You are learning in:
Already have an account?
Log in Create an account
Search the Dictionary
Dictionary

You can use the dictionary for both translating words and learning them.
Click the "Add to my words" button, and the word will be added to your list of words to learn.
Your vocabulary list is available in "My words" - there, you can use the effective and pleasant module for learning words.

Results for: Letter: R
R
of 38

rabat

(noun)

rebate

Dali mi rabat dziesięć procent They gave me a rebate of 10%.
Czy mogę dostać rabat Can I get a rebate?

rąbnąć

(verb)

to bang

Rąbnął drzwiami ze złością He banged the door in anger.

rachunek

(noun)

bill

Oto pana rachunek Here is your bill.
Prosiłem o rachunek dwadzieścia minut temu I asked for the bill 20 minutes ago.
Proszę o rachunek The bill, please.
W rachunku jest błąd There is a mistake in the bill.
Płacę rachunki co miesiąc I pay my bills every month.

rachunek prawdopodobieństwa

(noun)

calculation of probability

rachunek telefoniczny

(noun)

telephone bill

Dostałem rachunek telefoniczny za wrzesień I got my telephone bill for September.
Zapomniałem zapłacić rachunku telefonicznego I forgot to pay my telephone bill.

raczej

(adverb)

rather

Moi rodzice raczej wolni od uprzedzeń My parents are rather open-minded.
Jego nowa dziewczyna jest raczej ładna His new girlfriend is rather pretty.
Dzisiaj jest raczej zimno It's rather cold today.
Jej rodzice raczej konserwatywni Her parents are rather conservative.
Jej inteligencja jest raczej ograniczona Her intelligence is rather limited.

raczkować

(verb)

to crawl

Większość dzieci uczy się raczkować między szóstym a dziesiątym miesiącem Most babies learn to crawl between six and ten months.
Moje dziecko potrafi już raczkować My baby can already crawl.

rada

(noun)

advice

Potrzebuję twojej rady I need your advice.
Twoja rada jest bardzo rozsądna Your advice is very sensible.
Dałem mu kilka rad I gave him some advice.
Twoja rada była bardzo pomocna Your advice was very helpful.
Posłuchaj mojej rady i nie rób tego.  Take my advice and don't do it.

rada miejska

(noun)

town council

Wybrano go do rady miejskiej They elected him to the town council.
of 38
Information About Cookies - This website uses cookies in order to provide services properly. You can usually switch cookies off by adjusting your browser settings to stop it from accepting cookies. Accept