You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account
Search the Dictionary
Dictionary

You can use the dictionary for both translating words and learning them.
Click the "Add to my words" button, and the word will be added to your list of words to learn.
Your vocabulary list is available in "My words" - there, you can use the effective and pleasant module for learning words.

Results for: Letter: Ż
Ż
of 8

żaba

(noun)

frog

W ogrodzie jest żaba There is a frog in the garden.
Nie potrafię odróżnić ropuchy od żaby I can't distinguish a toad from a frog.
Ta żaba jest zielona This frog is green.
Żaba przeskoczyła przez kałużę The frog jumped across the puddle.
Czy żaba jest gadem czy płazem Are frogs reptiles or amphibians?

żądać

(verb)

to demand

Żądam podwyżki I demand a raise!
Żądam natychmiastowej zapłaty I demand immediate payment.
Żądasz niemożliwego You demand the impossible!

żaden

(pronoun)

any, no

Na razie nie wynaleziono na chorobę żadnego lekarstwa So far no cure for this disease has been found.
Nie mam żadnego pomysłu I don't have any idea.
Nie mamy żadnych pieniędzy We don't have any money.
Nigdy nie opuszczaj żadnego treningu Never miss a workout.
On nie ma żadnych ludzkich uczuć He has no human feelings.

żądlić

(verb)

to sting

Pszczoła użądliła mnie w nogę A bee stung me in the leg.
Osy gryzą czy żądlą Do wasps bite or sting?

żądny pieniędzy

(adjective)

money-minded

żądny przygód

(adjective)

adventurous

Nie znam cię, ale wyglądasz na żądnego przygód I don't know you but you seem adventurous.

żądza

(noun)

lust

On nie potrafi kontrolować swojej żądzy He can't control his lust.

żądło

(noun)

sting

Pszczoły mają żądło Bees have a sting.
Po użądleniu pszczoły tracą żądło i umierają Bees lose their sting and die if they use it.

żaglówka

(noun)

sailboat

Popłynę żaglówką I'll go by sailboat.
of 8
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept