You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account
Search the Dictionary
Dictionary

You can use the dictionary for both translating words and learning them.
Click the "Add to my words" button, and the word will be added to your list of words to learn.
Your vocabulary list is available in "My words" - there, you can use the effective and pleasant module for learning words.

Results for: Letter: Z
Z
of 56

z

(preposition)

with

Z kim ona teraz tańczy Who is she dancing with?
Ona mieszka ze mną.  She lives with me.
On zderzył się z jej samochodem He crashed into her car.
Mogę iść z tobą I can go with you.
Czy ona jest z nim?  Is she with him?

z

(preposition)

from, of, out of

Mój najlepszy przyjaciel jest z Paryża.  My best friend is from Paris.
Ja jestem z Polski I'm from Poland.
Java jest jednym z języków programowania Java is one of the programming languages.
Komin jest wykonany z cegły The chimney is made of brick.
Który z chłopców jest twoim bratem Which of the boys is your brother?

z dala od

(adverb)

away from

Mieszkam z dala od moich rodziców I live away from my parents.
Staram się trzymać moje dziecko z dala od niego.  I try to keep my child away from him.

z długim rękawem

(adjective)

long sleeved

Te sukienki z długim rękawem These dresses are long sleeved.
Kupiłam kilka body z długim rękawem I bought a few long sleeve bodysuits.
Szukam koszuli z długim rękawem I'm looking for a long sleeved shirt.
Tags: clothes

z krótkim rękawem

(adjective)

short sleeved

Te bluzki z krótkim rękawem These blouses are short sleeved.
Wszyscy pacjenci noszą koszule z krótkim rękawem All patients wear short sleeved shirts.
Mam niebieską koszulę z krótkim rękawem I have a blue short-sleeved shirt.
Tags: clothes

z pamięci

(adverb)

from memory

Nie mogę tego wymazać z pamięci I can't erase it from my memory.
Wyrecytował wiersz z pamięci He recited the poem from memory.

z pewnością

(adverb)

certainly

Z pewnością masz rację Certainly, you're right.
On z pewnością ma talent He certainly has a talent.
Z pewnością była to ważna wskazówka Surely it was an important clue.

z powodu

(conjunction and exclamation)

because of

Wiele morskich ptaków umiera z powodu zanieczyszczonej wody Many sea birds die because of the polluted water.
Lot został opóźniony z powodu obfitych opadów śniegu The flight was delayed because of heavy snowfall.
Ona była dyskryminowana z powodu wieku She was discriminated against because of age.
Oni łysieją z powodu chemioterapii They lose their hair because of chemotherapy.

z przerwami

(adverb)

on and off

Deszcz padał cały dzień z przerwami It rained on and off all day.

z przodu

(preposition)

at the front

Lubię siedzieć z przodu autobusu I like to sit at the front of a bus.
Jestem z przodu kolejki I'm at the front of the queue.
Usiedliśmy z przodu kościoła We sat down at the front of the church.
of 56
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept