You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account
Search the Dictionary
Dictionary

You can use the dictionary for both translating words and learning them.
Click the "Add to my words" button, and the word will be added to your list of words to learn.
Your vocabulary list is available in "My words" - there, you can use the effective and pleasant module for learning words.

Results for: Letter: C
C
of 33

całkiem

(adverb)

quite

Całkiem dobrze pływasz You can swim quite well.
Znam ich teraz całkiem dobrze I know them quite well now.
Morze jest całkiem spokojne The sea is quite calm.
On jest całkiem niezłym jeźdźcem He is a pretty good rider.
Twoja dziewczyna jest całkiem ładna Your girlfriend is quite pretty.

całkowicie

(adverb)

completely

Całkowicie się zgadzam I agree entirely.
Całkowicie zlekceważył moją prośbę He disregarded my request completely.
Jestem całkowicie wyleczony I'm completely cured.
Dla mnie jesteś całkowicie niewiarygodny You are completely unreliable to me.
To jest całkowicie irracjonalne It's completely irrational.

całkowity

(adjective)

complete

Wymagam całkowitego posłuszeństwa.  I require complete obedience.
On żyje w całkowitej izolacji od społeczeństwa He lives in complete isolation from society.
Całkowite zerwanie z tradycją jest niemożliwe An absolute break with tradition is impossible.
To była całkowita strata czasu It was a complete waste of time.
Sowy nie widzą w całkowitych ciemnościach Owls cannot see in total darkness.

całować

(verb)

to kiss

Przytulił mnie i pocałował He hugged me and kissed me.
Oni się całują They're kissing.
Lubię całować jej szyję I like to kiss her neck.
Nagle objąłi pocałował He suddenly embraced her and kissed her.
Mogę cię pocałować Can I kiss you?

cały

(adjective)

whole, all

Jego twarz jest cała w pryszczach His face is covered with pimples.
Nasze negocjacje trwały całą noc Our negotiations lasted all night.
Teraz znam całą historię Now I know the whole story.
Chcesz cały kawałek czy pół Do you want the whole piece, or half?
Marzę o tym cały czas I dream about it all the time.

cały czas

(adverb)

all the time

Mój tata jest cały czas zajęty My father is busy all the time.
Mam to cały czas w torebce I have it in my handbag all the time.
Mój syn cały czas kaszle i kicha My son is coughing and sneezing all the time.
Dlaczego cały czas narzekasz Why do you complain all the time?
Tags: time

cały i zdrowy

(adjective)

safe and sound

Cieszę się, że mój pies jest cały i zdrowy I'm happy that my dog is safe and sound.
Mam nadzieję, że wróciłeś do domu cały i zdrowy I hope you arrived home safe and sound.

cebula

(noun)

onion

Szczypiorek smakuje jak cebula Chives taste like onions.
Eksportujemy wiele warzyw, takich jak marchew czy cebula We export a lot of vegetables, such as carrots and onions.
Zawsze płaczę, kiedy kroję cebulę I always cry when I'm cutting onions.
Poproszę dwa kilo cebuli Two kilos of onions, please.
Cebula może być jedzona na surowo.  Onion can be eaten raw.

cegła

(noun)

brick

Złodziej rozbił okno cegłą The thief broke the window with a brick.
Murarz kładzie cegły A bricklayer lays bricks.
Cegły zazwyczaj czerwone Bricks are usually red.
Ten komin jest zbudowany z cegieł This chimney is built with bricks.
Komin jest wykonany z cegły The chimney is made of brick.

cel

(noun)

purpose, target, goal

Wyznaczyłem sobie cel I've set a target.
Osiągnę swój cel I will achieve my purpose!
To jest mój główny cel That's my main purpose.
Jakie masz cele na przyszły rok What are your goals for the next year?
Niestety, nie trafiłem do celu Unfortunately I missed the target.
of 33
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept