You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account
Search the Dictionary
Dictionary

You can use the dictionary for both translating words and learning them.
Click the "Add to my words" button, and the word will be added to your list of words to learn.
Your vocabulary list is available in "My words" - there, you can use the effective and pleasant module for learning words.

Results for: Letter: S
S
of 81

sączyć się

(verb)

to ooze

Z rany sączy się krew Blood is oozing out of the wound.

sad

(noun)

orchard

Moja babcia ma sad My grandmother has an orchard.
On ukradł gruszki z mojego sadu He stole pears from my orchard.

sąd

(noun)

court

Do zobaczenia w sądzie See you in court.
Złożyłem apelację do Sądu Najwyższego.  I have lodged an appeal to the Supreme Court.
Sąd uznał oskarżonego winnym The court found the defendant guilty.
Zwróciłem się do sądu apelacyjnego.  I turned to the court of appeals.
Sąd zarządził konfiskatę mojego samochodu The courts ordered the seizure of my car.

sąd ostateczny

(noun)

Last Judgement

Sąd ostateczny jest sądem Boga The Last Judgement is the judgement by God.
Nie da się uniknąć śmierci i sądu ostatecznego Death and the Last Judgement cannot be avoided.

sądzić

(verb)

to try

Będą go sądzić za morderstwo They will try him for the murder.
Tags: law

sadzić

(verb)

to plant

Zasadziliśmy za domem lipę We planted a lime tree behind the house.
W zeszłym roku zasadziłem w swoim ogródku palmę Last year I planted a palm tree in my garden.
Chcemy zasadzić drzewo We want to plant a tree.
Trzy lata temu zasadziłem jabłoń.  I planted my apple tree three years ago.
Zasadziliśmy rzeżuchę w skorupkach jajek We planted cress in egg shells.

sakiewka

(noun)

pouch

Mam w sakiewce dziesięć monet I have ten coins in my pouch.
Włożył rękę do sakiewki He put his hand to the pouch.

sakrament

(noun)

sacrament

Chrzest jest jednym z sakramentów Kościoła Baptism is one of the sacraments of the Church.
W kościele katolickim jest siedem sakramentów There are seven sacraments in the Catholic Church.
Małżeństwo jest jednym z siedmiu sakramentów Marriage is one of the seven sacraments.
Komunia Święta jest jednym z sakramentów Kościoła katolickiego.  Holy Communion is one of the sacraments of the Catholic Church.
Tags: church

saksofon

(noun)

saxophone

Lubię dźwięk saksofonu I like the sound of the saxophone.
Zawsze chciałem grać na saksofonie I always wanted to play the saxophone.

sala

(noun)

hall

Sala była pełna ludzi The hall was full of people.
Weszliśmy do sali We entered the hall.
of 81
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept