effect
 • eliminować - to eliminate
 • emigracja - emigration
 • emigrować - to emigrate
 • epidemia - epidemic
 • globalne ocieplenie - global warming
 • głód - hunger, famine, starvation
 • głodny - hungry
 • głodować - to starve
 • izolacja - isolation
 • kampania - campaign
 • kampania uświadamiająca - awareness campaign
 • katastrofa - disaster, catastrophe
 • katastrofa ekologiczna - environmental disaster
 • kryzys gospodarczy - economic crisis
 • ludobójstwo - genocide
 • ludzkie zaniedbanie - human negligence
 • masowa egzekucja - mass execution
 • nadwaga - overweight
 • nierówność - inequality
 • nierówny - unequal
 • niesprawiedliwość społeczna - social injustice
 • nietolerancja - intolerance
 • nietolerancyjny - intolerant
 • obóz koncentracyjny - concentration camp
 • ocieplać się - to get warmer
 • odizolowany - isolated
 • odpady radioaktywne - radioactive waste
 • podział - division
 • poszukiwać pracy - to job-hunt
 • poszukujący pracy - job-hunter
 • powódź - flood
 • prawa człowieka - human rights
 • prowadzić kampanię przeciwko - to campaign against
 • przeludnienie - overpopulation
 • przemoc domowa - domestic violence
 • rebelia - rebellion
 • równość - equality
 • równy - equal
 • sekta - sect
 • smog - smog
 • społeczny - social
 • stopa bezrobocia - unemployment rate
 • strajk - strike
 • strajk głodowy - hunger strike
 • strajkować - to strike
 • strajkujący - striker
 • sztandar - banner
 • szukać pracy - to look for a job
 • szukający azylu - asylum-seeker
 • terrorysta - terrorist
 • terroryzm - terrorism
 • Trzeci Świat - Third World
 • umiejętność pisania - writing skills
 • umierać z głodu - to be starving, to die of hunger
 • uświadamiać sobie - to become aware of
 • utrata pracy - job loss, losing one's job
 • uzależniony - addicted
 • walczyć z czymś - to fight against something
 • wstąpić do sekty - to join a sect
 • wygnanie - exile
 • zagrożenie - threat
 • zamieszki - riot
 • zanieczyszczać - to pollute, to contaminate
 • zanieczyszczenie powietrza - air pollution
 • zanieczyszczony - polluted
 • zasiłek - benefit
 • zasiłek dla bezrobotnych - unemployment benefit
 • zmniejszać - to decrease
 • zmniejszanie - decrease
 • zmniejszyć - to diminish
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept